Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 41 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com


drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny

40 Grand Prix Wadowic w Szachach – TURNIEJ O PUCHAR STAROSTY

Patronat honorowy: Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas. Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.
Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Wadowice.

1/ ORGANIZATOR:
TKKF „Leskowiec-Wieża” Wadowice

2/ MIEJSCE I TERMIN:
Wadowice. os. Kopernika 10 (Spółdzielnia Mieszkaniowa) 25.04.2020r.(sobota)

3/ ZGŁOSZENIA:
- Zgłoszenia: na stronie internetowej programu ChessArbiter.
lub email: madadm@op.pl Informacji udziela: Adam Madej Tel.602 178 906.
- Zgłoszenia i wpisowe będą także przyjmowane w miarę wolnych miejsc w dniu zawodów przed 1-szą rundą.
- Ilość miejsc ograniczona (max.70), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat wpisowego.
4/WPISOWE:
- Wpisowe wpłacone na konto klubu do 22.04.2020r. wynosi 30zł.
Ognisko TKKF „Leskowiec” 34-100 Wadowice os. Kopernika 10
Bank PEKAO SA w Wadowicach 06124041971111000046971681
- Wpisowe opłacone po terminie oraz w dniu zawodów wynosi 40zł.
- Z opłaty wpisowego są zwolnieni GM,WGM,IM,WIM oraz członkowie Klubu „Wieża” Wadowice z opłaconą składką członkowską.

5/SYSTEM ROZGRYWEK:
- Do godz. 9:40 potwierdzenie zgłoszeń.
- Od godz. 9:40 - 9:50 przyjmowanie ostatnich zgłoszeń (w miarę wolnych miejsc)
- 1 runda godz: 10:00
-System szwajcarski: 9 rund. Tempo gry:10’+3”na każdy ruch.
-Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE Rapid.

6/ NAGRODY: 1 miejsce:Puchar+650zł, 2 miejsce:450zł, 3 miejsce:300zł,
4 miejsce:200zł, 5 miejsce:150zł,
6 - 10 miejsce: nagrody rzeczowe.

Ponad to nagrody rzeczowe dla grup rankingowych FIDE:
- Br-1200, 1201-1400, 1401-1600, 1601-1800, 1801-2000.
oraz zajęte miejsca: 15, 25,35,45,55.
- Medal dla najmłodszego uczestnika.

7/ UWAGI:
- Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks PZSzach. (drugie błędne posuniecie i naciśnięcie zegara przegrywa partie. Po pierwszym błędnym posunięciu nie dodajemy bonifikaty 2 sekund ).
- Więcej informacji na stronie internetowej klubu: wiezawadowice.za.pl Facebook grupa Wieża Wadowice: facebook.com/groups/1096450593705855/.
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Podczas trwania turnieju będzie czynny bufet.(bezpłatna kawa, herbata, zimne napoje, drożdżówki).
- Zapisując się na turniej, uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie danych na potrzeby zawodów zgodnie z RODO, a w szczególności na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia turnieju (wraz ze sprawozdawczością), utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatorów w związku z promocją turnieju. Zgłoszenie do turnieju stanowi akceptację regulaminu zawodów w całości.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem. Kopiowanie komuniaktu bez zgody autora jest nielegalne i zabronione.

IA Rafał Siwik© 2004-2020