Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Otwarte
MISTRZOSTWA Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego
W SZACHACH
Juniorów i Seniorów


Strzelce Kraj. 15 – 16.09.2012 r.


1.Cel zawodów:
♦ Wyłonienie najlepszych zawodników Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w poszczególnych kat. wiekowych.
♦ Podwyższanie umiejętności kwalifikacji szachowych.
♦ Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.
♦ Integracja środowiska szachowego.
♦ Umożliwienie zdobycia kategorii .

2. Organizatorzy:
♦ Strzelecki Ośrodek Kultury.
♦ Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej.

3. Termin i miejsce:
♦ Zawody odbędą się w dniach 15 – 16.09. 2012 r.
♦ W Strzeleckim Spichlerzu ul. Wojska Polskiego 1.

4. Warunki uczestnictwa:
♦ Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są juniorzy i seniorzy zamieszkali na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego (Gmina: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Kraj., Zwierzyn), oraz zawodnicy spoza Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego po wcześniejszym zgłoszeniu.
♦ Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość( legitymacji, dowodu osobistego ).

5. System rozgrywek:
♦ Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim lub kołowym, na dystansie max. 9 rund, tempem 30min. na partię dla zawodnika w następujących kategoriach wiekowych:

„ Open A ” Seniorzy
„ Open B ” Juniorzy

♦ W razie małej ilości w któreś grupie zastrzega się możliwość połączenia grup.
♦ W wyższej kategorii wiekowej mają prawo startować zawodnicy którzy uzyskają zgodę sędziego.
♦ Decyzja odnośnie systemu rozgrywek zostanie podjęta na odprawie technicznej w zależności od ilości zgłoszeń.

6.Zgłoszenia:
♦ Zapisy zawodników w dniu mistrzostw w godz. 9.30 – 10.00 lub E- mail: p.partyka@poczta.fm
♦ Sędzia zawodów Partyka Paweł tel. 604 679 704.

7. Nagrody:
♦ Puchary, za miejsca 1 - 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych osobno dla Dziewcząt i Chłopców.
♦ Nagrody rzeczowe, za miejsca 1 – 4 w poszczególnych kategoriach wiekowych dla Dziewcząt i Chłopców.
♦ Dyplomy.

8. Program zawodów:
Dn. 15.09.2012 (sobota)
♦ zapisy w godz. 9.30 – 10.00
♦ godz. 10.00 Otwarcie Mistrzostw
♦ godz. 10.15 I runda
♦ godz. 11.00 II runda
♦ godz. 12.00 III runda
♦ godz. 13.00 IV runda
♦ godz. 14.00 V runda

Dn. 16.09.2012 (niedziela)
♦ godz. 10.00 VI runda
♦ godz. 11.:00 VII runda
♦ godz. 12.00 VIII runda
♦ godz. 13.00 IX runda
♦ godz.14.00 Uroczyste zakończenie Mistrzostw

9. Uwagi organizacyjne
♦ Za zdolność zdrowotna dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są rodzice.
♦ Turniej sędziowany będzie zgodnie z obowiązującym kodeksem Szachowym.
♦ Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do Organizatora.
♦ Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
♦ Atrakcje: Po rundach w parku miejskim odbywać się będzie festyn Strzelczanie dla Strzelczan zapraszamy do aktywnego udziału.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021