Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXIII OTWARTE MISTRZOSTWA ZELOWA W SZACHACH Im. Stanisława Komidzierskiego.

1. CEL:
- Popularyzacja szachów.

2. ORGANIZATOR:
Koło Miejskie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zelowie;
Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie;
Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Bełchatowie;
Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bełchatowie;
Miejski Dom Kultury w Zelowie.

3. TERMIN I MIEJSCE:
- 24.03.2013r. (Niedziela) Dom Kultury w Zelowie ul. Kościuszki 74;
- 8:00-9:30 - Przyjmowanie zgłoszeń;
- 10:00 - Otwarcie Mistrzostw;
- 16:00 - Zakończenie Mistrzostw;

4. UCZESTNICTWO:
- W Mistrzostwach mają prawo startu wszyscy chętni obojga płci bez ograniczeń wiekowych;

5. SYSTEM ROZGRYWEK:
- Indywidualnie bez podziału na płeć i wiek;
- System Szwajcarski na dystansie 9 rund;
- Obowiązuje regulamin szachów aktywnych;
- Czas partii na zawodnika wynosi 15 minut

1. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 800 złotych.
Fundator – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Łodzi Dariusz Joński.
2. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych
Fundator – Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska.
3. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.
Fundator – Poseł RP SLD Artur Ostrowski.

4. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych.
Fundator – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur.
5. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych.
Fundator – Starosta Powiatu Bełchatowskiego Szczepan Chrzęst.
6. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych.
Fundator – Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Bełchatowie Sławomir Komidzierski.
7. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych.
Fundator – Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Bełchatowie Urszula Świerczyńska.
8. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych.
Fundator – Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi Zdzisław Wawrzewski.
9. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych.
Fundator – Inicjator Mistrzostw Szachowych, były Poseł RP SLD Bogdan Bujak.
10. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych.
Fundator – Inicjator Mistrzostw Szachowych, Radny SLD Rady Miejskiej w Bełchatowie Tadeusz Rozpara.
11. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych.
Fundator – Radny SLD Rady Miejskiej w Bełchatowie Mariusz Kaczmarek.
12. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych.
Fundator – Radny SLD Rady Powiatu w Bełchatowie Jan Juszczyk.
13. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych.
Fundator – Prezes Zelowskiej Fundacji Rozwoju Gminy Zelów Marek Górecki.
14. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych.
Fundator – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie Stanisław Boczek.
15. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych.
Fundator – Właściciel firmy „STIVEX” w Zelowie Szczepan Wrzesiak.
16. Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych.
Fundator – Przewodniczący Izby Rolniczej Powiatu Bełchatowskiego Piotr Kociołek.
WYRÓŻNIENIA
- Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych dla najlepszego zawodnika / zawodniczki mistrzostw Powiatu Piotrkowskiego.
Fundator - Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Piotrkowie Trybunalskim Grzegorz Adamczyk.
- Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych dla najlepszego zawodnika / zawodniczki Powiatu Radomszczańskiego.
Fundator - Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Radomsku Arkadiusz Ciach.
- Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych dla najlepszego zawodnika / zawodniczki Powiatu Tomaszowskiego.
Fundator – Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Tomaszowie Mazowieckim Andrzej Barański.
- Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych dla najlepszego zawodnika / zawodniczki Powiatu Bełchatowskiego.
Fundator – Sekretarz Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Bełchatowie Władysław Błoch.
- Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych dla najlepszej zawodniczki mistrzostw.
Fundator – Ryszard Urbańczyk.
- Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych dla najlepszego zawodnika / zawodniczki mistrzostw w rankingu do 1800.
Fundator – Radny SLD Rady Powiatu Bełchatowskiego Marcin Rzepecki.
- Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 100 złotych dla najstarszej uczestniczki mistrzostw.
Fundator – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Zelowie Tadeusz Dobrzański.
- Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 100 złotych dla najstarszego uczestnika mistrzostw.
Fundator – Komendant Oddziału Gminnego Z OSP RP w Zelowie Zbigniew Dubiński.
- Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 100 złotych dla najmłodszej uczestniczki mistrzostw.
Fundator – Prezes Koła Łowieckiego „MATECZNIK” w Zelowie Henryk Szajbler.
- Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 100 złotych dla najmłodszego uczestnika mistrzostw.
Fundator – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Zelowie Zdzisław Chodorowicz.

- Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 100 złotych dla najlepszej zawodniczki mistrzostw do 16 lat.
Fundator – Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej SLD w Bełchatowie Jerzy Świtała.
- Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 100 złotych dla najlepszego zawodnika mistrzostw do 16 lat.
Fundator – Przewodniczący Koła nr 2 SLD w Bełchatowie Jan Srzednicki.
-Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 100 złotych dla najlepszej zawodniczki Miasta i Gminy Zelów.
Fundator – Prezes Miejsko Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Zelowie Szczepan Krajda.
- Puchar i nagroda pieniężna w wysokości 100 złotych dla najlepszego zawodnika Miasta i Gminy Zelów.
Fundator – Przewodniczący Koła Miejskiego SLD w Zelowie Dominik Szajbler.
6. Sprawy Organizacyjne:
- Koszty Organizacyjne pokrywa Organizator ;
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione ;
- Organizator zastrzega możliwość zmian w regulaminie jak i formie nagród;
- Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać komplet szachowy i zegar;
- Podczas Mistrzostw czynny będzie bufet;
- Organizatorzy proszą o możliwe potwierdzenie udziału w mistrzostwach: e-mail: lks-zelow@o2.pl;
- Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej organizatora mistrzostw.

Wpisowe:
Do trzynastego roku życia – 15 zł.
Pozostali uczestnicy – 25 zł.
Serdecznie Państwa Zapraszamy!
Strona internetowa organizatora mistrzostw
www.szachy.lks-zelow.com

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021