Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin Ogólnopolskiego Otwartego Turnieju Szachowego
o Mistrzostwo Miasta Chojnowa na rok 2013

1. Cel
- Popularyzacja gry w szachy
- Promocja miasta i regionu Chojnowa
- Integracja sportu szachowego i podnoszenie poziomu gry

2. Organizator
- Urząd Miasta Chojnowa
- MOKSiR Chojnów
- Sekcja szachowa MDK ?DANY" Chojnów
- Sponsorzy turnieju

3. Termin i miejsce
- Turniej odbędzie się 02.06.2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie (Małachowskiego 7)

4. Zgłoszenia
- Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje sekretariat MOKSiR, tel. 76/81 88 621 do dnia 31.05.2013 r. Dodatkowe zgłoszenia - o ile będą wolne miejsca -przed rozpoczęciem turnieju, do godziny 9.45 na miejscu gry. Ilość uczestników ograniczona do 60 - decyduje kolejność zgłoszeń.Ponadto można się zgłaszać na stronie chessarbiter.lub do sędziego głównego na adres chesspk@interia.pl

5. Wpisowe
- Seniorzy - 15,00 zł
- Juniorzy - 5,00 zł
- Członkowie sekcji szachowej MDK "DANY" Chojnów oraz dzieci
urodzone w 2002 r. i młodsze są zwolnione z opłacania wpisowego.

6. System gry
- System szwajcarski 9 rund, tempo gry 2x15 minut na partię
- Przepisy gry wg Kodeksu Szachowego PZSzach.

7. Nagrody
- Pieniężne (I miejsce 150 zł, II miejsce 100 zł, III miejsce 50 zł), rzeczowe, dyplomy.

8. Harmonogram
- 8.30 - 9.45 - potwierdzenie zapisów i zapłata wpisowego
- 10.00 - otwarcie turnieju
- 10.15 - 16.30 - rundy I - IX
- 17.00 - zakończenie turnieju

9. Pozostałe
- Sprzęt szachowy zapewnia organizator
- Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021