Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej szachowy - Finał Grand Prix Lubina

Lubin, 15 czerwca 2013
I. CEL TURNIEJU:
1. Popularyzacja szachów na terenie Lubina i regionu.
2. Wyłonienie mistrza w turnieju czerwcowym.
3. Wyłonienie najlepszych szachistów i szachistek po turniejach
zaliczanych do GRAND PRIX LUBINA.

II. ORGANIZATOR:
1. Międzyszkolny Ludowy Klub Szachowy Cuprum Queen 7.
2. Zespół Szkół Sportowych w Lubinie.

III. DATA TURNIEJU: 15 czerwca 2013r. , sobota godz. 11.00.
IV. MIEJSCE TURNIEJU: Zespół Szkół Sportowych w Lubinie, ul. Sybiraków 11.

V. WARUNKI UDZIAŁU:
Wpisowe: dorośli 10zł, dzieci i młodzież - 5 zł.

VI. PROGRAM TURNIEJU:
godz. 10:30 – 10:45 zgłoszenie i wpłata wpisowego.
godz. 11:00 Otwarcie turnieju. godz. 11:00-15:00 I - VII runda godz. ok. 15:00-15:30 Zakończenie turnieju i rozdanie nagród.

VII. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
SYSTEM SZWAJCARSKI na dystansie 7 rund; tempo gry 15’ dla zawodnika.

VIII. NAGRODY:
Miejsca 1-3 nagrody pieniężne (50% wpisowego do podziału)
Młodzież i dzieci dyplomy i nagrody rzeczowe w różnych kategoriach wiekowych.
Także nagrody losowane!
IX. ZGŁOSZENIE:
Tel. 665 128 641; email: london77@wp.pl;
a w dniu zawodów do godz. 10:45.
VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.
• Organizator zastrzega sobie zmiany w różnych aspektach turnieju.
• Przypominamy, że zawodnik może być nagrodzony tylko raz, chyba że organizator postanowi inaczej!
Z A P R A S Z A M Y!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021