Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I Festiwal Szachowy Żarów 2013
Żarów, 17-21.07.2013

Komunikat organizacyjny

Organizator
GLKS Goniec Żarów
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

Sędzia główny
Rafał Siwik - sędzia klasy międzynarodowej (IA)

Terminarz, miejsce rozgrywek
17 lipca, środa
8.00 - 9.50 - przyjmowanie zgłoszeń i potwierdzenie udziału
10.00 - I runda w turnieju główny i juniorów
14.00 - II runda w turnieju juniorów
15.00 - II runda w turnieju głównym
18 lipca, czwartek
9.00 - III runda w turnieju główny i juniorów
13.00 - IV runda w turnieju juniorów
14.00 - IV runda w turnieju głównym
19 lipca, piątek
9.00 - V runda w turnieju główny i juniorów
13.00 - VI runda w turnieju juniorów
14.00 - VI runda w turnieju głównym
20 lipca, sobota
9.00 - VII runda w turnieju główny i juniorów
13.00 - VIII runda w turnieju juniorów
14.00 - VIII runda w turnieju głównym
16.30 - IX runda w turnieju juniorów
Zakończenie turnieju juniorów zaraz po IX rundzie
21 lipca, niedziela
9.00 - IX runda w turnieju głównym
ok. 13.30 - zakończenie turnieju głównego

Miejsce rozgrywek: hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10 A

Grupy turniejowe
Turniej główny – turniej zawodników z rankingiem FIDE i bez rankingu FIDE
Turniej juniorów – turniej dla juniorów do lat 16, z podziałem w klasyfikacji końcowej na grupy wiekowe do lat 10, 12, 14 i 16

System rozgrywek
Turniej główny – system szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry 90 min + 30 s/pos., zgłoszony do FIDE
Turniej juniorów – system szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry 90 min na partię.

Wpisowe
Turniej główny – 70 zł, zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego
Turniej juniorów – 35 zł

Zawodnicy GLKS Goniec Żarów są zwolnieni z wpisowego.
Zawodnicy powyżej 65 lat płacą 50% wpisowego.
Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
Wpisowe można wpłacać przelewem na konto lub w dniu turnieju.

Numer konta bankowego:
BZ WBK 22 1090 2369 0000 0001 1543 2827
z dopiskiem „Festiwal" + nazwisko zawodnika, grupa turniejowa
GLKS Goniec Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Dane do rachunku proszę przesłać emailem: artadamek@wp.pl

Zgłoszenia do dnia 15 lipca 2013, po tym terminie wpisowe wzrasta o 10 zł w każdej grupie.

Nagrody
Turniej główny – I m. - 750 zł, nagrody finansowe do co najmniej 6 miejsca, nagroda finansowa dla najlepszej nie nagrodzonej kobiety oraz zawodnika do rankingu 1999.

Turniej juniorów – nagrody rzeczowe w klasyfikacji dla lat 10, 12, 14 i 16
Pozostałe nagrody zostaną podane przed 2 rundą

Zgłoszenia
emailem: artadamek@wp.pl lub online formularz na serwisach turniejowych
turniej główny - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_2340/
turniej juniorów - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_2342/
listownie na adres biura GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów
Artur Adamek, tel. 693931778

Zakwaterowanie, wyżywienie
"ŻAR-MED", ul. Słowackiego 6, 58-130 Żarów w cenie 75 zł od osoby za dobę z pełnym wyżywieniem, www.zar-med.pl, tel/fax 74/ 858 03 99.
Istnieje również możliwość noclegów w obiekcie agroturystycznym "Agroturystyka Nad Stawem" w Mrowinach (ok. 500 m od Żarowa), tel. 791-997-103,
http://www.nadstawem-mrowiny.superturystyka.pl
W trakcie trwania Festiwalu istnieje możliwość wykupienia obiadów na stołówce w Gimnazjum (200 m obok sali gry).
Podczas trwania turnieju czynna będzie kawiarnia znajdująca się na terenie obiektu.

Postanowienia końcowe
We wszystkich turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach
Zawodnik może się spóźnić na rundę 30 min.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
Dla uczestników turnieju udostępnione będą boisko „ORLIK” oraz korty tenisowe znajdujące się w pobliżu miejsca turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021