Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


HESOP Chess Cup 2012

1.Turniej zostanie rozegrany w ramach Hey Series Of Poker.

2.Celem turnieju jest integracja środowisk dwóch najbardziej popularnych sportów umysłowych - pokerowego i szachowego.

3.Data i miejsce turnieju
27.10.2012, Card Casino, Praga.
Rozpoczęcie o godzinie 19:00.

4. W turnieju wystartować mogą osoby, które:
- ukończyły 18 lat
- dokonają zgłoszenia do dnia 26.10. oraz opłacą wpisowe

5.System rozgrywek

I. Turniej zostanie rozegrany w dwóch fazach, grupowej oraz turniej finałowy systemem pucharowym. Tempo gry 5min+3sek/ruch na zawodnika.

II. Szczegółowy system rozgrywek jest uzależniony od liczby uczestników:
- w przypadku 96 zawodników lub mniej, przewiduje się 8 grup systemem kołowym każdy z każdym, 2 zawodników z każdej grupy przechodzi do turnieju finałowego.
- w przypadku więcej niż 96 zawodników, przewiduje się 4 turnieje systemem szwajcarskim, z każdego 4 zawodników przechodzi do turnieju finałowego.
- turniej finałowy zostanie rozegrany systemem pucharowym - mecz i rewanż
- zawodnicy, którzy nie zakwalifikują się do turnieju finałowego, rozegrają tzw. "turniej pocieszenia" o tytuł "BubbleBoy"

III. każdy zawodnik, który wygra swoją partię, jest zobowiązany do wypicia z pozostałymi zwycięzcami "kolejki" 25ml wódki, Cytrynówki, Becherovki lub Fernetu w ramach toastu. Zabronione jest rozpoczęcie kolejnej partii bez wypicia toastu. Zapijanie jest całkowicie dozwolone i wskazane.

IV. w finale fazy pucharowej oraz meczu o 3 miejsce, zegar będzie znajdował się na stoliku oddalonym o 5 metrów od szachownicy. Wykonanie ruchu jest dozwolone po przełączeniu zegara przez przeciwnika zgodnie z przepisami Fide.

V. w turnieju obowiązują przepisy gry Fide, z wyjątkiem przepisów mówiących o zakazie spożywania alkoholu.

6. Wpisowe
Buy-in do turnieju wynosi 30+3€, z czego 30€ jest przeznaczone na nagrody a 3€ na koszty organizacyjne w tym alkohol.
Pierwszych pięciu zgłoszonych arcymistrzów z rankingiem powyżej 2500 zostanie zwolnionych z wpisowego. Przewidziane są dodatkowe warunki dla arcymistrzów z rankingiem powyżej 2600.

7. Nagrody
Pula nagród uzależniona jest od liczby uczestników, organizatorzy gwarantują pulę nagród minimum 1000€.

8. Zgłoszenia
- poprzez stronę internetową lub e-mailem hesopchess@gmail.com

9. Pozostałe
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
- organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia zawodnika bez podania przyczyny.
- zawodnicy którzy wezmą udział w turnieju głównym HESOP i dojdą do końca dnia drugiego, mają zapewnioną „dziką kartę” do fazy pucharowej.


+++++++++++++++++++++++


HESOP Chess Cup 2012

1. Turnaj se bude konat v rámci Hey Series Of Poker.

2. Cílem turnaje je sjednocení dvou nejpopulárnějších duševních sportovních odvětví - pokeru a šachu.

3. Datum a místo turnaje
27.10.2012, Card Casino, Praha.
Zahájení turnaje v 19:00.

4. Turnaje se mohou zúčastnit pouze osoby:
- starší 18-ti let
- které se zaregistrují do 26.10. a zaplatí registrační poplatek v den konání turnaje v hrací místnosti.

5. Systém hry
I. Turnaj se bude konat ve dvou fázích, v první fází ve skupinách a ve druhé fázi vyřazovacím finálovým turnajem. Tempo hry - 5min+3s/tah pro každého hráče.
II. Detailní rozpis systému soutěže závisí na počtu účastníků:
- v případě účasti 96 hráčů nebo méně, bude rozehráno 8 skupin systémem každý s každým, první dva hráči z každé skupiny postupují do finále.
- v případě účasti více než 96 hráčů, budou rozehrány 4 turnaje švýcarským systémem, první čtyři hráči z každého turnaje postupují do finále.
- finálový turnaj bude sehrán vyřazovacím způsobem - zápas a odveta
- hráči, kteří se nekvalifikují do finálového turnaje, si budou moci zahrát tzv. "turnaj útěchy" o titul "Bubbleboy"
III. Každý hráč, který vyhraje svoji partii je povinen vypít s ostatními vítězi „kola” ve formě přípitku 25 ml vodky, citrónové vodky, becherovky nebo fernetu. Je zakázáno zahájit další partii bez vypití přípitku. Je vhodné a je povoleno konzumovat další alkohol.
IV. Ve finále vyřazovacího turnaje a v zápase o 3. místo, šachové hodiny se budou nacházet na stole, který bude vzdálen zhruba 5 metrů od stolu se šachovnicí. Provedení dalšího tahu je povoleno po přemáčknutí hodin soupeře v souladu s pravidly šachu FIDE.
V. Turnaj se řídí pravidly šachu FIDE, s výjimkou pravidel, které se zabývají zákazem konzumace alkoholu.

6. Startovné
Startovné do turnaje činí 30+3€, z nichž je 30€ odvedeno do cen a 3€ na organizační náklady, včetně alkoholu.
Prvních pět přihlášených velmistrů s ratingem nad 2500 bude osvobozeno od platby startovného.
Velmistrům s ratingem nad 2600 budou pravděpodobně uděleny individuální podmínky.

7. Cenový fond
Výše cenového fondu je závislá na počtu účastníků, organizátoři zaručují minimální cenový fond ve výši € 1.000.

8. Registrace
- prostřednictvím webových stránek nebo emailové adresy - hesopchess@gmail.com


9. Různé
- konečná interpretace propozic je pouze v kompetenci organizátora
- pořadatel si zároveň vyhrazuje právo odmítnout účast jakéhokoliv hráče bez udání důvodu
- hráči, kteří se budou účastnit hlavního turnaje HESOP a projdou do konce druhého dne, mají zajištěnou "divokou kartu" do vyřazovací fáze.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021