Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat wkrótce!

Część szkoleniowa kursu ma charakter otwarty. Ze względu na wchodzące w życie nowe Przepisy Gry FIDE (od lipca 2014), które będą omawiane na kursie, zapraszamy do uczestnictwa w tej części chętnych sędziów chcących podnosić swoje kwalifikacje.

Materiały źródłowe, które będą omawiane na kursie:

Przepisy gry FIDE obowiązujące od 1.07.2014 (ang.)
Przepisy gry FIDE aktualnie obowiązującymi do 30.06.2014 (wersja polska)
Tabela ze zmianami w Przepisach Gry FIDE (ang.)
Nowe przepisy - tłumaczenia
Regulamin Klasyfikacyjny (ważny od 1.03.2014)

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2347/ , zgłoszenia

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY KURS SĘDZIOWSKI Lublin, 14÷15 czerwca 2014r.1.Informacja ogólna :

Kurs sędziowski umożliwi zdobycie klas sędziowskich:

a ) sędziego klasy drugiej

b ) sędziego klasy trzeciej

c ) młodzieżowej klasy sędziowskiej2.Organizatorzy :

Lubelski Klub Szachowy, Wojewódzkie Kolegium Sędziów3.Miejsce kursu :

Lublin, ul. Akademicka 9, Sala 332 ,,Mała Aula" (III p., nowy budynek Instytutu Informatyki)4. Terminarz

Sobota 14.06.2014r: godz.08,30 – 09,30 – rejestracja słuchaczy

godz.09,30-12,00

1. System szwajcarski ( kojarzenie ręczne )

2. Działalność Kolegium Sędziów. Prawa i obowiązki sędziego, Sprawozdanie sędziowskie

12,00÷16,30 (w trakcie przerwa obiadowa)

1. Przepisy gry FIDE – szachy klasyczne na 01.07.2014r

2. Przepisy gry FIDE – szachy szybkie i błyskawiczne na 01.07.2014r

16,30÷18,45

1. Ocena pozycji w końcowej fazie gry

2. Zegary elektroniczne

Niedziela, 15 czerwca 2014r. 9,00÷1200–

1. Regulaminy turniejowe i systemy rozgrywek na 01.07.2014r

2. Ranking i klasyfikacja FIDE i PZSzach na 01.07.2014r(FIDE) i na 01.03.2014r (PZSzach)

12,00÷1400

– egzamin na klasy sędziowskie II, III i młodzieżową

Egzamin w formie testowej

Komisja egzaminacyjna : (IA) T. Popławski; (IA) Z. Pyda; (FA) Z. PolkowskiPrzewidziany udział Pana Andrzeja Filipowicza – Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSzach, sędziujący najważniejsze imprezy szachowe FIDE, wieloletni działacz we władzach FIDE.1.Warunki uczestnictwa w kursie na II i III klasę sędziego szachowego i młodzieżową klasę sędziowską :

a ) ukończone 18 lat na klasę II i III lub 16 lat na młodzieżową klasę sędziowską

b ) posiadanie minimum II kat. szachowej (wpis w legitymacji szachowej lub wpis do CR PZSzach )

c) warunkowo dla nauczycieli szkolnych i innych chętnych (otrzymają certyfikat ukończenia)

c ) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej i opłaconą opłatę sędziowską ( za rok 2014 – opłata 50 zł ) – nie

dotyczy kandydatów na III klasę sędziowską

d ) dla kandydatów na II klasę sędziowską - przedstawienie wykazu sędziowanych turniejów – kandydat na II

klasę sędziowską musi sędziować minimum cztery turnieje jako asystent, w tym minimum dwa, rozgrywane

tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe

e ) opłata za udział w kursie zgodnie z komunikatem finansowym PZSzach Warszawa– 150 zł – płatne przed

rozpoczęciem kursu, do 12 czerwca 2014r na konto: 98 1160 2202 0000 0002 3018 1689 Lubelskiego

Klubu Szachowego lub bezpośrednio podczas rejestracji ( godz.8,30÷9,30)

f ) zapisy do 12 czerwca 2014r. lub bezpośrednio na kursieZgłoszenia, pytania i informacja:

(IA) Zbigniew Pyda, zbyszek.pyda@gmail.com tel. 604-084-134

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2347/Interpretacja komunikatu należy do organizatora.Prezes LKSz Lublin Przewodniczący Kolegium SędziówIA Zbigniew Pyda IA Tadeusz Popławski

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021