Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU TRZEBNICKIEGO
W SZACHACH AKTYWNYCH
08 czerwca 2013 r.

REGULAMIN TURNIEJU

1. Organizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
- Klub Szachowy Wieża Pęgów

2. Cel imprezy:
- wyłonienie mistrza Powiatu Trzebnickiego
- popularyzacja gry w szachy na terenie Pęgowa i okolic
- promocja Pęgowa i Święta Truskawki
- integracja środowisk szachowych z całej Polski

3. Warunki uczestnictwa:
- turniej otwarty - wszyscy chętni bez względu na wiek, kategorię szachową i przynależność klubową, którzy wpłacą odpowiednie wpisowe
- uczestnicy niepełnoletni za pisemną zgodą prawnych opiekunów
- zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 07.06.2013 r. pocztą elektroniczną na adres: wiezapegow@gmail.com telefonicznie pod numerem: 608 841 613
- w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, klub oraz aktualny ranking.
- liczba miejsc ograniczona do 50 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.

Serwis turniejowy

4. Wpisowe:
- wpisowe płatne w dniu turnieju – 10 zł.

5. Termin i miejsce gry:
- 08.06.2013 r. godz. 10.00 - I runda
- aula Szkoły Podstawowej w Pęgowie ul. Główna 99,
- weryfikacja uczestników w dniu gry od 8.45 do 9.45

6. System rozgrywek i czas gry:
- 7 rund system szwajcarskim
- czas gry – 2 x 15 minut

7. O kolejności zajętych miejsc decyduje:
- ilość zdobytych punktów
- średni Buchholz
- pełen Buchholz
- progres
- liczba zwycięstw

8. Nagrody:
gwarantowane
- I m. 300zł. + puchar
- II m. 200zł. + puchar
- III m. 100zł. + puchar
- dla najlepszego zawodnika z rankingiem do 1800 – 100 zł + puchar
- dla najlepszej kobiety – 100 zł + puchar
- dla najlepszego juniora – 100 zł + puchar
- dla najmłodszego uczestnika – puchar
- nagrody nie będą dublowane, każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody
- warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród na zakończeniu turnieju, w innym przypadku nagroda jest przyznawana następnemu w kolejności zawodnikowi

9. Sędziowanie i przepisy gry:
- turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego licencjonowanego - obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy - decyzje sędziego głównego są ostateczne.

10. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
- uczestnicy zawodów przyjeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie
- organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników
- w czasie turnieju organizator zapewnia ciepłe napoje zawodnikom
- istnieje możliwość zakupu ciepłego posiłku podczas festynu Święta Truskawki
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

11. Dojazd
Przyjazd pociągiem z Wrocławia Głównego 8.45 przyjazd do Pęgowa 9.14 spacerkiem do szkoły 5 minut
Odjazd pociągiem z Pęgowa 15.21 przyjazd Wrocław Główny 15.50

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021