Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


FESTIWAL SZACHOWY
W RAMACH PROJEKTU: STOBRAWSKIE SZACHY

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

1.ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

2.CEL
1.Popularyzacja sportu szachowego wśród turystów i mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak
2. Promocja atrakcji turystycznych obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak 

3.TERMIN I MIEJSCE
Termin: 7-8 czerwca 2014 r. (sobota, niedziela).
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju ul. 1 Maja 26, 46-034 Pokój (gmina Pokój, powiat namysłowski, woj. opolskie)

3.HARMONOGRAM
sobota
9:30 – 10:00 potwierdzenie zgłoszenia
10:00 – 16:00 Otwarcie i rundy I-V. Przewiduje się przerwę po III rundzie.
niedziela
10:00-15:00 rundy VI-IX.
15:00 Oficjalne zamknięcie turnieju. 

4.UCZESTNICTWO
Festiwal szachowy ma charakter otwarty. W rozgrywkach mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na wiek, przynależność klubową oraz posiadany ranking szachowy.

5.SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek i tempo gry: kojarzenie komputerowe, system szwajcarski, 9 rund po 30 minut dla zawodnika na rozegranie partii. Istnieje możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej. Turniej będzie rozgrywany w jednej grupie, ale klasyfikacja będzie prowadzona w dwóch kategoriach : seniorzy, juniorzy (juniorzy rocznik > 1997r).
O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich
równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza:
Bucholtz średni, Bucholtz pełny, liczba zwycięstw, progresja
Będą obowiązywać przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego PZSzach. Turniej będzie zgłoszony do rankingu FIDE w szachach szybkich.

6.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
seniorzy: I miejsce 400 zł+puchar ; II - 300 zł+puchar; III - 250 zł+puchar; IV -200 zł; V - 150, VI – 100
najlepsza kobieta: I miejsce 200zł+puchar, II-nagroda rzeczowa, III nagroda rzeczowa
najlepszy zawodnik +60lat: I miejsce: 200zł+puchar, II-nagroda rzeczowa, III nagroda rzeczowa
najlepszy zawodnik z gminy Pokój: I-nagroda rzeczowa+puchar, II nagroda rzeczowa, III miejsce nagroda rzeczowa
najlepszy zawodnik z powiatu Namysłów: I miejsce nagroda rzeczowa+puchar
najlepszy junior: I-nagroda rzeczowa+puchar, II nagroda rzeczowa, III miejsce nagroda rzeczowa
najlepsza juniorka: I-nagroda rzeczowa + puchar , II nagroda rzeczowa, III miejsce nagroda rzeczowa
Upominki dla wszystkich zawodników z gminy Pokój oraz dla wszystkich zawodników do lat 10-ciu. Nagrody nie będą łączone (z wyłączeniem pucharów).

7.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu lub miejscowość. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje Zgłoszenia telefonicznie [667 989 357] lub na e-mail stowarzyszeniepokoj@gminapokoj.pl do dnia 5 czerwca 2014 r.. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się dopisanie zawodnika na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. Nie pobiera się wpisowego.

8. ZAKWATEROWANIE
Motel „ Zajazd pod Borem” 46-034 Pokój, ul. Namysłowska 28 tel. 77 469-30-94, wyżywienie, TV-SAT, przejażdżki rowerowe, bilard 
Buffalo Ranch ul. Święcińska 49, Dąbrówka Dolna, tel.604568671, 20 miejsc noclegowych, kawiarenka z salą kominkową, taras, wygodne miejsce do grillowania, wyżywienie

9. DODATKOWE ATRAKCJE 
Wystawa: STOBRAWSKI OBSZAR CIEKAWI I ZAPRASZA
Wycieczka z pasjonatką lokalnej historii, przyrody po zabytkowym parku w Pokoju oraz śladami budownictwa zabytkowego w Pokoju

10. INNE INFORMACJE 
W trakcie rozgrywek organizator zapewnia poczęstunek. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów. Organizator nie ubezpiecza festiwalu. Zawodnicy powinni mieć wykupione ubezpieczenie we własnym zakresie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Pokój Organizację Pożytku Publicznego Pokoju w ramach projektu pn.: „ STOBRAWSKIE SZACHY”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021