Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 72 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com


drukuj komunikat


VIII Turniej szachowy
o Puchar Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury

1. Organizatorzy:· UKSz SKOCZEK Choszczno .

· Choszczeński Dom Kultury.2. Cel turnieju:· Uzyskanie wyższych kategorii szachowych.

· Propagowanie gry królewskiej na terenie Gminy Choszczno.3. System rozgrywek i tempo gry:GRUPA A:

· dla zawodników z co najmniej II kategorią szachową i maksymalnym rankingiem FIDE 2199 ( wyjątkowo zawodnicy z III kategorią i rankingiem FIDE wyższym od 1600 ),

· System szwajcarski, 5 rund, tempo gry: 60 minut + 30 sekund dla zawodnika.

· Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
Możliwość uzyskania częsciowych norm na kategorie ( do k włącznie )


GRUPA B:

Dla zawodników z III i IV kategorią szachową.
System szwajcarski, 7 rund tempo gry: 30 minut + 30 sekund dla zawodnika.
Możliwość uzyskania częsciowych norm na kategorie ( do II włącznie - I kobiecej )


GRUPA C:

Dla zawodników z V kategorią szachową i bez kategorii szachowej.
System szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30 minut dla zawodnika.
Możliwość uzyskania kategorii szachowej ( do IV włącznie )


4. Termin i miejsce rozgrywek:· Turniej odbędzie się w dniach 14-15 marca 2020 r. w Choszczeńskim Domu Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.Data

OPEN A

OPEN B

OPEN C

14 marca 2020

8.00-8.45
Rejestracja zawodników

8.00- 8.45

Rejestracja zawodników14 marca 2020

8.50

Otwarcie turnieju

8.50

Otwarcie turnieju14 marca 2020

9.00

Runda pierwsza

9.00

Runda pierwsza14 marca 2020

ok. 12.00

Runda druga

ok. 11.00

Runda druga14 marca 2020

ok. 16.00

Runda trzecia

ok. 13.00

Runda trzecia14 marca 2020ok. 16.00

Runda czwarta15 marca 2020

9.00

Runda czwarta

9.00

Runda piąta

9.00-9.45

Potwierdzanie zgłoszeń

15 marca 2020

ok. 12.00

Runda piąta

ok.11.00

Runda szósta

10.00

Rozpoczęcie turnieju

15 marca 2020ok.13.00

Runda siódma

ok. 14.30

Zakończenie turnieju

15 marca 2020

Około godziny 15.30 Zakończenie turnieju

GRUPY A i B* Harmonogram ma charakter orientacyjny. Rundy będą rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu wszystkich partii rundy.

4. Uczestnictwo:· Prawo gry we właściwym turnieju mają wszyscy chętni posiadający bez względu na wiek, przynależność klubową czy płeć.

· Uczestnik turnieju może zgłosić swój udział:

a. drogą elektroniczną na adres skoczek_choszczno@wp.pl.

b. poprzez formularz ChessArbiter,

w terminie do 13 marca 2020 do godziny 19:00

· Liczba uczestników ograniczona do 80

· W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia będą przyjmowane na Sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju i tylko pod warunkiem możliwości zapewnienia wszystkim zawodnikom należytego komfortu gry.

· O dopuszczeniu zawodnika do gry w turnieju, zgłaszającego swój udział w dniu jego rozpoczęcia, decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

· Zgłoszenia w dniu turnieju skutkują podwyższeniem wpisowego o 10 złotych.Wpisowe:


GRUPA

WYSOKOŚĆ WPISOWEGO

GRUPA A

60

GRUPA B

40

GRUPA C

15· Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno 10 zł zniżki. ( w grupie C 5 zł ).6. Punktacja i ocena wyników:· Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt a za przegraną 0 pkt.

· O miejscu zajętym decydować będzie (w podanej kolejności):a) Suma zdobytych punktów,

b) Buchholz Cut-1,

c) Buchholz,

d) Ranking średni przeciwników,

e) Bezpośredni pojedynek7. Sprawy sędziowskie:· Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

· Obowiązuje zapis partii szachowej przez całą partię. ( nie dotyczy grupy C )

· Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje są zasadniczo nieodwołalne.

· Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut. – w grupie C - 5 minut.

· Dozwolone jest posiadanie wyłączonego i schowanego urządzenia elektronicznego podczas rozgrywania rund.

· Osoby w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast wykluczane z zawodów przez sędziego, bez prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju.

8. Nagrody:OPEN A


OPEN BI miejsce

Puchar + nagroda finansowa

I miejsce

Puchar + nagroda finansowa

II miejsce

Puchar + nagroda finansowa

II miejsce

Puchar + nagroda rzeczowa

III miejsce

Puchar + nagroda finansowa

III miejsce

Puchar + nagroda rzeczowa

IV miejsce

Nagroda rzeczowa

IV miejsce

Nagroda rzeczowa

V miejsce

Nagroda rzeczowa

V miejsce

Nagroda rzeczowa

VI miejsce

Nagroda rzeczowa

VI miejsce

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE pow. 2000

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE 1400-1599

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE 1801-2000

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE 1201-1400

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE 1601-1800

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 1200

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE 1401-1600

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik bez rankingu FIDE

Nagroda rzeczowa

Najlepsza kobieta

Nagroda rzeczowa

Najlepsza kobieta

Nagroda rzeczowa

OPEN C

Za miejsca I-III

Puchary

Za miejsca I-XNagroda rzeczowa, medale· Nagrody nie będą dublowane; każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

· Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród po zakończeniu turnieju; w innym przypadku nagroda jest przepada na rzecz organizatora.

· W przypadku niskiej frekwencji liczba nagród może ulec zmniejszeniu, a w przypadku wysokiej frekwencji zwiększeniu.9. Zakwaterowanie i wyżywienie:

· Organizator nie pośredniczy w ewentualnym załatwianiu noclegów dla zawodników.

· Zawodnicy żywią się we własnym zakresie.

· Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

10. Uwagi końcowe:

· Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

· Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie.

· Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.

· Uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych.

· Osoby nietrzeźwe będą natychmiast wykluczane z zawodów.

· Dozwolone jest posiadanie przez zawodnika przy sobie wyłączonego urządzenia elektronicznego.

· Zastrzega się możliwość zmian w niniejszym regulaminie.KOMITET ORGANIZACYJNY
Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem. Kopiowanie komuniaktu bez zgody autora jest nielegalne i zabronione.

IA Rafał Siwik© 2004-2020