Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix PolkowicOrganizatorzy:

- Towarzystwo Miłośników Szachów „64” w Polkowicach.

- Polkowickie Centrum Animacji


Termin i miejsce:

13 kwietnia 2013 godz. 10.00-15.30

Polkowickie Centrum Animacji ul.Skalników 4, 59-101 Polkowice.


Informacja o lokalizacji kolejnych turniejów cyklu przekazana zostanie w późniejszym terminie.


Cel:

- popularyzacja Polkowic jako miejsca rozrywki intelektualnej i rekreacji fizycznej,

- wyłonienie najlepszych szachistów Polkowic,

- wskazanie dzieciom i młodzieży atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

- rozwój rywalizacji sportowej.


Zasady uczestnictwa:

- Prawo startu mają wszyscy miłośnicy szachów bez względu na płeć, wiek czy przynależność klubową oraz posiadaną kategorię,

- Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są telefonicznie (695040623 - M. Jakubowski) lub na adres e-mail Towarzystwa: tms_64@interia.pl, a w dniu zawodów w godz. 9.30-9.50,

- Wpisowe: 5 zł od zawodnika,

- Członkowie TMSz „64” w Polkowicach oraz juniorzy zwolnieni są z wpisowego.


System i tempo rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim w dwóch grupach na dystansie 9 rund:

- grupa A (OPEN) tempo 10+5,

- grupa B (rocznik 2000 i młodsi); tempo 10+5.


Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego.


Klasyfikacja generalna:

Cały cykl składa się z 8 turniejów rozgrywanych po jednym w miesiącu od marca do grudnia (przerwa wakacyjna: lipiec i sierpień). W klasyfikacji generalnej punkty otrzymuje się za zajęte miejsce:

I miejsce - 50 punktów;

II miejsce - 45 punktów;

III miejsce - 42 punkty;

IV miejsce - 40 punktów;

V miejsce - 39 punktów; itd.

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostaje zawodnik, który uzyska najwięcej punktów, przy czym każdemu uczestnikowi odliczany jest jeden najgorszy wynik.


Nagrody:

W comiesięcznym turnieju zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają okolicznościowe dyplomy oraz upominki. W klasyfikacji końcowej przewiduje się dla najlepszych zawodników puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian poszczególnych punktów regulaminu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021