Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


R e g u l a m i n
I Międzynarodowego Turnieju Szachowego z okazji Światowego Dnia Turystyki.

1. Cel.
- uczczenie Światowego Dnia Turystyki
- popularyzacja turystyki poprzez uprawianie gry szachowej
- integracja pasjonatów królewskiej gry z różnych krajów i o różnym stopniu
zaawansowania
- popularyzacja szachów wśród esperantystów i esperanto wśród szachistów

2. Organizatorzy.
- Międzynarodowe Centrum Kultury i Turystyki „Kujawy i Pomorze” w Bydgoszczy
- Sekcja Szachowa Pocztowiec Bydgoszcz przy Związku Zawodowym Pracowników Poczty Oddział w Bydgoszczy
- Klub Sportowy "Leśny" Bydgoszcz

3. Termin i miejsce.
Turniej odbędzie się dnia 28.09.2013 (sobota) w sali budynku Poczty Polskiej, przy ul. Jagiellońskiej 6 w Bydgoszczy.

4. Harmonogram turnieju:
28.09.2013 (sobota):
8.45 – Odprawa techniczna oraz oficjalne rozpoczęcie turnieju (w miejscu odbywania się turnieju)
9.00 – 16.00 Rundy I-VII
16.15 – zakończenie turnieju
Przez cały czas trwania turnieju czynny będzie bufet z ciepłymi daniami i napojami oraz sklepik z akcesoriami szachowymi.

5. Zapisy.
Uczestnictwo w turnieju można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: stjk@esperanto.bydgoszcz.eu podając nazwisko i imię, wiek, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

Zapisy do turnieju przyjmuje również p. Kazimierz Jurkiewicz, tel. 600-980-333; można także zapisywać się na stronie turniejowej pod adresem internetowym: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_3677/
Zgłoszenie do turnieju przyjmowane będą do dnia 16.09.2013r. (warunkiem jest opłacenie wpisowego do turnieju). W przypadku wolnych miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do turnieju dodatkowych zawodników po terminie przyjmowania zgłoszeń.

6. Prawo do uczestnictwa:
Prawo do gry w turnieju mają zawodnicy, którzy dokonali wpłat wpisowego w wysokości 40 zł/ dowód KP, lub kopia przelewu bankowego/.

7. System rozgrywek:
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, z tempem gry: 20
minut na osobę (runda może trwać maksymalnie 40 minut).

8. Wpisowe:
Zawodnik wpłaca 40 zł do 16.09.2013r. na konto bankowe 80 1320 1117 2034 0100 2000 0001 z dopiskiem” wpisowe do turnieju szachowego”, lub w kasie MCKiT w Bydgoszczy, lub po uzgodnieniu w miejscu odbywania turnieju na 30 min. przed jego rozpoczęciem.

9. Nagrody.
I miejsce: nagroda pieniężna 700 zł oraz bon wyjazdowy na imprezę o wartości 300 zł
II miejsce: nagroda pieniężna 400 zł oraz bon j.w. 200 zł
III miejsce: nagroda pieniężna 250 zł oraz bon j.w. 100 zł
IV miejsce: nagroda pieniężna lub rzeczowa o wartości 200 zł
V miejsce: nagroda pieniężna lub rzeczowa o wartości 100 zł
VI miejsce: nagroda pieniężna lub rzeczowa o wartości 50 zł
VII – XX miejsce: upominki rzeczowe.

Laureaci i wszyscy uczestnicy turnieju w dniu 28.09, będą mogli wziąć udział w imprezach zagranicznych z klubem Esperantotur i studentami zagranicznymi w latach 2013/14. Lista wyjazdów jest dostępna na stronach internetowych MCKiT lub wysyłana na życzenie. Nagroda dla najlepszej kobiety: komplet eksluzywnych szachów drewnianych. Powyższe nagrody organizator gwarantuje przy udziale min. 50 zawodnikach. Przy mniejszej frekwencji nagrody będą proporcjonalnie niższe, przy czym 90% sumy wpisowego zostanie włączone do puli nagród.

10. Zakwaterowanie i wyżywienie.
Uczestnicy zakwaterowują się i żywią we własnym zakresie, jednakże organizator dołoży wszelkich starań w ułatwieniu znalezienia taniego noclegu wszystkim zainteresowanym – prosimy o kontakt z p. Kazimierzem Jurkiewiczem, tel. 600-980-333. Nocleg można rezerwować tel.52/342 46 91. Gwarancją rezerwacji jest wpłata na konto Bursy Zesp. Szkół Medycznych, Bank PKO SA 61 1240 6452 1111 0010 4794 5862.

11. Uwagi końcowe.
W turnieju obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) oraz Kodeksu Szachowego. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021