Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
TURNIEJU SZACHOWEGO
„WISŁA OPEN 2014”
Wisła 01.07 – 05.07. 2014 r.

1/ ORGANIZATOR:
Opolski Związek Szachowy, UKS Rodło Opole
Dyrektor turnieju: Waldemar Taboła e-mail: wtabola@gmail.com tel. 660 661 025

2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się w dniach 1 - 5. 07. 2014 r. w O.W. Limba w Wiśle ul. Górnośląska 5
Przyjazd w dniu 30.06 (poniedziałek) do godz. 18.00 /biuro zawodów czynne od godz. 14.00/

3/ SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej A - Open
system szwajcarski na dystansie 9 rund w ciągu 5 dni.
Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na ruch - turniej zgłoszony do FIDE

Turniej B - Juniorzy do lat 13 (rocznik 2001 i młodsi)
system szwajcarskim na dystansie 9 rund w ciągu 5 dni.
Tempo gry: 60 minut + 30 sekund na ruch

Turniej C - Juniorzy do lat 10 lat (rocznik 2004 i młodsi)
system szwajcarski na dystansie 9 rund w ciągu 5 dni.
Tempo gry: 60 minut + 30 sekund na ruch

4/ WARUNKI UCZESTNICTWA:
Turnieje mają charakter otwarty, warunkiem udziału jest terminowe zgłoszenie, opłacenie wpisowego oraz potwierdzenie obecności podczas odprawy technicznej w dniu 30.06.2014 r.
Wpisowe do turnieju A - 80 zł + opłata rankingowa 20 zł
Wpisowe do turniejów B i C - 60 zł

5/ ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do turnieju do dnia 15.06. 2014 r. na adres podany w pkt. 1
Dla zawodników zgłoszonych po terminie opłata startowa wzrasta o 50%
W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową i ranking oraz potrzeby dotyczące zakwaterowania i wyżywienia, także osób towarzyszących.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi – 375 zł (5 dni x 75 zł)

6/ NAGRODY:

Turniej A - OPEN
Nagrody główne /gwarantowane niezależnie od liczby uczestników/
Miejsce Nagroda pieniężna (w PLN) Inne
I 1000 Puchar i dyplom
II 800 Puchar i dyplom
III 700 Puchar i dyplom
IV 500 Dyplom
V 400 Dyplom
VI 300 Dyplom
Nagrody dodatkowe
Klasyfikacja 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce
ELO 1800 - 1950 200 150 100
ELO 1650 - 1799 200 150 100
ELO 1000 - 1649 200 150 100
Nagrody dodatkowe będą zagwarantowane pod warunkiem udziału minimum 6 zawodników
w danej grupie.W przypadku mniejszej ilości nagrody w grupach otrzymają jedynie zwycięzcy.
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1 - 6 w klasyfikacji OPEN mogą łączyć nagrodę główną
z nagrodami w swojej grupie rankingowej!

Turnieje B i C

Puchary i nagrody rzeczowe

7/ INNE:
Obecność na odprawie technicznej w dniu 30.06 o godz. 20.00 jest obowiązkowa !
W dniach 28.06 - 05.07 odbędzie się zgrupowanie szkoleniowe dla dzieci i młodzieży połaczone z udziałem w turnieju - szczegółowych informacji udziela dyrektor turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021