Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XVII Królewski Gambit Radomia
im. Jacka Żemantowskiego
Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezesa PZSzach

25-05-2014 r.

1. Organizator:
- Radomskie Stowarzyszenie Sportowe „GAMBIT”
- Gmina Miasta Radomia
- Polski Związek Szachowy

2. Patronat:
- Prezes Polskiego Związku Szachowego – Tomasz Delega
- Poseł na Sejm R.P. – Marek Suski
- Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski
- Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
- Prezydent Miasta Radomia – Andrzej Kosztowniak

3. Termin i miejsce:
- 25-05-2014 r. – Dom Technika NOT Radom ul. prof. Wł. Krukowskiego 1 (dawniej Struga 7a)
- od godz. 9.00 - potwierdzenie zgłoszeń;
9.45 - odprawa techniczna;
10.00 - otwarcie turnieju;
10.15 - I runda

4. System rozgrywek i tempo gry:
- 9 rund systemem szwajcarskim, komputerowe kojarzenie par
- tempo gry – 10 min. + 5”/ruch
Zawodnicy kontynuują grę od 2-go posunięcia czarnych gambitu królewskiego po ruchach: 1. e4 ; e5 2. f4
- powyższe warunki dotyczą tylko zawodników grających w Gr.A
- grupie B pozostawia się dowolność wyboru debiutu !!!

5. Warunki uczestnictwa:
- GRUPA A - Zawodnicy z min. I kategorią kobiecą lub II kategorią męską
- GRUPA B - Zawodnicy z max. II kategorią kobiecą lub III męską
O przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń !
6. Wpisowe:
- GRUPA A - 30 zł; - GRUPA B - 15 zł GM, IM gratis
zniżki za wpisowe: zawodnicy z Radomia i juniorzy : Gr A – 20 zł, Gr B – 10 zł
7. Nagrody: /netto/
- GRUPA A - I miejsce - 2200 zł + puchar
II miejsce - 1300 zł,
III miejsce - 900 zł.................XV miejsce – 200 zł
Kobiety - I miejsce - 700 zł , II - 400 zł , III - 250 zł (+ puchary), IV- 150 zł, V-100 zł
- Nagrody specjalne dla zwycięzców w grupach rankingowych: 1800, 2000 ....
- Nagroda dla najlepszego zawodnika z Radomia
- Nagrody dla najmłodszych

- GRUPA B - Atrakcyjne nagrody rzeczowe min. za miejsca 1-10 oraz trzy dla najlepszych
zawodniczek, puchary, nagrody dla najmłodszych,
Nagrody nie są dzielone.
Przy równej ilości punktów o wyższym miejscu decydują;
- wartościowanie Bucholtza (mały Bucholtz)
- pełny Bucholtz
- progress
- liczba zwycięstw

W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE według aktualnego Kodeksu PZSzach. Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
Będzie prowadzona transmisja online na stronie RSS „Gambit” http://www.gambit.radom.pl/

8. Uroczyste zakończenie i rozdanie nagród ok.18.oo.

9. Zgłoszenia:
- telefonicznie z podaniem imienia, nazwiska, klubu, kategorii, rankingu do dnia 24-05-2014 r.,
- pocztą elektroniczną do 23-05 2014r do Andrzej Zygarski
tel; (48) 36-07-302,
tel. kom. 502-327-007. (decyduje kolejność zgłoszeń)
http://gambit.radom.pl
e-mail: gambitradom@wp.pl

Potwierdzanie zgłoszeń – od godz. 9.00
Odprawa techniczna – godz. 9.45
twarcie turnieju – godz.10.00


T E R M I N A R Z R U N D
I runda 10.15
II runda 10.55
III runda 11.35
IV runda 12.15
V runda 12.55
Przerwa obiadowa 13.25 - 14.45
VI runda 14.45
VII runda 15.25
VIII runda 16.05
IX runda 16.45

Zakończenie, wręczenie nagród ok. godz. 18.00

S e r d e c z n i e z a p r a s z a m y !!!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Andrzej Zygarski

Patronat medialny:
TK Dami, Gazeta Wyborcza, Radio Rekord FM, Radio Plus Radom, Tygodnik Radomski, RadomSport.pl, Tygodnik 7Dni, RadomNews.pl

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021