Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej klasyfikacyjny - wyścig po kategorie w HetmanieORGANIZATOR: WKSz GANT HETMAN, Aleksander Jankowski tel.: 669363395, mail: IAAJankowski@gmail.com Marek Ścisły tel.: 604514545, mail: marek.scisly@vp.pl

UPRAWNIENI DO GRY
Turniej zostanie rozegrany w czterech grupach turniejowych:
Grupa A: zawodnicy posiadający ranking 1600(kobiety z II kat. i mężczyźni z III kat.)
Grupa B: zawodnicy posiadający ranking 1400(kobiety z III kat. i mężczyźni z IV kat.)
Grupa C: zawodnicy posiadający ranking 1200-1250(kobiety z IV kat. i mężczyźni z V kat.)
Grupa D: zawodnicy posiadający ranking 1000-1100(kobiety z V kat. i mężczyźni bez kat.)

MIEJSCE ZAWODÓW:
WKSz GANT HETMAN, ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia on-line za pomocą formularza na stronie internetowej klubu - www.gant.wroclaw.pl
e-mailem na adres: IAAJankowski@gmail.com W dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem.

SYSTEM ROZGRYWEK
Wszystkie grupy zostaną rozegrane systemem szwajcarskim: Grupa A, B i C na dystansie 7 rund, tempem 30 minut na partię, plus 30 sekund na każde posunięcie, a grupa D na dystansie 6 rund, tempem 30 minut na partię.

PROGRAM ZAWODÓW
13.04.2013 r. - sobota: 9:00 - 9:45 - przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników.
Grupa A, B i C - 10:00 - rundy I - IV Grupa D - 10:00 - rundy I - VI
14.04.2013 r. - niedziela: Grupa A, B i C - 10:00 - V, VI i VII runda.
Zakończenia i rozdanie nagród nastąpi osobno dla każdej z grup, po skończeniu ostatniej partii w danej grupie.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, średni ranking przeciwników. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut.

WARUNKI FINANSOWE
Wpisowe do wszystkich grup wynosi 30 PLN.

NAGRODY
We wszystkich grupach można zdobywać szachowe kategorie. W każdej grupie trzech pierwszych zawodników otrzyma nagrody. Ponadto w grupie C i D każdy uczestnik otrzyma upominek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszych zmian w regulaminie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Liczba miejsc dla wszystkich grup łącznie ograniczona do 60 - decyduje kolejność zgłoszeń.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021