Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Motto: „Jeśli uważasz, że mała istota nic nie może zdziałać, to nigdy nie spędziłeś nocy w namiocie z komarem”

Komunikat organizacyjny
II Wrocławskiej Ligi Szkół Podstawowych i Przedszkoli w szachach w roku szkolnym 2013/2014.

1. Organizatorzy i współorganizatorzy.
Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia, Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, Szkoła Podstawowa nr 63, MUKS MDK „Śródmieście” Wrocław, Dolnośląski Związek Szachowy, „Słowo Sportowe”, „Magazyn Szachista”.

2. Miejsce i termin rozgrywek.
Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia, Wrocław ul. Wystawowa 1, w dniach: 13 września, 11 października, 21 listopada 2013, finał obędzie się 24 stycznia 2014, w godzinach 900- 1400.

3. Uczestnictwo.
Udział mogą wziąć wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli (również spoza Wrocławia).
Udział w zawodach jest bezpłatny.

4. System rozgrywek.
Rozgrywki rozegrane zostaną w siedmiu grupach wiekowych. Osobne grupy dla dziewcząt i chłopców oraz poszczególnych klas: od zerówki do klasy szóstej. Turnieje w ramach każdej grupy zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempem P-15. Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE, szczególnie dotyczy to zakazu używania niedozwolonych urządzeń, nawet przez osoby towarzyszące.

5. Punktacja.
Indywidualnymi Mistrzami Wrocławia Szkół Podstawowych i Przedszkoli zostają zawodnicy i zawodniczki, którzy zdobędą największą łączną sumę zdobytych punktów w czterech turniejach w swojej grupie wiekowej.
Będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa szkół według punktacji olimpijskiej, 1 m. – 7 pkt., 2 m. – 5 pkt., 3 m. – 4 pkt., …, 7 m. – 1 pkt., ale z każdej szkoły punkty - w danej grupie - zdobywa tylko jeden zawodnik.

6. Nagrody.
Puchary, medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca, w łącznej punktacji z 4 turniejów, w każdej z grup wiekowych chłopców i dziewcząt, zostaną wręczone na gali finałowej.

7. Zgłoszenia.
Potwierdzenie udziału w zawodach (bądź zgłoszenia niezapisanych wcześniej), w dniu rozegrania zawodów do godziny 900. Spóźnieni grają od drugiej rundy. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres:
Aleksander Sokólski asokolski@gmail.com, lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

8. Program.
830-900 - potwierdzenie udziału w zawodach u sędziego głównego.
915-1330 – rozgrywki.
1330-1345 – ogłoszenie wyników.

9. Uwagi dotyczące rozgrywek.
W przypadku niskiej frekwencji dziewcząt bądź chłopców w grupie wiekowej (mniej niż 10) ich rozgrywki zostaną połączone. Jeśli łączna liczba dziewcząt i chłopców w danej grupie będzie mniejsza niż 10, to zostanie ona połączona z sąsiednią grupą wiekową, ale punktacja będzie prowadzona osobno dla poszczególnych grup. W uzasadnionych przypadkach można zgłosić dziewczynkę do rozgrywek chłopców lub zgłosić zawodnika do starszej grupy wiekowej.

10. Przepisy porządkowe.
Opiekę nad dziećmi sprawują odpowiedzialni: rodzice, opiekunowie, instruktorzy, wychowawcy, nauczyciele ze szkół oddelegowani z danej szkoły.

11. Uwagi końcowe.
Zgłoszenia, listy startowe, wyniki, będą prezentowane na bieżąco w serwisach turniejowych ChessArbiter, na stronie MUKS MDK Śródmieście www.muks.vel.pl i stronie DZSzach. Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021