Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


VIII Memoriał pamięci Mieczysława Fulary
– nauczyciela EZN z okazji 50-lecia Elektronicznych Zakładów Naukowych


ORGANIZATORZY
Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu

PATRONAT HONOROWY
– Jolanta Borowska – Fulara – nauczycielka EZN : żona Mieczysława Fulary

TERMIN I MIEJSCE:
05.10.2013r. Budynek Szkoły Wrocław, ul. Braniborska 57

PLAN TURNIEJU
05.10.2013 godz. 9,00 do 9,45 zgłoszenia do turnieju, potwierdzenie udziału
05.10.2013r. - godz. 10,00 – 13,15 – 1 – 6 runda
05.10.2013r. - godz. 13,15 – 13,30 – przerwa na kawę
05.10.2013r. - godz. 13,30 – 15,15 – 7 – 9 runda
05.10.2013r. - około 15,30 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród.

SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo P-15, o kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punkty pomocnicze wg kolejności:
1) Bucholtz skrócony, 2) Bucholtz pełny, 3) Progress, 4) liczba zwycięstw.

UCZESTNICTWO
W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy, którzy kochają GRĘ KRÓLEWSKĄ bez względu na posiadaną kategorię szachową oraz przynależność klubową Wpisowe: młodzież szkolna 5 zł., pozostali uczestnicy 10 zł.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 02.10.2013r. za pomocą strony EZN: www.jubileusz.ezn.edu.pl lub na stronie; http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_4277/ lub na stronie: www.dzszach.pl w zakładce kalendarz, lub telefonicznie 533 823 555 – Paweł Popiel. Ze względu na wielkość sali ilość zawodników jest ograniczona do 60. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Po tym terminie zapisanie do turnieju jest także możliwe, nawet bezpośrednio przed zawodami (o ile będą wolne miejsca), ale bez gwarancji otrzymania pamiątkowego dyplomu.

NAGRODY
Kategoria OPEN : I miejsce – 200 zł. + puchar ufundowany przez Panią Jolantę Borowską – Fulara, II miejsce –150 zł, III miejsce – 100 zł, IV miejsce – 70zł, V miejsce – 50 zł,
Kategoria absolwenci, nauczyciele i uczniowie EZN: I miejsce – 100 zł.+ puchar ufundowany przez Panią Jolantę Borowską - Fulara, II miejsce – 70 zł., III miejsce – 50 zł.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, pod warunkiem zgłoszenia się do turnieju do 02.10.2013r. Nagrodzonym zawodnikom przysługuje tylko jedna nagroda. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas wręczania nagród.

UWAGI KOŃCOWE
Organizator zapewnia uczestnikom gorące i zimne napoje. Sędzia turnieju: sędzia klasy międzynarodowej - Rafał Siwik
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSZ. 2005 r. z późniejszymi zmianami, organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i podjęcia decyzji dotyczących spraw technicznych.
Informacje dotyczące turnieju można uzyskać pod telefonem: 533 823 555 – Paweł Popiel.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021