Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


V MŁODZIEŻOWY TURNIEJ SZACHOWY
„LATO 2013” POWIAT KAMIENNA GÓRA
REGULAMIN

1.CEL :
Popularyzacja gry szachowej ;
Promocja walorów turystycznych miasta i powiatu Kamiennej Góry;

2.ORGANIZATOR: UKS „Zadrna” Kamienna Góra
-realizacja zadania publicznego –ze Starostwem Powiatowym Kamienna Góra

3.MIEJSCE,TERMIN:
Centrum Kultury 58-400 Kamienna Góra, ul. Kościuszki 4 tel.75 -7442875
21.07.2013 godz.10,00 – 16,00

4.ZGŁOSZENIA:
do dnia 15.07.2013 na adres: Centrum Kultury, ul. Kościuszki 4 58-400 Kamienna Gora
lub: Stefan Hałubek tel. 604447410 e-mail: sthal@interia.pl

5.SYSTEM, PRZEPISY:
system szwajcarski, 9 rund, tempo: 2 x 15 minut na partię
Przepisy gry wg kodeksu szachowego PZSzach (gra przyspieszona)

6.WPISOWE:
Wpisowe wynosi 10 zł od zawodnika, od dzieci do lat 10 – wpisowe 5 zł
juniorzy z powiatu Kamienna Góra,– zwolnieni z wpisowego

7.NAGRODY:
Zwycięzcy w grupach wiekowych otrzymują puchary i dyplomy.
w każdej grupie za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe
Grupy wiekowe: do 10 lat – ur. 2003 i młodsi
do 14 lat – (1999 – 2002)
do 18 lat – (1995 – 1998)
Nagrody specjalne; dla najlepszej dziewczyny, dla najmłodszego zawodnika.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe plakietki

8.TERMINARZ:
21.07.2013 do godz.10,00 – potwierdzenie udziału, opłaty wpisowego
10,15 – otwarcie turnieju
10,20 – 15,30 rozegranie I - IX rundy;
16,00 – zakończenie, wręczenie nagród.

ORGANIZACYJNE: Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021