Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny turnieju A (OPEN)
II Memoriału Szachowego im. bł. Jana Pawła II

1. Organizatorzy
a) PUKS Mikołaj Gąbin przy parafii św. Mikołaja w Gąbinie,
b) Urząd Miasta i Gminy Gąbin,
c) Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II.

2. Patronat honorowy
Ks. Bp Piotr Libera – ordynariusz diecezji płockiej.

3. Komitet organizacyjno-sędziowski
a) Ks. Józef Szczeciński (tel. 603 965 348),
b) Konstancja Chojnacka (tel. 501 018 713),
c) Paweł Flak – sędzia klasy I (tel. 505 848 645).

4. Cele
a) popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) uczczenie pamięci papieża Polaka – bł. Jana Pawła II,
c) umożliwienie zdobycia/podwyższenia kategorii szachowych,
d) promocja miasta i gminy Gąbin.

5. Termin i miejsce
15-16 czerwca 2013 r. (sobota-niedziela), Gimnazjum w Gąbinie przy al. Jana Pawła II nr 16.

6. System rozgrywek
System szwajcarski, 7 rund, tempo gry 60 min. na zawodnika.

7. Szczegółowy harmonogram rozgrywek
15 czerwca 2013 r. (sobota) 08:00-08:45 rejestracja zawodników
08:45 odprawa techniczna
09:00 I runda
11:10 II runda
13:20 III runda
do 15:49 przerwa obiadowa
15:50 IV runda
16 czerwca 2013 r. (niedziela) 09:00 V runda
11:10 VI runda
13:20 VII runda
15:30 zakończenie

8. Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie poprzez witrynę internetową http://www.chessarbiter.com/turnieje.php lub telefonicznie do jednego z członków Komitetu Organizacyjnego najpóźniej do dnia 13.06.2013 r. i opłacenie na sali gry wpisowego w wysokości wynikającej z Komunikatu.
Wpisowe podstawowe Wpisowe obniżone
30 PLN 10 PLN
Wpisowe obniżone ponoszą: kobiety, juniorzy (ur. w 1995 r. i młodsi), seniorzy (ur. w 1953 r. i starsi).
Z wpisowego zwolnieni są zawodnicy posiadający tytuł arcymistrza.

9. Kryteria ustalenia kolejności
Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje kolejno:
• punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku,
• pełna punktacja Buchholza,
• liczba zwycięstw,
• progresja.

10. Nagrody
Miejsce Nagroda finansowa
I 1000 PLN
II 750 PLN
III 700 PLN
IV 600 PLN
V 550 PLN
VI 500 PLN
VII 450 PLN
VIII 400 PLN
IX 350 PLN
X 300 PLN
XI 250 PLN
XII 150 PLN

11. Sprawy sędziowskie
a) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu szachowego,
b) kojarzenia par za pomocą programu ChessArbiter Pro,
c) możliwość zdobycia kategorii okręgowych – do II kategorii włącznie.

12. Ubezpieczenie
Zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.

13. Inne
W czasie trwania turnieju będzie czynna kawiarenka, w której po atrakcyjnych cenach można kupić kawę, herbatę, sok, kanapkę, słodycze.
Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu należy do Komitetu Organizacyjnego, który zastrzega sobie możliwość jego zmian.
_______________________________________________________________________________


Komunikat organizacyjny turnieju B (juniorskiego)
II Memoriału Szachowego im. bł. Jana Pawła II

W turnieju B (juniorskim) obowiązują regulacje jak w komunikacie organizacyjnym turnieju A poza wymienionymi niżej.

1. Prawo startu
Juniorzy do lat 18, tj. dziewczęta i chłopcy urodzeni w 1995 r. lub później.

2. Termin i miejsce
15 czerwca 2013 r. (sobota), Gimnazjum w Gąbinie przy al. Jana Pawła II nr 16.

3. System rozgrywek
System szwajcarski, 7 rund, tempo gry 30 min. na zawodnika.

4. Szczegółowy harmonogram rozgrywek
Rejestracja zawodników – 09:30-09:50, odprawa techniczna – 09:50-10:00, I runda – godz. 10:00.

5. Warunki uczestnictwa
Wpisowe 10 PLN.

6. Nagrody
Przewiduje się nagrody rzeczowe dla najlepszych.

7. Sprawy sędziowskie
Możliwość zdobycia kategorii V lub IV.

8. Inne
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021