Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XIV
Otwarte MISTRZOSTWA
MIASTA I GMINY STRZELCE KRAJ.
W SZACHACH
Juniorów i Seniorów

Strzelce Kraj. 13 – 14.04.2013 r.

1.Cel zawodów:

♦ Wyłonienie Mistrzów i Mistrzynie Miasta i Gminy Strzelce Kraj. Seniorów i Juniorów na rok 2013.
♦ Podwyższanie umiejętności kwalifikacji szachowych.
♦ Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Miasta i Gminy Strzelce Kraj.
♦ Integracja środowiska szachowego.
♦ Umożliwienie zdobycia kategorii .

2. Organizatorzy:

♦ Strzelecki Ośrodek Kultury.
♦ Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej.
♦ Miasto i Gmina Strzelce Kraj.

3. Termin i miejsce:

♦ Zawody odbędą się w dniach 13 – 14.04. 2013 r.
♦ W Spichlerzu ul. Wojska Polskiego 1.

4. Warunki uczestnictwa:

♦ Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są juniorzy i seniorzy zamieszkali na terenie
Miasta i Gminy Strzelce Kraj. i goście z okolicznych Gmin.

♦ Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie dokumentu potwierdzającego
tożsamość ( legitymacji, dowodu osobistego ).

5. System rozgrywek:

♦ Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim lub kołowym, na dystansie max. 9 rund,
tempem 30min. na partię dla zawodnika w następujących kategoriach wiekowych:

Juniorzy ( rocznik 1997 i młodsi )
Seniorzy

♦ W wyższej kategorii wiekowej mają prawo startować zawodnicy którzy uzyskają zgodę sędziego.
♦ Decyzja odnośnie systemu rozgrywek zostanie podjęta na odprawie technicznej w zależności od
ilości zgłoszeń.

6.Zgłoszenia:

♦ Zapisy zawodników w dniu mistrzostw w godz. 9:30.
♦ Obowiązki sędziego głównego pełni – Paweł Partyka sędzia I klasy (tel. 604 679 704)

7. Nagrody:

♦ Puchary, za miejsca 1 - 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych osobno dla Dziewcząt i
Chłopców.

♦ Nagrody rzeczowe, za miejsca 1 – 9 w poszczególnych kategoriach wiekowych dla Dziewcząt i
Chłopców.

♦ Dyplomy.


8. Program zawodów:

Dn. 13.04.2013 (sobota)
♦ zapisy godz. 9:30
♦ godz. 9:50 Otwarcie Mistrzostw
♦ godz. 10:00 I runda
♦ godz. 11:00 II runda
♦ godz. 12:00 III runda
♦ godz. 13:00 IV runda
♦ godz. 14:00 V runda

Dn. 14.04.2013 (niedziela)
♦ godz. 10:00 VI runda
♦ godz. 11:00 VII runda
♦ godz. 12:00 VIII runda
♦ godz. 13:00 IX runda
♦ godz.14:15 Uroczyste zakończenie Mistrzostw

9. Uwagi organizacyjne

♦ Za zdolność zdrowotna dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są rodzice.
♦ Turniej sędziowany będzie zgodnie z obowiązującym kodeksem Szachowym.
♦ Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do Organizatora.
♦ Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021