Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Drużynowe Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w sezonie 2013/2014
IV DOLNOŚLĄSKA LIGA SZACHOWA
OKRĘG LEGNICKO-JELENIOGÓRSKI

REGULAMIN

I CEL ROZGRYWEK
1. Wyłonienie drużyn awansujących do III Dolnośląskiej Ligi Szachowej.
2. Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania, podwyższania rankingu FIDE, wyższych kategorii, tytułów szachowych i klas sportowych.

II UCZESTNICTWO
2. W rozgrywkach mogą startować czteroosobowe drużyny reprezentujące kluby, ośrodki kultury, szkoły, miasta, sekcje amatorskie z terenu dawnego województwa legnickiego i jeleniogórskiego. Dobór zawodników dowolny - juniorzy, seniorzy, kobiety.
3. Zgłaszający mogą wystawić dowolna ilość drużyn.
4. Wpisowe od drużyny do rozgrywek wynosi 110 zł,. ( opłaty do PZSZACH i FIDE )

III SYSTEM ROZGRYWEK
1. System kołowy do 10 drużyn. Powyżej system szwajcarski na dystansie 9 rund. Ostateczną decyzję podejmie sędzia po terminie zgłoszeń.
2. Mecze rozgrywanie będą podczas dwóch sesji (jesień-wiosna) w Karpaczu w DW „Mieszko” w terminie: 25 – 27.10.2013 - I zjazd. Termin drugiego zjazdu zostanie ustalony na odprawie technicznej w czasie I zjazdu. Gospodarzem organizacyjnym będzie klub UKS EL-TUR SP3 Bogatynia.
3. Tempo gry 60 min + 30 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na całą partię.
4. Odprawa techniczna 26 października o godz. 10:30. I runda o godzinie 11:00.
5. W lidze można uzyskać kategorie centralne. Turniej będzie zgłoszony do FIDE.

IV. ZASADY AWANSU
1. Do III Dolnośląskiej Ligi Szachowej mogą awansować kluby zarejestrowane w DZSzach.
2. Awans do III Dolnośląskiej Ligi Szachowej uzyskają dwie drużyny z turnieju barażowego, który zostanie rozegrany pomiędzy najlepszymi drużynami IV Ligi z każdego okręgu (wrocławskiego, podwrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego)
3. Prawo do gry w turnieju barażowym uzyska najlepsza drużyna z danego okręgu występująca w IV Lidze. W przypadku niemożności awansu do III Ligi (klub ma już drużynę w III Lidze, rezygnacja) prawo do gry w barażu przechodzi na kolejną drużynę okręgu, nie dalej jednak niż trzecią.
4. Turniej barażowy zostanie rozegrany systemem pucharowym do momentu wyłonienia dwóch finalistów, którzy uzyskają awans do III Dolnośląskiej Ligi Szachowej.
5. Drużyny w turnieju barażowym będą rozstawione wg średniej ważonej rankingów składów występujących podczas sezonu zasadniczego (waga – liczba rozegranych partii przez zawodnika).

V SKŁADY DRUŻYN
1. Drużyna składa się z czterech zawodników podstawowych i dowolnej ilości zawodników rezerwowych bez określenia płci i wieku.
2. Zawodnicy rezerwowi do składu podstawowego wystawieni są według systemu drabinkowego.
3. Zawodnik może uczestniczyć tylko w jednej drużynie zgłoszonej do rozgrywek

VI ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
1. Na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem rundy kapitanowie przedstawiają na piśmie składy swoich zespołów.
2. Po rozpoczęciu rundy, jeśli jedna z drużyn nie zgłosi się do gry, sędzia ogłasza walkower.
3. Mecz może rozpocząć się o wyznaczonej porze gdy na sali znajduje się co najmniej 3 zawodników jednej drużyny.
4. Przypadki losowe rozpatruje sędzia na wniosek kapitana.

VII ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
1. Do dnia 20 października kierownicy podają jedynie potwierdzenie udziału drużyny wyłącznie pocztą elektroniczną: Waldemar Gałażewski w.galazewski@gmail.com(tel. 600-952-587) lub Piotr Kowalak chesspk@interia.pl (tel. 603-033-219).Składy imienne zgłaszamy do dnia 24.10.

VIII OCENA WYNIKÓW
O kolejności miejsc decyduje:
1. Suma punktów meczowych. Za wygrany mecz 2 pkt, za remis 1 pkt, za przegrany mecz i oddanie walkowera 0 pkt.
2. Suma punktów małych.
3. Wynik bezpośredni.
4. Suma punktów na I szachownicy i na ewentualnych kolejnych.

IX KIEROWNICTWO ROZGRYWEK I SĘDZIOWIE
1. Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Szachowy we Wrocławiu - Podokręg legnicki i jeleniogórski.
2. Sędziują Piotr Kowalak i Waldemar Gałażewski.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W rozgrywkach obowiązuje Kodeks Szachowy z 2005 roku.
2. Bliższe informacje można uzyskać u sędziego głównego.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa zawodów.
4. Zakwaterowanie i wyżywienie OW „Mieszko” w cenie 75 zł (nocleg + 3 posiłki). Rezerwacji należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną: Waldemar Gałażewski w.galazewski@gmail.com(tel. 600-952-587) do 20 października 2013 roku.


PROGRAM ZAWODÓW
- piątek

Przyjazdy od godz. 14:00
- sobota

Odprawa techniczna – 10:30
I runda - 11:00 – 14:00
Obiad - 13:30 – 14:30
II runda - 16:00 -19.00
Kolacja - 19:00
- niedziela:

Śniadanie - 08:00
III runda - 09:00 – 12:00
Obiad - 12:30 – 13:30
IV runda - 13:30 – 16:30

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021