Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XIV OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR BURMISTRZA BISKUPCA
„DNI BISKUPCA 26-28.07.2013”

I. ORGANIZATORZY
 Sekcja Szachowa BDK LZS Biskupiec
 Biskupiecki Dom Kultury
 Urząd Miasta i Gminy Biskupiec
 Rada Miejsko – Gminna Zrzeszenia LZS w Biskupcu
 Biskupiecka Federacja Sportu

II. CEL TURNIEJU
- popularyzacja szachów w środowisku biskupieckim i woj. Warmińsko – Mazurskim,
- konfrontacja szachistów z regionu Warmii i Mazur oraz integracja braci szachowej,
- rekreacja oraz poznanie walorów turystycznych Biskupca i okolic, promocja miasta,
- umożliwienie wejścia na listę rankingową FIDE w szachach szybkich.

III. TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w Niedzielę 28 lipca 2013r. w Biskupieckim Domu Kultury, ul. Matejki 5.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
System szwajcarski na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe. Obowiązują przepisy gry FIDE.
Tempo gry : 15 min. na partię dla zawodnika.
TURNIEJ ZGŁOSZONY DO OCENY RANKINGOWEJ FIDE DLA SZACHÓW SZYBKICH.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się
w miejscu rozgrywek do godz. 10.30 oraz opłacą wpisowe w wysokości:
 Seniorzy – 25 zł
 Weterani (ur. 1953 i starsi) – 20 zł
 Zawodnicy z Biskupca, kobiety oraz młodzież do lat 18 – 10 zł
Grupa zawodników z jednego klubu licząca minimum 5 osób – 5 zł zniżki dla każdego zawodnika
(pod warunkiem zgłoszenia udziału w terminie do 26.07.2013r).

VI. NAGRODY
I miejsce – 400 zł + Puchar VI miejsce – 90 zł
II miejsce – 300 zł VII miejsce – 80 zł
III miejsce – 200 zł VIII miejsce – 70 zł
IV miejsce – 150 zł IX miejsce – 60 zł
V miejsce – 100 zł X miejsce – 50 zł
ponadto nagrody dodatkowe :
 dla najlepszego zawodnika o rankingu PZSzach ≤ 2000 – 50 zł
 dla najlepszego zawodnika o rankingu PZSzach ≤ 1800 – 50 zł
 dla najlepszego zawodnika o rankingu PZSzach ≤ 1600 – 50 zł
 dla najlepszego zawodnika nie posiadającego kategorii szachowej – 50 zł
 dla najlepszego zawodnika z poza woj. Warmińsko-Mazurskiego – 50 zł
 dla najlepszych w kategorii: kobieta, junior do 18 lat, młodzik do 14 lat, weteran – 50 zł
 dla najlepszego klubu (suma punktów 5 najlepszych zawodników) – 100 zł
 dla najlepszego zawodnika reprezentującego Biskupiec – 100 zł + Puchar
 nagroda losowana spośród wszystkich obecnych na zakończeniu uczestników – 50 zł

VII. SPRAWY RÓŻNE
a. UWAGA! Można otrzymać tylko jedną nagrodę (nie dotyczy nagrody losowanej),
b. Wszystkie nagrody zostaną przyznane bez względu na ilość uprawnionych zawodników w danej kategorii,
c. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie organizatorom numeru
PESEL lub NIP (pod rygorem nie wypłacenia nagrody),
d. Ostateczna interpretacja komunikatu oraz przepisów gry należy do sędziego i organizatora,
e. Sprzęt do gry zapewnia organizator,
f. Organizator zapewnia drobny poczęstunek, serwis kawowy oraz napoje,
g. Kontakt, zgłoszenia: Paweł Orłowski tel. 665-654-949, e-mail: ori49@wp.pl

TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND PRIX
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SZACHACH SZYBKICH

ZAPRASZAMY DO GRY
ORGANIZATORZY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021