Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
10 LAT SEKCJI SZACHOWEJ „GONIEC WĄSOSZ”
14 kwietnia 2013r.
REGULAMIN TURNIEJU

1. Organizatorzy:
- Urząd Miejski Wąsosza
- Zespół Placówek Kultury – Biblioteka Publiczna Wąsosz
- Sekcja Szachowa - „GONIEC WĄSOSZ”

2. Cel imprezy:
- popularyzacja gry w szachy na terenie Wąsosza i okolic
- promocja miasta Wąsosza i Ziemi Wąsoskiej
- integracja środowisk szachowych z całej Polski

3. Warunki uczestnictwa:
- turniej otwarty - wszyscy chętni bez względu na wiek, kategorię szachową i przynależność klubową, którzy wpłacą odpowiednie wpisowe
- uczestnicy niepełnoletni za pisemną zgodą prawnych opiekunów
- zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 09.04.2013r. pocztą elektroniczną na adres: zpkwasosz@wp.pl lub b_andrzej3@o2.pl,
telefonicznie pod numerem: 65 543 79 36 od 800 do 1600lub kom. 667 944 321 od 1600 do 2100
- w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, klub oraz aktualny ranking.
- po 09.04.2013r. udział w turnieju tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem
- liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Wpisowe:
- wpisowe płatne w dniu turnieju
- seniorzy – 20zł.
- juniorzy – 10zł.
- zawodnicy „GOŃCA WĄSOSZ” zwolnieni z wpisowego

5. Termin i miejsce gry:
- 14.04.2013r. godz. 1000
- sala przy Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu ul. Zacisze 10/D- weryfikacja uczestników w dniu gry od 845 do 940

6. System rozgrywek i czas gry:
- 9 rund system szwajcarski kontrolowany
- czas gry – 2 x 15 min na partię

7. O kolejności zajętych miejsc decyduje:
- ilość zdobytych punktów - / 1 – za wygraną ; 0,5 – za remis; 0 – za przegraną /
- średni Buchholz
- pełen Buchholz
- progres - liczba zwycięstw

8. Nagrody:
- I m. 400zł. / puchar /
- II m. 300zł.
- III m. 200zł.
- IV m. 100zł.
- przewiduje się dodatkowe nagrody rzeczowe dla: najlepsza kobieta ; najlepszy junior ; najmłodszy yczestnik
- nagrody nie będą dublowane, każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody
- ostateczna liczba nagród rzeczowych zostanie podana po II rundzie
- warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród po zakończeniu turnieju, w innym przypadku nagroda jest przyznawana następnemu w kolejności zawodnikowi

9. Sędziowanie i przepisy gry:
- turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego licencjonowanego - obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego- decyzje sędziego są ostateczne

10. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
- uczestnicy zawodów przyjeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie
- organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników
- w czasie turnieju organizator zapewnia ciepłe napoje oraz ciepły posiłek zawodnikom
- istnieje możliwość zakupu ciepłego posiłku przez opiekunów oraz kibiców
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021