OWS Grand Chotowa

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach
I Liga Seniorów

Chotowa, 2-11.09.2007

[Start]  [Regulamin]  [Komunikat]  [partie]  [serwis turniejowy]  [ON-LINE]  [galeria]

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Nr 1

63 DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
I LIGA SENIORÓW

Chotowa 2-11.09.2007r.

ORGANIZATOR:
Wójt Gminy Czarna i Podkarpacki Związek Szachowy  na zlecenie Polskiego Związku Szachowego
Dyrektor zawodów: Józef Chudy  (Wójt Gminy Czarna) tel. 0-602 552 625

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
2-11.09.2007r. Chotowa, gmina Czarna, pow. dębicki, woj. podkarpackie.
Biuro zawodów czynne 2.09.2007r. od godz. 12.00
Odprawa techniczna: 2.09.2007r. o godz. 20.30 w OWS "GRAND" w Chotowej

UCZESTNICTWO i ZGŁOSZENIA:
10 drużyn wg załącznika nr 2 Regulaminu 63 Drużynowych Mistrzostw Polski PZSzach (L.dz. 435/2007r. z dnia 15.06.2007r.)

Kluby zobowiązane są do potwierdzenia udziału w I lidze na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 Regulaminu 63 DMP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.08.2007r. na adres Organizatora oraz Polskiego Związku Szachowego.

Zgłoszenia przyjmuje Zenon Chojnicki
Adres: 39-300 Mielec ul.Moniuszki 5/8
tel./fax dom:(017) 583-15-41; tel. kom. 0-608-299-128
e-mail: zchojnicki@poczta.onet.pl


Zgłoszenie powinno zawierać:
- Nazwę drużyny.
- Skład drużyny (imię, nazwisko, datę urodzenia: dzień-miesiąc-rok, ranking, numer licencji).
- Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie (ilość osób).
- Kserokopie wpłaty startowego.
- Kserokopię wpłaty opłaty klasyfikacyjno-rankingowej.

TEMPO GRY:
90' na 40 posunięć + 15' na dokończenie partii + 30" na każdy ruch

KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
Startowe oraz opłaty klasyfikacyjno-rankingowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego, w terminach i wysokości ustalonej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach nr 1/2007 oraz w Regulaminie 63 DMP
BPH S.A.IV O/Warszawa 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 z dopiskiem: "I liga seniorów" oraz nazwą klubu
.

Koszt zakwaterowania i wyżywienia 1 osoby w części hotelowej OWS "Grand" wynosi
85 zł za dobę x 9 dni = 765 zł (hotel*** -pokoje dwuosobowe z łazienką, wyposażone w RTV SAT, telefon)

Koszt zakwaterowania i wyżywienia  1 osoby w domkach i w pokojach gościnnych wynosi
65 zł za dobę x 9 dni = 585 zł

Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie można wnosić przelewem do dnia 20.08.2007r. na nw. konto lub gotówką przed odprawa techniczną.
ZUPH "GRAND" Jasienna 33-322 Korzenna
Konto 33 1060 0076 0000 3200 0019 6924

POTWIERDZENIE REZERWACJI:
Rezerwacja noclegów i wyżywienia do dnia 15.08.2007r. z dokładnym wyszczególnieniem ilości przyjeżdżających. Organizator prosi kierowników drużyn o indywidualny kontakt w celu szczegółowego ustalenia warunków zakwaterowania.
Józef Chudy: tel. (014)  676-10-30 tel./fax (014) 676-14-42 tel. kom. 0-602 552 625

NAGRODY:
Drużyny, które zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymują puchary, zdobywcy 3 pierwszych miejsc na  poszczególnych szachownicach puchary, medale oraz dyplomy.

Pula nagród pieniężnych wynosi 5 000 zł (sposób podziału zostanie ustalony podczas odprawy z kierownikami drużyn i podany do wiadomości przed rozpoczęciem pierwszej rundy).

UWAGI KOŃCOWE:
Składy imienne drużyn należy przesłać do Organizatora i PZSzach. w terminie do 20.08.2007r. zgodnie z załącznikiem nr 5 Regulaminu 63 DMP. Przesłany skład może być uzupełniony jedynie o trzech zawodników rezerwowych najpóźniej na odprawie technicznej.

Za ubezpieczenie zawodników, odpowiedzialne są jednostki delegujące, zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996r. (rozdział 10, Art.52 pkt. 2).

Za stan zdrowia zawodników (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca.

Sędzia Główny, na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji składów drużyn zgłoszonych przez kluby. Kierownik lub kapitan drużyny na odprawie technicznej przedstawia Sędziemu Głównemu do weryfikacji odcinki kart ewidencyjnych wszystkich zawodników drużyny potwierdzające przynależność klubową, a w przypadku zawodnika zagranicznego kopię dowodu opłaty za niego do PZSzach.

W zawodach obowiązuje regulamin 63 Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów PZSzach (L.dz. 435/2007 z dnia 16.06.2007r.)

Prawo interpretacji Regulaminu należy do właściwych organów PZSzach (Komisji Sportowej) i Sędziego Głównego zawodów

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnie zmian w treści niniejszego komunikatu.

Dyrektor Turnieju
/-/ Józef Chudy

PROGRAM ZAWODÓW:

2.09.2007 - niedziela 12.00 - 19.00 - przyjazdy ekip (weryfikacja i akredytacja uczestników), 20.30 -  odprawa techniczna

3.09.2007 - poniedziałek 14.30 - uroczyste otwarcie Mistrzostw - OWS "Grand" w Chotowej, 15.00 - I runda - rozpoczęcie zawodów

4.09.2007 - wtorek 15.00 - II runda

5.09.2007 - środa 15.00 - III runda

6.09.2007 - czwartek 15.00 - IV runda

7.09.2007 - piątek 15.00 - V runda

8.09.2007 - sobota 15.00 - VI runda

9.09.2007 - niedziela 15.00 - VII runda

10.09.2007 - poniedziałek 15.00 - VIII runda

11.09.2007 - wtorek 9.00 - IX runda, 14.30 - uroczystość zakończenia zawodów

Kalendarz turniejów szachowych w Polsce i na świecie