Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny
Mistrzostw Polski do lat 6 w szachach

CELE
Wyłonienie mistrza i mistrzyni Polski do lat 6 w szachach
Popularyzacja dyscypliny sportu szachy i podnoszenie poziomu sportowego dzieci
Umożliwienie zawodnikom zdobywania kategorii szachowych (V i IV)

ORGANIZATOR
Świętokrzyski Związek Szachowy na zlecenie Polskiego Związku Szachowego

PATRONATY
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Cezary Błach - Burmistrz Miasta Suchedniowa
Tomasz Delega – Prezes Polskiego Związku Szachowego

DYREKTOR TURNIEJU
Marta Orłowska
biuro@szszach.pl
kom. 510 10 84 85

SĘDZIA GŁÓWNY
FA Zenon Chojnicki
zchojnicki@neostrada.pl
608 299 128

TERMIN I MIEJSCE:
04-07.06.2015r.
Suchedniów – ul.Harcerska 12, 26-130 Suchedniów
– PARADISO***

WARUNKI UCZESTNICTWA i OPŁATY
Prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku (do 6 lat urodzeni w 2009 r. i młodsi).
Wymagane jest posiadanie licencji PZSzach oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia zawodnika.
Do dnia 23.05.2015 r. należy przesłać zgłoszenie zawodnika/zawodniczki
z danymi (nazwisko i imię, przynależność klubowa lub przedszkole/szkoła, data urodzenia, kategoria szachowa, adres i kontakt
zgodnie z załącznikiem) na adres:
biuro@szszach.pl
Zgłoszenia można też dokonać on-line przez stronę chessarbirer.com

Chłopcy
http://chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_1893/
Dziewczynki
http://chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_1895/

Wpisowe w kwocie 50 zł należy wpłacić do 23.05.2015 r.
na konto Polskiego Związku Szachowego

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Zwycięzcy zdobywają tytuły mistrzów Polski do lat 6.
I miejsce PUCHAR MEDAL NAGRODA FINANSOWA – 500 zł
II miejsce NAGRODA FINANSOWA – 400 zł
III miejsce NAGRODA FINANSOWA – 300 zł
IV miejsce STATUETKA NAGRODA FINANSOWA – 200 zł
V miejsce NAGRODA FINANSOWA – 100 zł
Nagrody rzeczowe - miejsca 5 do 10.
Dla każdego uczestnika dyplom i upominek.

SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY
Zawody rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w 3 dni w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych. Tempo gry: 30 minut na zawodnika na partię.
Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.

Program
Mistrzostw Polski
do 6 lat
04
.06.2015 (czwartek)
14
00
-
17
00
AKREDYTACJA UCZESTNIKÓW
17
30
-
18
30
kolacja
19
00
-
20
00
ODPRAWA TECHNICZNA
05.
06.
2015 (piątek)
06.
06.
2015
(sobota)
07.
06.
2015
(niedziela)
8
00
-
9
00
śniadanie
8
00
-
9
00
śniadanie
8
00
-
9
00
śniadanie
10
00
-
11
00
runda I
10
00
-
11
00
runda V
10
00
-
11
00
runda VIII
11
40
-
12
40
runda II
11
40
-
12
40
runda VI
11
40
-
12
40
runda IX
13
00
-
14
00
obiad
13
00
-
14
00
obiad
13
00
-
14
00
obiad
14
30
-
15
30
runda III
14
30
-
15
30
runda VII
ok. 14
30
UROCZYSTE
ZAKOŃCZENIE
16
00
-
17
00
runda IV
15
30
-
18
00
Imprezy
towarzyszące
18
00
-
19
00
kolacja/grill
18
00
-
19
00
kolacja
19
00
-
20
00
Imprezy
towarzyszące
19
00
-
20
00
Imprezy
towarzyszące
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Opłata za pobyt (zakwaterowanie
w pokojach 2 i 3 osobowych
i wyżywienie
) wynosi
95 złotych
brutto
osobo
dzień

osoba dorosła
(łącznie 285 zł)
,
90 zło
tych
brutto dzieci (270 zł).
Pokó
j 1
-
oso
bowy

120 zł/osobodzień.
Zgłoszenia
dotyczące zakwaterowania i wyżywienia
należy kierować
na adres mailowy
:
biuro@szszach.pl
do 23
.
05.
2015 r.
Płatne na konto
Świętokrzyski
ego Związku Szachowego,
Aleja Legionów 3/3
, 25
-
035 Kielce
Bank ING Oddział/Kielce
:
35 1050 1416 1000 0022 4221 7517
DODATKOW
E
INFORMACJE
Hotel PARADISO

luksusowy kompleks hotelowy

http://hotelparadiso.pl/
Do Państwa dyspozycji
Hotel
pozostawia restaurację serwującą dania kuchni polskiej i europejskiej, Grill House (
wiejska
chata grillowa
) z kuchnią regionalną, p
arking (60 miejsc parkingowych) oraz przepiękny ogród z oczkiem wodnym i
kaskadami o powierzchni 1,5 ha, j
ak również plac zabaw,
tenis stołowy.
Hotel zapewnia nieodpłatny dostęp do Internetu w całym ośrodku.
W trakcie turnieju zorganizowane zostaną:

gry i
zabawy sportowe
,
grill
z dyskoteką

konkurs plastyczny połączony z wystawą szachową

turniej szachowy dla rodziców i opiekunów
i inne imprezy towarzyszące
.
Dla opiekunów i trenerów przez cały okres turnieju zostanie
udostępniony
bufet kawowy
.
W czasie rund
zapewniamy
zawodnikom ciastka i napoje.
Zorganizowany zostanie
także
„turniejowy
sklepik”
z podstawowymi produktami (napoje,
słodycze, owoce) dla dzieci.
POSTANOWIENIA
KOŃCOWE
Koszty uczestnictwa ponoszą delegujące zawodników
-
kluby,
szkoły, przedszkola
lub rodzice.
Opiekę nad uczestnikami
sprawują pełnoletni opiekunowie.
Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące.
Organizator zastrzega sobie prawo
do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.
Wszelki
c
h
dodatkowych
informacji
udziela Dyrektor Turnieju

Marta Orłowska

e
-
mailowo:
biuro@szszach.pl
oraz
telefonicznie
:
510 10 84 85
.
Prezes Ś
ZSzach
Dyrektor
Turnieju
/Tomasz Stefaniak/
/Marta Orłowska/

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020