Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Na styku granic Czech, Słowacji i Polski
Międzynarodowy Turniej Szachowy dzieci


CEL:
- popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży
- sportowa rywalizacja

ORGAN$IZATOR:
- TS „Kuźnia”
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
- Urząd Miasta Rybnik
- Starostwo Powiatowe

TERMIN i MIEJSCE:
- 29.09.2012 r. Godz. 10.00
- Rybnik Klub Energetyka ul Podmiejska 1 (obok elektrowni „Rybnik”)

SYSTEM ROZGRYWEK:
- turniej indywidualny, system szwajcarski, 7 rund, P – 15
- Grupa I – urodzeni 2004, 2005 i młodsi
- Grupa II - urodzeni 2003, 2002, 2001 i 2000
- Grupy grają osobno. W obu grupach zostanie obliczona klasyfikacja drużynowa,
suma punktów z gry 4 najlepszych zawodników danego klubu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- turniej ma charakter otwarty
- zgłoszenia do 27.09.2012 r. adres zgłoszeń chessarbiter.com hak73@wp.pl
- wpłata wpisowego od uczestnika 15 złotych w dniu zawodów
- potwierdzenie zgłoszenia w dniu zawodów 29.09.2012 r. do godziny 9.30
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie

NAGRODY:
- Indywidualnie – puchary (nie ma podziału na chłopców i dziewczęta)
- do lat 7 urodzeni 2005 i młodsi 8 pucharów + 3 medale
- lat 8 2004 8 pucharów + 3 medale
- lat 9 2003 8 pucharów + 3 medale
- lat 10 2002 8 pucharów + 3 medale
- lat 11 2001 8 pucharów + 3 medale
- lat 12 2000 8 pucharów + 3 medale

- Drużynowo: Grupa I - 3 puchary + medale, Grupa II - 3 puchary + medale
- Losowany program szachowy Junior 10

Wsparcie zadania z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021