Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
TURNIEJU PIERWSZEJ SZANSY

Ustroń 29.06 – 06.07. 2013


1/ ORGANIZATOR:
Na zlecenie Polskiego Związku Szachowego: Opolski Związek Szachowy.

2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się w dniach 30.06-06.07. 2012 r. w Ustroniu DW „JUHAS” ul. Stroma 18
Przyjazd w dniu 29.06.2013 r. (sobota) - biuro zawodów czynne od godz. 14.00
Odprawa techniczna w dniu przyjazdu o godzinie 20.00 w DW „JUHAS”

3/ WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy dotychczas nie uzyskali awansu do finałów Mistrzostw Polski Juniorów, posiadający obywatelstwo polskie (także obywatele UE zamieszkujący w Polsce oraz posiadacze Karty Polaka) spełniający minimum rankingowe PZSzach określone w regulaminie zawodów.
Ponadto warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest:
- posiadanie aktualnej licencji PZSzach
- terminowe nadesłanie zgłoszenia
-potwierdzenie udziału zawodnika w biurze zawodów do rozpoczęcia odprawy oraz wniesienie opłaty startowej i organizacyjnej wysokości 80 zł oraz opłaty rankingowej 20 zł dla turniejów klasyfikowanych w rankingu FIDE - łącznie 100 zł
(dla turniejów nie zgłoszonych do FIDE /grupy D-9 i C9/ 10 zł – łącznie 90 zł)

Startowe wraz z opłatą organizacyjną oraz klasyfikacyjno-rankingową należy wpłacać wyłącznie na konto Polskiego Związku Szachowego: 00-679 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 49 w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem zawodów
NRB 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
Organizator nie będzie przyjmował opłaty startowej, organizacyjnej i rankingowej !!!

4/ ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną przyjmuje Waldemar Taboła
e-mail: wtabola@gmail.com - dodatkowe informacje: tel. 660 661 025 w godz. 8-16
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, przynależność klubową a także zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia – również osób towarzyszących.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 10.06. 2013 r.

5/ TERMINARZ ROZGRYWEK:
29.06.2013 – sobota Odprawa techniczna o godz. 20.00
30.06.2013 – niedziela Runda I - godz. 9.00
01.07.2013 – poniedziałek Rundy II i III - godz. 9.00 i 15.00
02.07.2013 – wtorek Runda IV - godz. 9.00
03.07.2013 – środa Rundy V i VI - godz. 9.00 i 15.00
04.07.2013 – czwartek Runda VII - godz. 9.00
05.07.2013 – piątek Runda VIII - godz. 9.00
06.07.2013 – sobota Runda IX - godz. 9.00 – zakończenie ok. godz. 14-tej

6/ SYSTEM ROZGRYWEK:
We wszystkich grupach zawody będą rozegrane w zależności od liczby zgłoszonych systemem szwajcarskim lub rundowym, zgodnie z Regulaminem PZSzach.
Tempo gry 90 min na partię + 30s na każde posunięcie od początku partii.

7/ NAGRODY:
Awans do finałów Mistrzostw Polski uzyskają:
- w grupach D-9 i C-9 zawodnicy zajmujący miejsca 1 – 4
- w grupach D-11, C-11, D-13 i C-13 – po 2 osoby w grupie
- w grupach D-15, D-17, C-15 i zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1-3
Ponadto zawodnicy, którzy wywalczą awans do rozgrywek finałowych otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe o łącznej wartości 5 000 zł


8/ ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Koszt zakwaterowania i wyżywienia w ośrodkach „Juhas” i „Relaks” (pokoje 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym) wynosi 70 zł za dobę od osoby.
Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby wynosi 490 zł /7 x 70zł/
Opłatę należności za pobyt można wnieść gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem do dnia 12.06.2013 r. na konto: Opolskiego Związku Szachowego 45-064 Opole ul. Damrota 6

22 1020 3668 0000 5802 0153 3140
z dopiskiem: „TPS - imię i nazwisko uczestnika - ilość osób”

9/ INNE:
- Na odprawie technicznej wystarczająca jest obecność uprawnionego przedstawiciela klubu.
- Każdy uczestnik przez cały pobyt musi przebywać pod opieką uprawnionej osoby dorosłej.
- Za zdolność do gry oraz ubezpieczenie uczestników odpowiadają jednostki delegujące (WZSzach, klub lub rodzice)
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
- Równolegle do TPS zostanie rozegrany OPEN FIDE

Kierownik imprezy:
Waldemar Taboła

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021