Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XIV MEMORIAŁU SZACHOWEGO
ZBIGNIEWA SKIENDZIELEWSKIEGO


I. CEL ZAWODÓW:
 Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 Upamiętnienie sylwetki Zbigniewa Skiendzielewskiego

II. ORGANIZATOR:
 Koło szachowe przy ODK SM w Augustowie
 Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie
 Osoba odpowiedzialna: Marcin Bartoszewicz; tel. 783 034810;
e-mail: monty77@interia.pl lub montychess77@gmail.com
 Sędzia główny: Mikołaj Bura (kl. państwowa), e-mail: buram@gazeta.pl

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:
 8 czerwca 2014 roku (niedziela), godz. 9:30
 Augustów, Osiedlowy Dom Kultury SM w Augustowie, ul. Hoża 2b

IV. ZGŁOSZENIA:
 Na stronie www.chessarbiter.to/turnieje
 Elektronicznie na e-mail: monty77@interia.pl lub montychess77@gmail.com
 Telefonicznie pod nr 783 034810
 Termin zgłoszeń upływa 5 czerwca! Zawodnicy zgłoszeni po tym terminie płacą wpisowe większe o 10 zł!
 Zawodnicy, którzy zgłoszą się do turnieju w dniu zawodów po godz. 9:15, rozpoczną turniej od drugiej rundy!

V. WPISOWE:
 10 zł – juniorzy i juniorki ur, w roku 2004 i młodsi
 15 zł – juniorzy i juniorki ur. w roku 2000 i młodsi
 20 zł – juniorzy i juniorki ur. w roku 1996 i młodsi, seniorzy ur. w 1954 roku i starsi oraz zawodnicy z rankingiem ELO 2400-2499
 bez wpisowego – gracze z tytułem GM i WGM oraz z rankingiem ELO równym 2500 lub większym
 40 zł – pozostali zawodnicy

VI. SYSTEM ROZGRYWEK:
 9 rund systemem szwajcarskim
 Po 10 min. z dodatkiem 5 sek. na każde posunięcie na całą partię dla zawodnika
 Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSZach z 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami
 W turnieju obowiązują przepisy gry szybkiej

VII. PUNKTACJA DODATKOWA:
 Średni Buchholz
 Pełny Buchholz
 Progresja

VIII. NAGRODY:
 Nagrody pieniężne za miejsca I-VI w klasyfikacji generalnej
(500, 400, 300, 200, 150, 100 PLN)
 Nagrody pieniężne za miejsca I-III dla najlepszego juniora lub juniorki ur. w 1996 r.
i mł. (120, 100, 80 PLN)
 Nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla najlepszego juniora lub juniorki ur. w 2000 r.
i mł. (o wartości odpowiednio 100, 80, 60 PLN)
 Nagrody rzeczowe (o wartości odpowiednio 80, 60, 40 PLN) i medale za miejsca I-III dla najlepszego juniora lub juniorki ur. w 2004 r. i mł.
 Upominki dla wszystkich juniorów i juniorek ur. w 2004 r. i mł.
 Nagrody pieniężne za miejsca I-III dla najlepszych kobiet (przy starcie co najmniej trzech kobiet – 100, 80, 60 PLN)
 Puchary za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej
Szczegółowy wykaz nagród zostanie podany po III rundzie.

IX. USTALENIA KOŃCOWE:
 Sprzęt szachowy zapewniają organizatorzy
 Ostateczna interpretacja komunikatu należy do sędziego głównego
 Przy sali gry dostępna będzie kawa i herbata (samoobsługa).

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021