Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat
X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Szachowy
„Perła Bałtyku”
ŁAZY, 28.06. – 08.07.2014

I. Cel:
Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Promocja Regionu, Pomorza Zachodniego i Gminy Mielno .

II. Patronat:
Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Piotr Jedliński – Prezydent Miasta Koszalina
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal – Rektor Politechniki Koszalińskiej
Olga Roszak-Pezała – Wójt Gminy Mielno

III. Sponsorzy:
Urząd Marszałkowski - www.wzp.pl,
Politechnika Koszalińska – www.tu.koszalin.pl
Urząd Miejski Koszalin – www.koszalin.pl
Ośrodek Wczasowy Bryza w Łazach – www.bryza.tp2.pl

IV. Termin i miejsce:
28.06 – 08.07.2014 rok
Festiwal zostanie rozegrany w Ośrodku Wczasowym „Bryza” w ŁAZACH, ul. Wąska 2, 76-032 Łazy k/Koszalina, zachodniopomorskie, www.bryza.tp2.pl

V. Sędzia główny:
Arbiter międzynarodowy FIDE Jacek Matlak, e-mail jacek_matlak@wp.pl, tel. 609 945 637
Transmisja internetowa z 10 szachownic – Tomasz Kamieniecki

VI. System rozgrywek:
Memoriał zostanie rozegrany w trzech grupach (turnieje A, B i C zgłoszony do FIDE)
Grupa A – zawodnicy posiadający ranking ELO min. 2000
Grupa B – zawodnicy posiadający ranking ELO od 1400 do 1999
Grupa C – zawodnicy posiadający ranking ELO do 1600 oraz zawodnicy bez rankingu ELO
Grupa D – dzieci tzw. „krasnale” do lat 10
Uwaga! Organizator zastrzega sobie dopuścić do turniejów kilku zawodników nie spełniających kryterium rankingowego.
Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie
Zgłoszenia do konkretnych turniejów należy dokonywać najpóźniej do 10 czerwca na stronie http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/turnieje.php
W przypadku problemów z działaniem strony zgłoszenia należy przesyłać do sędziego zawodów na adres e-mail jacek_matlak@wp.pl, tel. 609 945 637

VII. Wpisowe z opłatą klasyfikacyjno-rankingową:
Turniej A – wpisowe: 150,00 PLN; juniorzy do lat 18 i seniorzy powyżej 60 roku życia: 120,00 PLN.
Zawodnicy z rankingiem powyżej 2400 zwolnieni z wpisowego.
Turniej B – wpisowe 130,00 PLN, juniorzy do lat 18 i seniorzy powyżej 60 roku życia: 100,00 PLN.
Turniej C – wpisowe 120,00 PLN, juniorzy do lat 18 i seniorzy powyżej 60 roku życia: 100,00 PLN.
Turniej D – wpisowe 70,00 PLN.
Należne opłaty wpłacać na konto klubu: AKSz „Hetman-PK”
PKO BP S.A. 79 1020 2791 0000 7602 0091 3590

VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie:
80,00 złotych brutto osobo/dzień (10 dni x 80,00 = 800,00 zł), pokoje 2 i 3 osobowe, oraz typu „studio 2+2”; wyżywienie „szwedzki stół” płatne na konto klubu: Akademickiego Klubu Szachowego „Hetman-Politechnika Koszalińska”: PKO BP S.A. 79 1020 2791 0000 7602 0091 3590, lub na miejscu po wcześniejszym uregulowaniu wpisowego.
Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia, należy kierować do Pani Wiesławy Kanarek telefon/faks 94 34 02 509, kom. 513 291 476, e-mail markan56@wp.pl, --
do 30 maja 2014r. (gwarancja rezerwacji w Obiektach „BRYZA”)
Dojazdy BUS Koszalin – Łazy (5,00 zł) możliwość zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora – grupy zorganizowanej.

IX. Harmonogram Festiwalu:
sobota 28.06.2014 od godz. 9.00 Akredytacja uczestników
sobota 28.06.2014 godz. 20.00 Odprawa techniczna
niedziela 29.06.2014 godz. 9.30 Uroczyste rozpoczęcie,
I runda
poniedziałek 30.06.2014 godz. 15.00 II runda
wtorek 01.07.2014 godz. 15.00 III runda
środa 02.07.2014 godz. 15.00 IV runda
czwartek 03.07.2014 godz. 15.00 V runda
piątek 04.07.2014 godz. 15.00 VI runda
godz. 21.00 Grill integracyjny,
godz. 21.00 Błyskawiczny Turniej Nocny
sobota 05.07.2014 dzień wolny
godz. 11.00 Symultany
godz. 15.30 Turniej szachów szybkich
niedziela 06.07.2014 godz. 15.00 VII runda
poniedziałek 07.07.2014 godz. 15.00 VIII runda
wtorek 08.07.2014 godz. 9.00 IX runda
godz. 15.00 Uroczyste zakończenie
IX. Nagrody:
Turnieju A:
za miejsce pierwsze 3.000 PLN
za miejsce drugie 2.500 PLN
za miejsce trzecie 2.000 PLN
za miejsce czwarte 1.500 PLN
za miejsce piąte 750 PLN
za miejsce szóste 500 PLN
za miejsce siódme 400 PLN
za miejsce ósme 300 PLN
za miejsce dziewiąte 200 PLN
najlepszy zawodnik (zawodniczka) ZP 500 PLN
najlepsza juniorka ur. 1996 lub młodsza 200 PLN
najlepszy junior ur. 1996 lub młodszy 200 PLN

Turniej B:
za miejsce pierwsze 2.000 PLN
za miejsce drugie 1.500 PLN
za miejsce trzecie 750 PLN
za miejsce czwarte 500 PLN
za miejsce piąte 350 PLN
za miejsce szóste 200 PLN
za miejsce siódme 150 PLN
za miejsce ósme 100 PLN
za miejsce dziewiąte 100 PLN
za miejsce dziesiąte 100 PLN
najlepsza juniorka ur. 1996 lub młodsza 150 PLN
najlepszy junior ur. 1996 lub młodszy 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1800 PZSz 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1600 PZSz 150 PLN

Turniej C:
za miejsce pierwsze 1.000 PLN
za miejsce drugie 750 PLN
za miejsce trzecie 500 PLN
za miejsce czwarte 300 PLN
za miejsce piąte 200 PLN
za miejsce szóste 200 PLN
za miejsce siódme 150 PLN
za miejsce ósme 100 PLN
za miejsce dziewiąte 100 PLN
za miejsce dziesiąte 100 PLN
najlepsza juniorka ur. 1996 lub młodsza 150 PLN
najlepszy junior ur. 1996 lub młodszy 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1600 PZSz 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1400 PZSz 150 PLN

Turniej D
za miejsce pierwsze puchar + nagroda rzeczowa
za miejsce drugie puchar + nagroda rzeczowa
za miejsce trzecie puchar + nagroda rzeczowa
Upominki dla wszystkich uczestników turnieju!!!
Uwagi dotyczące nagród:
Obowiązująca zasada do wszystkich turniejów: nagrody pieniężne dla 10% uczestników i 5% nagród rzeczowych!!! W nagrodach specjalnych może nastąpić modyfikacja, która uwzględni ilość uczestników.
Nagrody nie są dzielone. Zawodnik (zawodniczka) ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody (w tym nagrodę specjalną).
Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce nagrody do 760 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

X. Uwagi końcowe
Osoby biorące udział w Festiwalu ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Dyrektor Turnieju
Marian Kanarek
Tel. 505 171 279

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021