Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW MIASTA LUBLIN DO LAT 7 W SZACHACH


1. Cel imprezy:
● promocja Lublina oraz regionu jako ośrodka rozwoju szachów - dyscypliny sportowej,
● propagowanie szachów wśród najmłodszych i stworzenie im możliwości sprawdzenia swoich umiejętności wśród rówieśników,
● poszukiwanie następców mistrzów.

2. Organizatorzy:
Miejski Klub Sportowy „ Start” Lublin oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie

3. Termin i miejsce:
23 marca 2013 (sobota) - MKS „Start” Lublin, al. Piłsudskiego 22
14.30 – zapisy, 15.00 – otwarcie zawodów, 15.15 – I runda

5. Udział:
W zawodach mogą wziąć udział wszystkie dzieci: dziewczynki i chłopcy, urodzone w 2006 roku i młodsze, zgłoszone do turnieju po opłaceniu (przed turniejem) wpisowego w wysokości 20 zł.

Zapisy na stronie chessarbiter.com do dnia 22 marca 2013 lub telefonicznie.

Dziewczynki: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_1428/

Chłopcy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_1429/

Dzieci zgłaszające się w dniu zawodów zostaną dopuszczone w przypadku wolnych miejsc.

6. System rozgrywek:
Zawody zostaną rozegrane w dwóch grupach turniejowych: chłopcy i dziewczynki systemem szwajcarskim na dystansie 6 -7 rund lub systemem kołowym przy mniejszej liczbie zawodników z tempem 30 minut na zawodnika. W zawodach możliwe będzie uzyskanie IV i V kategorii szachowej.

7. Ocena wyników:
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów w rozegranych przez zawodnika partiach – 1 pkt za wygraną partię, 0,5 pkt za remis i 0 pkt za przegraną partię.

W razie zdobycia takiej samej liczby punktów decyduje punktacja pomocnicza w następującej kolejności kryteriów :
1. Buchholz z odrzuceniem wartości skrajnych.
2. Pełny Buchholz.
3. Progress.
4. Liczba zwycięstw.

8. Nagrody:
Miejsca I-III w obu grupach – medale, nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki.

9. Uwagi końcowe:
- Za ubezpieczenie dzieci biorących udział w turnieju odpowiadają ich rodzice .
- Obowiązują aktualne przepisy PZSzach oraz rywalizacja w duchu Fair Play.
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
- każde dziecko ma prawo otrzymać jedną wybraną nagrodę za zajęte miejsca, nagrody nie przechodzą na innych zawodników.

10. Kontakt
1. Zbigniew Pyda tel. 604-084-134, zbyszek.pyda@gmail.com
2. Zofia Ciechocińska - Miećko t. 697- 634- 692, zofia.miecko@gmail.com

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021