Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Warszawa 6.05.2014
Regulamin
Wojewódzkiego Turnieju
Edukacja przez Szachy w Szkole
Grupa F – Chłopcy z klas I-III
I. Cel
- Popularyzacja idei Edukacja przez szachy w szkole,
- Popularyzacja szachów wśród dziewcząt,
II. Organizator
- Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie,
- Klub Szachowy Y.M.C.A. Warszawa,
- Szkoła Szachowa Andrzeja Szewczaka.
III. Termin i miejsce
- Turniej rozegrany zostanie w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie
ul. Radzymińska227 w dniu 31.05.2014 w godzinach 10.00 - 17.00.
IV. Warunki uczestnictwa
- W turnieju mogą wziąć udział chłopcy z klas I szkoły podstawowej, którzy zostaną zgłoszeni do dnia 16.05.2014 na stronie chessarbiter http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2620/ lub bezpośrednio do sędziego IA Andrzeja Szewczaka na adres andrzejszewc@poczta.onet.pl
- Potwierdzenie w dniu zawodów 31.05.2014 w godz.10.00- 10.30, I runda o godz. 11.00,
- Udział w turnieju, wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów, Partnerów i Sponsorów Turnieju,
- Udział w zawodach jest bezpłatny.
V. System i tempo gry
- Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry 15 min dla zawodnika (runda 30 min).
VI. Kolejność miejsc
- o kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
- wartościowanie Buchholza
- wartościowanie progresywne
- ilość zwycięstw
- losowanie
VII. Nagrody
Nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca, dla każdego w terminie zgłoszonego zawodnika medal.
VIII. Ustalenia końcowe
- Obowiązuje zmiana obuwia,
- Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry FIDE dla szachów gry przyśpieszonych,
- Przybycie do stolika z opóźnieniem większym niż 15 min powoduje przegraną,
- Na sali gry obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów,
- Zadzwonienie podczas turnieju telefonu może zostać ukarane porażką zawodnika,
- Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie,
- Wszyscy zawodnicy muszą przebywać na zawodach pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących,
- Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszelkich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i porządku,
- Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego,
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji.


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021