Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


VII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY
GÓRA ŚW. ANNY
21.02 - 02.03.2014 r.

Organizator:
SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ” - www.czarnykon.net.pl

Sponsorzy:
SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ”
Bizzit
Sprzedajemy.pl

Fundusz nagród w Open A i B: 31 000 zł
1. Cele turnieju:
- wyłonienie najlepszych szachistów,
- integracja środowiska szachowego,
- przybliżenie uczestnikom kulturowych i przyrodniczych walorów Góry Św. Anny i Gminy Leśnica.

2. Termin i miejsce:
21.02 - 02.03.2014 r., 47-154 Góra Św. Anny, Dom Pielgrzyma, al. Jana Pawła II 7, woj. Opolskie.

3. Tabela grup turniejowych:

tempo gry: 40 posunięć / 1,5h + 0,5h + 30sek. na każdy ruch

Open A
Wpisowe: ELO FIDE ≥ 2001 150 PLN
Nagrody:
I 5000
II 2500
III 1500
IV 1000
V 750
VI 600
ELO ≤ 2200: I 1001 II 500

Open B
ELO FIDE ≤ 2000, Ranking krajowy: 1000-2000

Wpisowe: 140 PLN
Nagrody
I 5000
II 3000
III 2000
IV 1500
V 1000
VI 600
VII 500
VIII 400
IX 350
X 301
XI 250
XII 200
ELO ≤ 1800: I 300 II 200 III 150
ELO ≤ 1550: I 300 II 200 III 150

Juniorzy 2000 r. i młodsi
Juniorzy: I nagroda rzeczowa (netbook)
II nagroda rzeczowa
III nagroda rzeczowa
Najlepsza juniorka: nagroda rzeczowa
Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do turnieju Open A uczestników z ELO ≤ 2000.
Wpisowe nie zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowej. Nagrody pieniężne nie są łączone.

4. Zgłoszenia: należy przesyłać do dnia 17.02.2014 r. pocztą e-mail lub telefonicznie.
Kontakt: - e-mail: gora.sw.anny2014@op.pl
- Rafał Małecki tel. 691-855-524
- Rafał Zgadzaj tel. 507-049-712
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię, kategorię, ranking, klub, datę urodzenia, grupę turniejową, dokładne informacje o zakwaterowaniu i wyżywieniu.

5. Wpisowe:
należy wpłacać do 17.02.2014 r. wyłącznie na konto organizatora. Do przelewu wpisowego (wg tabeli)
należy doliczyć opłatę klasyfikacyjno-rankingową 20,00 PLN. Wpisowe wpłacone po tym terminie wzrasta o 30%.
Numer konta: mBank 30 1140 2004 0000 3302 4840 9013
SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ”, ul. Chełmońskiego 10/3, 41-902 Bytom.

6. W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Sędzią głównym turnieju jest IA Rafał Siwik: rafal@siwik.pl tel. 783-333-900.

7. Terminarz:
21.02 piątek
BIURO TURNIEJU czynne w miejscu rozgrywek od 16:00.
Przyjazd i kwaterowanie uczestników. 20:30 - odprawa techniczna
22.02 sobota
9:30 - otwarcie turnieju
9:45 - I runda
15:30 - II runda
23.02 niedziela 15:00 - III runda
24.02 poniedziałek 15:00 - IV runda
25.02 wtorek 15:00 - V runda
26.02 środa 15:00 - VI runda
27.02 czwartek 15:00 - VII runda
28.02 piątek 15:00 - VIII runda
1.03 sobota
10:00 - IX runda
16:00 - BLITZ
2.03 niedziela
09:30 - X runda
Ok. 14:30 - zakończenie turnieju.

8. Zakwaterowanie i wyżywienie:
koszt zakwaterowania i wyżywienia od kolacji 21.02 do obiadu 02.03.2014 r. (ceny za osobę):
- pokój 1 os. z łazienką: 954,00 zł
- pokój 2, 3, 4 os. z łazienką: 774,00 zł
Opiekun / trener zorganizowanej grupy juniorów (min. 8 zawodników) otrzyma 50% zniżki na zakwaterowanie w pokoju 2-os. (po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem).
Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. O rezerwacji decyduje kolejność wpłaty wpisowego lub całości opłaty za pobyt na konto organizatora do 17.02.2014 r.:
mBank 30 1140 2004 0000 3302 4840 9013.
Uczestnicy turnieju nie korzystający z warunków pobytu zapewnionych przez organizatora turnieju w Domu Pielgrzyma, ponoszą dodatkową opłatę organizacyjną w wysokości 250 zł. Zwolnieni z tej opłaty są zawodnicy zrzeszeni w Opolskim Związku Szachowym. Inni zawodnicy (np. dojeżdżający) mogą być zwolnieni z w/w opłaty po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem turnieju.

9. Imprezy towarzyszące:
- wycieczka I z przewodnikiem: „Kulturowe i historyczne walory Góry Św. Anny”,
- wycieczka II z przewodnikiem: „Przyrodnicze walory Góry Św. Anny”,
- wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego,
- warsztaty ornitologiczne dla dzieci i młodzieży - obrączkowanie ptaków,
- turniej BLITZ’a,
- turniej tenisa stołowego,
- turniej „kloca”

10. Uwagi końcowe:
- w ośrodku istnieje możliwość korzystania z internetu bezprzewodowego,
- ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora,
- nagrody należy odbierać osobiście podczas zakończenia turnieju,
- uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.

11. Zwycięzcy poprzednich turniejów:
- 2008 r. - GM Vadim Shishkin,
- 2009 r. - IM Evgeny Sharapov,
- 2010 r. - IM Piotr Dobrowolski,
- 2011 r. - GM Bartłomiej Heberla,
- 2012 r. - GM Vladimir Malaniuk,

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021