Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


VI Ślesiński Festiwal Szachowy
Trzeźwe myślenie drogą do sukcesu

1. Organizatorzy:
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie;
- Klub Szachowy M-GOK Gambit Ślesin.

2. Patronat:
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślesinie.

3. Cel Turnieju:
- popularyzacja sportu szachowego w Gminie Ślesin i okolicach;
- podnoszenie kategorii szachowych;
- integracja środowisk szachowych;
- ciekawe spędzenie wolnego czasu;
- profilaktyka uzależnień narkotykami i alkoholem.

4. Miejsce:
- Turniej zostanie rozegrany w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie ul. Młodzieżowa 11

5. Termin:
Turniej odbędzie się w trzech zjazdach tj.
- 1 zjazd 12.05.2013 (niedziela) godz. 9.00;
- 2 zjazd 18.05.2013 (sobota) godz. 9.00;
- 3 zjazd 19.05.2013 (niedziela) godz. 9:00.

6. Warunki Uczestnictwa:
- do turnieju zostaną zapisani wszyscy zawodnicy, którzy w dniu rozpoczęcia turnieju tj. 12.05.2013 grupa A, 18.05.2013 grupa B i C, 19.05.2013 grupa D, E, F i G do godz. 8.45 zgłoszą się do zawodów i opłacą 20 zł wpisowego dla zawodników M-GOK Gambit Ślesin 10zł.

7. System Rozgrywek:
9 rund systemem szwajcarskim po 1h + 0,5h na dokończenie partii dla zawodnika w grupach A,
7 rund systemem szwajcarskim po 1h dla zawodnika w grupach B i C,
6 rund systemem szwajcarskim po 0,5h dla zawodnika w grupach D, E, F i G.

W przypadku małej liczby startujących w danej grupie, grupa zostanie połączona z najbliższą inną grupą lub turniej zostanie rozegrany systemem kołowym.

Grupa A: Ranking 1800 i wyższy oraz zawodnicy z elo: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_2332/
Grupa B: Ranking 1600 męska III lub kobieca II oraz zawodnicy z elo: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_2333/
Grupa C: Ranking 1400 męska IV lub kobieca III: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_2334/
Grupa D: Ranking 1200 i 1250: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_2335/
Grupa E: Ranking 1000 i 1100: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_2336/
Grupa F: Przedszkolaków: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_2337/
Grupa G: Rodziców: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_2338/

8. Program Zawodów
Grupa A:
- 12.05.2013 pierwszy zjazd:
Runda I godz. 09.00 – 12.00
Runda II godz. 12:15 – 15:15
Przerwa godz. 15:15 – 15:45
Runda III godz. 16:00 – 19:00
- 18.05.2013 drugi zjazd:
Runda IV godz. 09.00 – 12.00
Runda V godz. 12:15 – 15:15
Przerwa godz. 15:15 – 15:45
Runda VI godz. 16:00 – 19:00
- 19.05.2013 trzeci zjazd:
Runda VII godz. 09.00 – 12.00
Runda VIII godz. 12:15 – 15:15
Przerwa godz. 15:15 – 15:45
Runda IX godz. 16:00 – 19:00
Zakończenie godz. 19:15

Grupa B i C:
- 18.05.2013 pierwszy zjazd:
Runda I godz. 09.00 – 11.00
Runda II godz. 11:10 – 13:10
Runda III godz. 13:20 – 15:20
Przerwa godz. 15:20 – 16:00
Runda IV godz. 16:00 – 18:00
- 19.05.2013 drugi zjazd:
Runda V godz. 09.00 – 11.00
Runda VI godz. 11:10 – 13:10
Przerwa godz. 13:10 – 14:00
Runda VII godz. 14:00 – 16:00
Zakończenie ok.. godz. 16:20

Grupa D, E, F i G:
- 19.05.2013 jeden zjazd:
Runda I godz. 09.00 – 10.00
Runda II godz. 10:10 – 11:10
Runda III godz. 11:20 – 12:20
Przerwa godz. 12:20 – 13:00
Runda IV godz. 13:00 – 14:00
Runda V godz. 14:10 – 15:10
Runda VI godz. 15:20 – 16:20
Zakończenie ok. godz. 16:40

9. Nagrody:
Organizatorzy przewidzieli dla zwycięzców w poszczególnych grupach puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

10. Postanowienia Końcowe:
- w czasie przerwy zostaną zorganizowane posiłki w postaci kiełbaski z grilla w pierwszym, drugim i trzecim dniu rozgrywek, kawa i herbata dla zawodników i opiekunów przez cały czas trwania turnieju;
- dzieci i młodzież przebywają na terenie ośrodka pod opieką rodziców lub uprawnionej osoby;
- za ubezpieczenie oraz zdolność do gry zawodników młodocianych odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni lub delegujące kluby;
- w turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach;
- kojarzenie komputerowe;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Organizatorzy
Klub M-GOK Gambit Ślesin

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021