Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa DOLNEGO ŚLĄSKA do lat 7 na rok 2014

Komunikat Organizacyjny

Cel: Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7 w szachach na rok 2014.
Popularyzacja szachów dziecięcych. Stworzenie możliwości zdobycia przez młodych szachistów kategorii szachowych,

Organizator:
Świat Szachów - Arkama Arcymistrzyni Monika Krupa,
Centrum Sportowe Hasta la Vista.
Dolnośląski Związek Szachowy,
Gospodarz Mistrzostw – Arcymistrzyni Monika Krupa.

Termin i miejsce:
Sobota 17 maja 2014 r.
Centrum Sportowe Hasta la Vista, Wrocław ul. Góralska 5

Terminarz:
9:15-9:45 - potwierdzenie zgłoszeń, opłacenie wpisowego
9:45-10:00 - odprawa techniczna i otwarcie;
10:00-15:00 - rundy 1 do 6.
Około 15.00 - uroczyste zakończenie mistrzostw i wręczenie nagród.

Uwaga! Ponieważ dzieci nie wykorzystują całego czasu przeznaczonego na grę, jest prawdopodobne wcześniejsze zakończenie zawodów.

Uczestnictwo: Dzieci do lat 7 (r. ur. 2007 i młodsze) startujące indywidualnie w barwach klubu, przedszkola lub szkoły z terenu województwa dolnośląskiego lub należące do klubu dolnośląskiego.

System rozgrywek:
System szwajcarski, 6 rund, tempem 30 min. na partię dla każdego zawodnika.
Kojarzenie komputerowe. Oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców.
W przypadku małej ilości startujących dziewcząt grupy mogą ulec połączeniu, ale z utrzymaniem oddzielnej klasyfikacji dziewcząt i chłopców.

Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmuje Arcymistrzyni Monika Krupa – e-mail m.krupa@vp.pl
w terminie do 16 maja 2014 r. oraz organizatorzy bezpośrednio przed turniejem.
Wpisowe: Wysokość wpisowego wynosi 20 zł, które bez wcześniejszego zgłoszenia wzrasta w dniu zawodów o 5 zł.

Nagrody i wyróżnienia:
Zwycięzca oraz Zwyciężczyni otrzymują rok tytuł Mistrza oraz Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7 na 2014 r. Zwycięzcy otrzymują puchary, zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca 1-3 otrzymują medale, a miejsca 1-6 dyplomy. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach otrzymują upominki.

Przepisy i ocena wyników:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i rozgrywanie partii szachowej przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza.
Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach mają możliwość zdobycia IV lub V kategorii szachowej.

Postanowienia końcowe:
W czasie wolnym między rundami dla uczestników mistrzostw bezpłatne lekcje squash udzielane będą przez trenerów tej dyscypliny, można też będzie zagrać w tenisa stołowego itd.
Opiekę wychowawczą mają obowiązek sprawować rodzice lub opiekunowie klubowi. Do turnieju nie zostaną przyjęte dzieci bez opiekuna. Za zdolność zdrowotną dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są opiekunowie. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

WGM Monika Krupa

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021