Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI DO LAT 8
O PUCHAR DYREKTORA PASAŻU GRUNWALDZKIEGO

PATRONAT :
Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

CEL ZAWODÓW:
Popularyzacja wśród dzieci gry w szachy

ORGANIZATOR:
Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście” Wrocław, Pasaż Grunwaldzki, Robert Korpalski.

TERMIN I MIEJSCE:
Turniej odbędzie się 21.10. 2012. (niedziela) w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 22

PROGRAM ZAWODÓW:
9.00 – 9.50 potwierdzenie zgłoszeń;
10.00 rozpoczęcie turnieju;
około 13.45 planowane zakończenie zawodów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju prawo startu mają dzieci rocznik 2004 roku lub młodsze z terenu Wrocławia i okolic lub należące do wrocławskich klubów szachowych.

SYSTEM ROZGRYWEK:
W ramach Mistrzostw zostaną rozegrane osobne turnieje dla dziewcząt i chłopców.Turnieje będą rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund.Tempo gry 15 minut na zawodnika.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje trener szachowy Robert Korpalski, tel. 606-812-885, e-mail: robert.korpalski@wp.pl w terminie do dnia 8 października 2012. Prosimy podać w zgłoszeniu: imię i nazwisko dziecka, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową, przedszkole lub szkołę, nazwisko instruktora szachowego i klub szachowy.

SERWISY TURNIEJOWE:
Chłopcy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3455/
Dziewczęta: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3454/

Do turnieju można zgłaszać się również poprzez formularze zgłoszeniowe w serwisach turniejowych. Wyniki na bieżąco będą aktualizowane w internecie i dostępne na stronach: www.muks.vel.pl i www.dzszach.pl

NAGRODY:
Zwycięzca oraz Zwyciężczyni otrzymują puchary. Medale, dyplomy i nagrody otrzyma 3 pierwszych chłopców oraz 3 pierwsze dziewczynki. Wszystkie dzieci uczestniczące w turnieju otrzymają na zakończeniu dyplomy oraz upominki.

SPRAWY RÓŻNE:
Opiekę nad dziećmi w trakcie zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie, którzy przyprowadzili dzieci.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021