Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXII Turniej Szachów Błyskawicznych o Złotą Azalię

Cel:
- popularyzacja szachów
- promocja imprezy plenerowej (Arboretum w Wojsławicach).

Organizator:
1. Niemczański Ośrodek Kultury
2. Arboretum w Wojsławicach
Współorganizator
1. Dolnośląski Związek Szachowy

Miejsce:
Arboretum Wojsławice – Niemcza – plener.

Termin:
8 czerwca 2014r. – niedziela, godz. 10.00.

Uczestnictwo:
1. Prawo startu mają wszyscy miłośnicy szachów bez względu na wiek, płeć,
przynależność klubową oraz posiadaną kategorię.
2. Prosimy o zgłoszenia do dnia 06.06.2014 na adres, telefon, fax, e-mail
(zobacz poniżej).
3. W dniu zawodów przyjmowane będą zgłoszenia od 9.00 do 9.45 tylko do momentu
zapełnienia listy wcześniejszych zgłoszeń. Zamknięcie listy po przyjęciu 60 zawodników.
4. Przed rozpoczęciem zawodów należy dokonać opłaty startowej w wysokości:
25zł – dorośli, 15zł - dzieci i młodzież do lat 18.
5. Ilość miejsc ograniczona, maksymalnie 60 os.

System rozgrywek:
System rozgrywek uzależniony od ilości uczestników:
- do 20 – system kołowy
- powyżej – system szwajcarski do 20 rund.

Ocena wyników:
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów uzyskana w turnieju,
licząc 1,0 pkt. za wygraną, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt. za przegraną.
W przypadku równości o zajętym miejscu decyduje punktacja pomocnicza
w następującej kolejności:
a) w przypadku systemu kołowego:
- system Sonneborn-Berger
- system Koyi
- wyniki w bezpośrednich pojedynkach
- liczba zwycięstw
b) w przypadku systemu szwajcarskiego:
- system Buchholza (średni- po odrzuceniu po jednym wyniku skrajnym)
- system Buchholza pełny
- progress
- liczba zwycięstw

Tempo gry:
Turniej rozgrywany będzie tempem 5 minut dla zawodnika na rozegranie partii

Zgłoszenia:
Wcześniejsze - dokonywane pisemnie, telefoniczne, faxem, e-mailem, przyjmowane będą do 6.06.2014 r. na adres:
Niemczański Ośrodek Kultury
Rynek 32, 58-230 Niemcza
tel. (0-74) 837 60 03, (0-74) 837 61 14
e-mail: akukula@nok.niemcza.pl, nok@nok.niemcza.pl
tel./fax. 74 837 61 14, tel.74 837 60 03
Odpowiedzialny: Andrzej Kukuła

Nagrody:
1. Regulaminowo przyznane zostaną nagrody pieniężne za I, II, III, IV, V i VI miejsce
Nagrody gwarantowane:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
IV miejsce – 150 zł
V miejsce – 150 zł
VI miejsce – 100 zł
Najlepszy zawodnik bez rankingu FIDE lub z ELO FIDE <1900 – 100 zł.
oraz
- dla najlepszego uczestnika do lat 18 nie nagrodzonego nagrodą główną – 50 zł.
- dla najwyżej sklasyfikowanej zawodniczki nie nagrodzonej nagrodą główną – 50 zł.
2. Przy dużej frekwencji nagrody pieniężne mogą zostać powiększone o część zebranego
wpisowego, a przy mniejszej frekwencji ( poniżej 20 osób) pomniejszone.
3. Trzej najlepsi w klasyfikacji generalnej otrzymują unikatowe sadzonki
Azalii, ufundowane przez Dyrekcję Arboretum w Wojsławicach.
4. Ponadto zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.
Postanowienia końcowe:
Przeprowadzenie turnieju i sędziowanie zgodnie z przepisami Kodeksu Szachowego PZSz. z 2002r.
Sędzią głównym będzie Sławomir Machlowski - Sędzia Klasy Pierwszej.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należeć będzie do organizatora, a przepisów związanych z przeprowadzeniem turnieju do Sędziego.
Inne sprawy nie ujęte w regulaminie a zaistniałe w trakcie turnieju rozpatrywane będą przez Sędziego Głównego wraz z organizatorami.
W przypadku złych warunków atmosferycznych turniej zostanie przeniesiony
do pomieszczenia.

O r g a n i z a t o r z y

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021