Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


V Feryjny Festiwal Szachowy
Konin 13-14 luty 2012

1. ORGANIZATORZY:
UKS Smecz Konin,
Urząd Miasta w Koninie,
Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie.

2. CEL IMPREZY:
Integracja środowiska szachowego na terenie Konina;
Popularyzacja szachów wśród młodzieży szkolnej;
Podnoszenie kategorii szachowej;
Zorganizowanie czasu wolnego wśród młodzieży szkolnej w czasie ferii.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Turniej jest otwarty dla dzieci i młodzieży ur. 1994 i młodszych;
Zawodnicy uczęszczający na zajęcia UKS Smecz Konin 15,00 zł od uczestnika;
Pozostali zawodnicy 20,00 zł.

4. TERMIN MIEJSCE:
Festiwal zostanie rozegrany w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 44 (sala 202, 203, 204).
Grupa A, B i C grać będzie przez dwa dni 13 i 14 lutego od. godz. 9.00 do ok. 15.00;
Grupa D (dla przedszkolaków) grać będzie w jeden dzień – 14 lutego (wtorek) od godz. 9.30 do ok. 14.00

5. UCZESTNICTWO:
Turniej podzielony zostanie na 4 grupy:
Grupa A 13-14.02.2012r. od rankingu 1600 i z rankingiem ELO
Grupa B 13-14.02.2012r. Ranking 1400
Grupa C 13-14.02.2012r. Ranking 1000 – 1250
Grupa D 14.02.2012r. Przedszkolaki (ur. 2005r. i młodsi) do rankingu 1200

6. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
Wszystkie grupy będą grały systemem szwajcarskim;
Tempo gry:
Grupa A, B 7 rund 60 minut na zawodnika - Możliwość zdobycia II kategorii
Grupa C 9 rund 30 minut na zawodnika Możliwość zdobycia IV kategorii
Grupa D 6 rund 20 minut na zawodnika

W przypadku nieparzystej liczby uczestników w grupie A i B organizator może dopuścić zawodnika z niższą kategorię, aby zachować parzystość.

7. ZGŁOSZENIA:
Do 10 lutego, poprzez wypełnienie formularza na stronie zawodów, należy wejść na poniższą stronę i po lewej stronie uzupełnić „Dodaj zgłoszenie”.

Grupa A – http://chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_165/
Grupa B - http://chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_166/
Grupa C – http://chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_167/
Grupa D - http://chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_168/

8. HARMONOGRAM TURNIEJÓW:
GRUPA A i B:
13.02.2012r. (poniedziałek)
potwierdzenie zapisów: godz. 8.30 – 9.00;
rundy I –IV: godz. 9.00 – ok. 17.00;

14.02.2012r. (wtorek)
rundy V – VII: godz. 9.00 – 15.00
zakończenie: ok. 15.00

GRUPA C:
13.02.2012r. (poniedziałek)
potwierdzenie zapisów: godz. 8.30 – 9.00;
rundy I – V: godz. 9.00 – 15.00

14.02.2012r. (wtorek);
rundy VI – IX: godz. 9.00 – 14.00
zakończenie: ok. 14.30

GRUPA D:
14.02.2012r. (wtorek);
potwierdzenie zapisów: godz. 8.30 – 9.20;
rundy I – VI: 9.30 – 14.00;
zakończenie: ok. 14.30;

9. NAGRODY:
Puchary dla zwycięzców grup + dyplomy + upominki dla najlepszych zawodników;
Zawodnicy z grupy D, którzy zgłoszą się do 10 lutego mają zagwarantowane dyplomy

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Udział w Festiwalu można również zgłaszać do Kamila Szadkowskiego pod nr telefonu 664-614-532 lub kamilszad@gazeta.pl ;
Organizator zapewnia sprzęt szachowy dla wszystkich zawodników;
Wszelkie informacje na temat Festiwalu dostępne są na stronie UKS Smecz Konin – www.szachy.konin.pl;
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021