Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny
XI Szachowego Turnieju Czterech Gmin
Czarnożyły - Biała - Wierzchlas - Mokrsko 2013

1. Organizatorzy:
Gmina Czarnożyły, Gmina Biała, Gmina Mokrsko, Gmina Wierzchlas,
Wieluńskie Towarzystwo Szachowe „MAT”, UKS „Piątka Wieluń”.

2. Patronat:
Wójt Gminy Czarnożyły – Pan Andrzej Modrzejewski
Wójt Gminy Biała – Pan Sławomir Świgoń
Wójt Gminy Wierzchlas – Pan Krzysztof Bednarek
Wójt Gminy Mokrsko – Pan Tomasz Kącki

3. Cele turnieju:
* popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży
* podjęcie sportowej rywalizacji pomiędzy szachistami powiatu wieluńskiego
* pogłębienie znajomości debiutów: partii hiszpańskiej, gambitu hetmańskiego,
obrony caro - kann i obrony sycylijskiej
* inspirowanie do rozwiązywania zadań szachowych.

4. Termin: 16,17,23,24 marca 2013 r.

5. Miejsce: Placówki wymienione w harmonogramie turnieju.

6. Forma turnieju:
Tematyczny turniej szachowy połączony z konkursem rozwiązywania zadań szachowych rozgrywany w czterech etapach.
Konkurs zadań poprzedzać będzie każdy z etapów turnieju. Zadania związane będą z różnymi motywami szachowymi. Każde zadanie będzie punktowane w zależności od stopnia trudności. O kolejności w konkursie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez zawodnika podczas wszystkich czterech etapów konkursu. W przypadku uzyskania przez laureatów tej samej ilości punktów o kolejności zdecydują:
* ranking zawodnika (promowany będzie zawodnik z niższym rankingiem)
* wiek zawodnika (promowany będzie zawodnik młodszy).
Turniej szachowy rozegrany zostanie na dystansie 15 rund w systemie szwajcarskim (kojarzenie komputerowe programem chessarbiter) po 30 min. na zawodnika.
Kolejność w turnieju ustalana będzie w oparciu o:
* ilość punktów
* wartościowanie średnie Bucholtza
* wartościowanie pełne Bucholtza
* wynik bezpośredniej partii
* progress

Np. Etap I obejmować będzie:
a) sześć zadań o zróżnicowanym stopniu trudności; czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 45min.
b) cztery partie rozpoczynające się od początkowej zadanej pozycji
partii włoskiej (1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Gc4 Gc5)

7. Grupy turniejowe:
Grupa A – zawodniczki i zawodnicy z rankingiem 1400 i więcej: po zakończeniu turnieju grupa podzielona zostanie na dziewczęta i chłopców - www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_1356/
Grupa B - zawodniczki i zawodnicy z rankingiem do 1250: po zakończeniu turnieju grupa podzielona zostanie na dziewczęta i chłopców -
www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_1357/
W konkursie zadań obowiązywać będzie taki sam podział na grupy jak w turnieju szachowym.

8. Debiuty obowiązujące na poszczególnych etapach:
Etap I: partia włoska - partia rozpoczynana jest od ustawienia:
1.e4 e5, 2.Sf3 Sc6, 3.Gc4 Gc5 …
Etap II: gambit hetmański - partia rozpoczynana jest od ustawienia:
1. d4 d5, 2. c4 …
Etap III: obrona caro-kann - partia rozpoczynana jest od ustawienia:
1. e4 c6, 2. d4 d5 ...
Etap IV: obrona sycylijska – partia rozpoczynana jest od ustawienia:
1. e4 c5 2. ...

9. Warunki uczestnictwa:
W turnieju brać mogą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie i dokonanie wpisowego w wysokości 30 zł za cały turniej. Za przyjazd i pobyt zawodników na turnieju odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla zawodników i opiekunów na każdym etapie konkursu.
Każdy z zawodników winien posiadać długopis.
Organizatorzy proszą zawodników o zaopatrzenie się w zmianę obuwia.

10. Nagrody i wyróżnienia:
Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe w obu klasyfikacjach końcowych
(turniej i konkurs zadań)

11. Zgłoszenia:
Zgłoszenie przyjmowane będą do dnia 14 marca pocztą elektroniczną na adres
wwolniaczyk@gmail.com a także telefonicznie przez koordynatora turnieju
Pana Waldemara Wolniaczyka tel. kom. 0606657793 lub bezpośrednio na stronę
www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_1356/ - Grupa A
www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_1357/ - Grupa B
W zgłoszeniu podać należy liczbę uczestników, reprezentowana placówkę
oraz nazwisko i imię opiekuna.

12. Obowiązujące przepisy:
W turnieju obowiązują przepisy PZSzach w zakresie szachów szybkich

13. Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Harmonogram organizacji turnieju
Etap Miejsce Dzień Godzina
I - partia włoska(4 rundy)- GOK w Czarnożyłach - 16 marca 2013, godz. 9:00
II – gambit hetmański (4 rundy)- Gimnazjum w Białej - 17 marca 2013, godz.13:30
III – obrona caro-kann (4 rundy)- SP w Wierzchlesie - 23 marca 2013, godz.9:00
IV – obrona sycylijska (3 rundy)- ZS w Mokrsku - 24 marca 2013, godz.13:30

Uroczyste zakończenie turnieju z udziałem wójtów gmin – organizatorów
przewidywane jest 24 marca 2013 ok. godz. 18:30.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich miłośników „królewskiej gry”.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021