Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa Dolnego Śląska dzieci do lat 7 na rok 2013

Komunikat Organizacyjny

serwisy turniejowe
chłopcy
dziewczęta

Cel:
Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7 w szachach na rok 2013.
Popularyzacja szachów dziecięcych. Przygotowanie do Mistrzostw Polski Przedszkolaków.
Stworzenie możliwości zdobycia przez dzieci przedszkolne kategorii szachowych,

Organizator:
Świat Szachów - Arkama Arcymistrzyni Monika Krupa,
Centrum Sportowe Hasta la Vista.
Dolnośląski Związek Szachowy,
Gospodarz Mistrzostw – Arcymistrzyni Monika Krupa.

Termin i miejsce:
Sobota 27 kwietnia 2013 r.
Świat Szachów – Centrum Sportowe Hasta la Vista, Wrocław ul. Góralska 5

Terminarz:
9:30 - 9:45 - potwierdzenie zgłoszeń, opłacenie wpisowego
9:45 - 10:00 - odprawa techniczna i otwarcie;
10:00 - 15:00 - rundy 1 do 6.
Około 15.00 - uroczyste zakończenie mistrzostw i wręczenie nagród.
Uwaga! Ponieważ dzieci nie wykorzystują całego czasu przeznaczonego na grę, jest prawdopodobne wcześniejsze zakończenie zawodów.

Uczestnictwo:
Dzieci do lat 7 (r. 2006 i młodsze) startujące indywidualnie w barwach klubu, przedszkola lub szkoły z terenu województwa dolnośląskiego, lub należące do klubu dolnośląskiego.

System rozgrywek:
System szwajcarski, 6 rund, tempem 30 min. na partię dla każdego zawodnika.
Kojarzenie komputerowe. Oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców.
W przypadku małej ilości startujących dziewcząt grupy mogą ulec połączeniu, ale z utrzymaniem oddzielnej klasyfikacji dziewcząt i chłopców.

Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmuje Arcymistrzyni Monika Krupa – e-mail: m.krupa@vp.pl
w terminie do 26 kwietnia 2013 r. oraz organizatorzy bezpośrednio przed turniejem.

Wpisowe:
Wysokość wpisowego wynosi 20 zł,
które bez wcześniejszego zgłoszenia wzrasta w dniu zawodów o 5 zł.
Nagrody i wyróżnienia:
Zwycięzca oraz Zwyciężczyni otrzymują rok tytuł Mistrza oraz Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7
na 2013 r. Zwycięzcy otrzymują puchary, zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca 1-3 otrzymują medale, a miejsca 1-6 dyplomy. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach otrzymują upominki.

Przepisy i ocena wyników:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy z 2005 r., rozgrywanie partii szachowej przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów,
a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza.
Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach mają możliwość zdobycia IV lub V kategorii szachowej.

Postanowienia końcowe:
Opiekę wychowawczą mają obowiązek sprawować rodzice lub opiekunowie klubowi. Do turnieju nie zostaną przyjęte dzieci bez opiekuna. Za zdolność zdrowotną dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są opiekunowie. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Komitet Organizacyjny
WGM Monika Krupa

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021