Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny kursu sędziowskiego na klasę III i II.

 

 

 

1. Celem kursu jest umożliwienie uzyskania II, III i młodzieżowej klasy sędziowskiej.

 

2. Organizatorzy:

 

 - Uczniowski Klub Sportowy „ROSZADA”,

 

 - Akademia Szachowa Marka Niedźwieckiego,

 

 - Mazowiecki Związek Szachowy.

 

3. Termin i miejsce. Kurs zostanie przeprowadzony w dniu 19.01.2013 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu, Plac Starego Miasta 2.

 

 Po kursie (około godz. 16:30) przeprowadzony zostanie egzamin kandydatów na sędziów szachowych II, III i młodzieżowej M - klasy okręgowe (ewentualne terminy poprawek do uzgodnienia  w Warszawie).

 

4. Uczestnictwo. Zgodnie ze statutem sędzią może być osoba, która ukończyła 18 lat i ma minimum II kategorię szachową (klasa młodzieżowa od lat 16). Jednak uczestnikiem kursu mogą być osoby nie posiadające jeszcze II kategorii szachowej. Po spełnieniu powyższych warunków (i oczywiście zdaniu egzaminu) mogą ubiegać się automatycznie o przyznanie licencji sędziowskiej.

 

 O podwyższenie klasy sędziowskiej może ubiegać się sędzia, mający zaliczoną wymaganą praktykę sędziowską zgodnie z Kodeksem Szachowym D.II 3.2.3 w czasie posiadania ważnej licencji sędziego klasy III i po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego kurs.

 

5. Zgłoszenia. Zgłoszenia z podaniem: nazwiska, imienia, daty urodzenia, nazwy klubu, kategorii szachowej i klasy sędziowskiej, przyjmowane będą w terminie do dnia 17.01.2013 r. na adres: riki@n-s.pl . Można również zarejestrować się na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_5101/

 

6. Opłaty (zgodnie z Komunikatem Organizacyjno – Finansowym PZSzach):

 

Wymagalna: 100 zł - koszty udziału w kursie + egzamin.

 

Opcjonalnie (po zaliczeniu egzaminu) :

 

30 zł – koszty uzyskania licencji sędziowskiej (+ 2 zdjęcia)

 

50 zł – opłata roczna właściwa dla klasy okręgowej

 

Należy wpłacić na konto MZSzach PKO BP III O /w Warszawie nr 94 1020 1097 0000 7102 0086 5527 lub gotówką na sali.

 

 

 

7. Pozostałe informacje. Zalecane jest zapoznanie się przez kandydatów we własnym zakresie

 

 z Kodeksem Szachowym z roku 2007 z późniejszymi uzupełnieniami w zakresie:

 

 

 1. Przepisy gry FIDE

 

 2. Różnice w przepisach gry: klasycznej, szachów szybkich, błyskawicznej

 

 3. Systemy rozgrywek (kołowy, szwajcarski, pucharowy)

 4. Ustalania kolejności miejsc w turniejach

 5. Obliczanie norm klasyfikacyjnych na kategorie szachowe

 6. Organizowanie imprez szachowych

 7. Regulaminy zawodów

 8. Sprawozdania sędziowskie

 9. Statusu sędziego szachowego

 

 

 

 Zagadnienia te będą omawiane na kursie. Dodatkowo sprawozdawczość turniejowa na przykładzie programu ChessArbiter, Centralny Rejestr PZSzach, obsługa zegarów elektronicznych.

 

 

 

 Pełna treść aktualnego stanu przepisów jest dostępna na stronie internetowej PZSzach.

 

 

 

 Wypis z Kodeksu Szachowego:

D.II STATUS SĘDZIEGO SZACHOWEGO W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

 

Uchwalony na Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych w Licheniu.

 25 listopada 2006 roku.

§ 1. Wymagania stawiane osobom ubiegającym się o tytuł sędziego

 

1.1. Sędziego szachowego winna cechować nieskazitelna postawa etyczna, moralna i sportowa. Sędzia szachowy winien postępować rozważnie, z taktem, zachowując obiektywizm i opanowanie.

 

1.2. Sędzią szachowym może być osoba, która:

 

a) ma polskie obywatelstwo,

 

b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,

 

c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,

 

d) ma przynajmniej II kategorię szachową,

 

e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,

 

f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.

§ 3. Tryb nadawania klas sędziowskich

 

3.1. Wymagania ogólne

 

3.1.1. Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukończenia odpowiedniego kursu sędziowskiego, połączonego z egzaminem.

 

3.1.2. Przystąpienie do egzaminu na sędziego szachowego wymaga spełnienia następujących warunków:

 

a) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej)

 

b) wniesienie opłaty zgodnie z Komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach.

 

3.1.3. Klasy sędziowskie są nadawane stopniowo (sędzia klasy III nie może uzyskać klasy I).

 

3.2. Klasy okręgowe

 

3.2.1. Klasy okręgowe nadają Kolegia Sędziowskie Wojewódzkich Związków Szachowych w oparciu o wewnętrzny regulamin.

 

3.2.2. Osoba, która ma 16-18 lat, nie ma na koncie kar dyscyplinarnych (także w szkole), oraz zda egzamin przed właściwą komisją (wymogi jak na III klasę) może uzyskać tylko klasę młodzieżową, odpowiadającą klasie trzeciej.

 

3.2.3. Kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe.

 

 

 

 

 

Radom, 04.09.2012 r. – aktualizacja (09.01.2013 r.)

Organizatorzy


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021