Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin organizacyjny Mistrzostw Płocka w szachach klasycznych 2013

pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego

1. Organizator
Szachowy Uczniowski Klub Sportowy GOSTMAT 83 w Gostyninie.

2. Komitet sędziowsko-organizacyjny
a) Waldemar Dudziński (tel. 604 927 989),
b) Paweł Flak (tel. 505 848 645).

3. Cele
a) popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) wyłonienie mistrza Płocka w szachach szybkich w kategorii seniorów i juniorów,
c) promocja miasta Płocka,
d) umożliwienie zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych.

4. Termin i miejsce
23-24.02.2013 r., Spółdzielczy Dom Kultury w Płocku przy ul. Krzywoustego 3.

5. System rozgrywek
System szwajcarski na dystansie 7 rund z tempem gry 60 min. na zawodnika.

6. Szczegółowy harmonogram

23 lutego 2013 r. (sobota)
08:30-09:00 rejestracja zawodników
09:15 odprawa techniczna
09:30 I runda
11:40 II runda
13:50 III runda
do 16:20 przerwa obiadowa
16:20 IV runda

24 lutego 2013 r. (niedziela)
09:00 V runda
11:10 VI runda
13:20 VII runda
15:40 wręczenie nagród

7. Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie do turnieju najpóźniej do dnia 21.02.2013 r. poprzez witrynę internetową http://www.chessarbiter.com/turnieje.php lub telefonicznie do jednego z członków komitetu organizacyjno-sędziowskiego i opłacenie na sali gry wpisowego w wysokości wynikającej z tabeli

Wpisowe Kwota [zł]
podstawowe 20
obniżone 10

Wpisowe obniżone ponoszą: kobiety, juniorzy (ur. w 1995 r. i młodsi), seniorzy (ur. w 1953 r. i starsi).

8. Kryteria ustalenia kolejności
Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decydują kolejno:
a) punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku,
b) pełna punktacja Buchholza,
c) liczba zwycięstw,
d) progresja.

9. Nagrody
Za zajęcie czołowych miejsc w turnieju przewidziane są nagrody finansowe zgodnie z poniższą tabelą.

Miejsce
Nagroda finansowa [zł]
I 600
II 500
III 400
IV 300
V 250
VI 200
VII 150
VIII 100
IX 50
X 50

Ponadto przewiduje się nagrody finansowe w wysokości 100 zł i 50 zł dla odpowiednio: pierwszej i drugiej kobiety w klasyfikacji końcowej.

Oprócz nagród finansowych przewiduje się nagrody rzeczowe w klasyfikacji juniorów:
a) dla najlepszego juniora do lat 10,
b) dla najlepszego juniora do lat 14,
c) dla najlepszego juniora do lat 18.

10. Sprawy sędziowskie
a) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu szachowego,
b) kojarzenia par za pomocą programu ChessArbiter Pro,
c) istnieje możliwość zdobycia kategorii okręgowych – do II włącznie,
d) obowiązuje 15-minutowa tolerancja – zawodnik, który nie przybędzie do szachownicy w ciągu kwadransa, przegrywa partię.

11. Inne
Zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do Organizatora.
Turniej finansowany ze środków Urzędu Miasta Płocka.

KOMITET SĘDZIOWSKO-ORGANIZACYJNY

/-/ Waldemar Dudziński /-/ Paweł Flak

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021