Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Otwarte Mistrzostwa Wrocławskiego Klubu Szachowego GANT HETMAN w szachach klasycznychORGANIZATOR:
WKSz GANT HETMAN,
Aleksander Jankowski tel.: 669363395, mail: IAAJankowski@gmail.com
Marek Ścisły tel.: 604514545, mail: marek.scisly@vp.pl

TERMIN:
Drugi i trzeci weekend maja: 10-12.05.2013 i 17-19.05.2013

UPRAWNIENI DO GRY
Zawodnicy WKSz GANT HETMAN, zawodnicy posiadający ranking FIDE w szachach klasycznych, zawodnicy posiadający co najmniej II kategorię szachową męską, lub I kobiecą. W turnieju mogą również uczestniczyć zawodnicy posiadający III kategorię męską, lub II kobiecą pod warunkiem wolnych miejsc. Miejsca te zostają przydzielone w kolejności zgłoszeń do turnieju.

MIEJSCE ZAWODÓW:
WKSz GANT HETMAN, ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia on-line za pomocą formularza na stronie internetowej klubu - www.gant.wroclaw.pl
e-mailem na adres: IAAJankowski@gmail.com W dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem.

SYSTEM ROZGRYWEK
System szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry: 90 minut na partię + 30 sekund na każdy ruch.

PROGRAM ZAWODÓW
10.05.2013 - piątek
16:00 - 16:45 – przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników.
17:00 - I runda
11.05.2013 - sobota
10:00 - II runda, 16:00 - III runda
12.05.2013 - niedziela
10:00 - IV runda, 16:00 - V runda
17.05.2013 - piątek
17:00 - VI runda
18.05.2013 - sobota
10:00 - VII runda, 16:00 - VIII runda
19.05.2013 - niedziela
10:00 - IX runda
Zakończenie kilka minut po skończeniu ostatniej partii turnieju.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, średni ranking przeciwników. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut.

WARUNKI FINANSOWE
GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego. Wpisowe dla pozostałych osób wynosi 80 PLN (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa i opłata do FIDE).

NAGRODY
Minimalne nagrody: I - 300 PLN, II - 200 PLN. Całkowita pula nagród zostanie podana przed II rundą. W turnieju można również zdobywać szachowe kategorie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszych zmian w regulaminie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Liczba miejsc ograniczona do 60 - decyduje kolejność zgłoszeń.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021