Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XIII OGÓLNOPOLSKIE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONAD GIMNAZJALNYCH
DĄBKI, 22 - 31.08. 2013


I. CEL
- Wyłonienie najlepszych szachistów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych na rok 2013.

II. MIEJSCE I TERMIN
- Mistrzostwa rozegrane zostaną w dniach 22 - 31 sierpnia 2013 roku w Ośrodku Wypoczynkowym "DUET" w Dąbkach k. Darłowa, ul. Wydmowa 6.
- Przyjazd uczestników 22 sierpnia, od godz. 14:00. Weryfikacja zawodników w godz. 14:00 – 20:00
- Odprawa techniczna godz. 20:30. Uwaga! Obecność opiekunów na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
- Oficjalna strona turnieju: www.agencja64.pl

III. ORGANIZATORZY:
- Agencja 64 PLUS www.agencja64.pl
- KSZ „STILON” Gorzów Wlkp. www.kszstilon.pl
- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia www.szachy-bogatynia.pl
- Kierownictwo turnieju: Andrzej Modzelan, tel. kom. 606921188

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W Mistrzostwach mają prawo uczestniczyć zawodnicy, którzy posiadają ważną legitymację szkolną potwierdzającą przynależność do danej szkoły.
- Uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest przesłać zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@agencja64.pl w terminie - do 30.06.2013.
- W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową i ranking ELO oraz nazwę szkoły.
- Należy także zgłosić wszystkie osoby towarzyszące zawodnikom z podaniem okresu pobytu na zawodach oraz rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.

V. SYSTEM ROZGRYWEK:
- Rozegrane zostaną odrębne turnieje dla dziewcząt i chłopców w grupach szkół podstawowych (kl. I - II, III – IV, V-VI, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim. W przypadku mniejszej frekwencji grupy będą łączone, z wyodrębnieniem wyników w poszczególnych kategoriach po ostatniej rundzie.
- Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie. Organizator planuje przeprowadzenie transmisji on-line.
- W mistrzostwach obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
- Wszystkie rundy odbywać się będą o godz. 9:00.
- Turnieje, w których będą grali zawodnicy z rankingiem ELO (więcej niż 3 osoby) będzie zgłoszony do FIDE.
- Ocena wyników: O kolejności miejsc decyduje ilość punktów uzyskanych przez zawodników. W przypadku tej samej ilości punktów o miejscu decydują w kolejności: średni Buchholz, pełny Buchholz, ilość zwycięstw, progresja, ocena rankingowa.

VI. FINANSOWANIE
Zakwaterowanie i wyżywienie w pokojach 2, 3, 4 i 5-osobowych Koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby od kolacji 22 sierpnia do obiadu 31 sierpnia 2013 r. wynosi 695 zł. (pokój 1-osobowy 875 zł.) Opłatę startową oraz za pobyt na Mistrzostwach należy przekazać na konto: AGENCJA 64 PLUS ul. Ogińskiego 67/5, 66-400 Gorzów Wlkp. Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444 lub gotówką na sali gry. W przypadku wpłaty na konto należy przedstawić organizatorowi dowód bankowy. Startowe wynosi 70 zł. W turnieju obowiązuje aktualna opłata klasyfikacyjno – rankingowa PZSzach.
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata wpisowego.
UWAGA! Organizator wystawia rachunki maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
- Zwycięzcy we wszystkich grupach wiekowych otrzymają puchary, medale i dyplomy Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostw Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Dla zwycięzców przewidziane są także nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

VIII. USTALENIA KOŃCOWE
- Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.
- Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiada podmiot wysyłający zawodnika.
- Do interpretacji przepisów gry uprawniony jest wyłącznie sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.

IX. SPRAWY RÓŻNE
- Ośrodek "DUET" położony jest w odległości 50 m od morza i dysponuje znakomitą bazą sportową, m.in. boisko Orlik, boska do piłki siatkowej, koszykowej, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, itp. www.duet.com.pl
- w okresie od 19 do 31 sierpnia w tym samym ośrodku odbywać się będą V SZACHOWE WAKACJE dla dzieci i młodzieży gdzie organizator zapewnia opiekę trenerską i wychowawczą. Rozgrywany będzie także Turniej Szachowy „DĄBKI – CHESS OPEN 2013”, 22-31.08.2013. Komunikaty tych imprez znajdują się na stronie www.agencja64.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021