Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY
im. Józefa Dominika „Dobczyce 2014”
pod protektoratem:
Starosty Powiatu Myślenickiego Józefa Tomala
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Marcina Pawlaka
Wójta Gminy Raciechowice Marka Gabzdyla

KOMITET ORGANIZACYJNY
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, tel. 12 27-16-757, biuro@mgokis.dobczyce.pl www.mgokis.dobczyce.pl

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32-410 Dobczyce, Rynek 26 www.dobczyce.pl
ugim@dobczyce.pl

Oddział PTTK Dobczyce, ul. Podgórska 1, Tel/fax 12-27-11-176

Małopolski Związek Szachowy w Krakowie, Aleja Powstania Warszawskiego 6/65 31-549 Kraków, www.mzszach.krakow.pl

Stowarzyszenie Więź

TERMIN I MIEJSCE
11.07.2014 turniej „dwójek” i rodzin im. Edwarda Miki – zamek w Dobczycach
12-18.07.2014 turnieje A, B – nowe gimnazjum, ul. Szkolna 43
12-13.07.2014 turniej C – nowe gimnazjum, ul. Szkolna 43
19.07.2014 turniej błyskawiczny – Urząd Gminy Raciechowice

SYSTEM ROZGRYWEK
Turnieje A, B będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Turniej A open dla zawodników z rankingiem ELO lub P Z Szach niezależnie od posiadanego rankingu i kategorii szachowej, zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. Turniej B dla zawodniczek i zawodników urodzonych w 2001 r. i młodszych z dowolną kategorią szachową i bez kategorii. Turniej C dla zawodniczek i zawodników z rankingu PZ Szach do 1400. W tym turnieju przewidujemy 4 rundy w pierwszym dniu i 3 rundy w drugim dniu, bezpośrednio jedna po drugiej. Do turnieju „dwójek” przyjmowane będą 2 osobowe zespoły, podobnie jak do turnieju rodzin o najbliższym pokrewieństwie np. rodzic z dzieckiem. Turniej „ dwójek” i rodzin rozegramy systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem P-10. Osoby reprezentujące ten sam zespół nie będą kojarzone do gry ze sobą. Turniej błyskawiczny o nagrody wójta Raciechowic rozegramy systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem gry P-5.
TEMPO GRY
W turnieju A po 23 posunięcia na godzinę i po godzinie na dokończenie partii.
W turnieju B po 30 posunięć na godzinę i po godzinie na dokończenie partii.
W turnieju C po pół godziny na partię dla zawodnika.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo do uczestnictwa w festiwalu mają zawodnicy, którzy do dnia 8 lipca 2014 r. zostaną zgłoszeni na adres: Jerzy Wątorek, 32-410 DOBCZYCE, ul. Piłsudskiego 2, e-mail: antinal@wp.pl http://www.mfszdobczyce.strefa.pl/ Bliższe informacje można uzyskać w godzinach wieczornych Tel. 724 784 608 Zawodnicy zainteresowani noclegami i wyżywieniem podczas turnieju powinni nawiązać kontakt z Jerzym Wątorkiem do dnia 30 czerwca 2014 r. Zgłoszenia do zawodów można dokonywać internetowo poprzez serwis ChessArbiter.
W zgłoszeniu należy podać: kategorię, ranking, datę urodzenia, nazwę reprezentowanego klubu, turnieje w których zamierzają grać. Zawodnicy nie posiadający rankingu ELO zobowiązani są do okazania sędziom legitymacji szachowej lub aktualnego dokumentu z wpisem kategorii. Zawodnikom zagranicznym organizatorzy wyślą potwierdzenie przyjęcia do turnieju na adres wskazany w zgłoszeniu. Bez tego potwierdzenia zawodnicy zagraniczni mogą być niedopuszczeni do gry.

WPISOWE
Wysokość wpisowego do turniejów A: pełnoletni w dniu rozpoczęcia turnieju 100 zł, a niepełnoletni 80 zł, do turnieju B 60 zł, do turnieju C 25 zł, do turnieju dwójek i rodzin po 40 zł za zespół, do turnieju błyskawicznego 15 zł. Wpłaty będą przyjmowane w biurze festiwalu. Mieszkańcy Gminy Dobczyce dokonują jedynie opłaty klasyfikacyjno rankingowej w grupie A i B w wysokości 20 zł. W kwocie wpisowego uwzględniono opłatę klasyfikacyjno rankingową

PROGRAM FESTIWALU
11.07.2014 r.(piątek) od godz. 16:00 szachowy turniej dwójek i szachowy turniej rodzin im Edwarda Miki na zamku w Dobczycach /9 rund, P-10/.
12.07.2014r (sobota) od 8:00 – 9:30 przyjmowanie kart zgłoszeń i wpisowego do turniejów A, B w miejscu gry RCOS ul. Szkolna 43.
9.30 odprawa techniczna dla zawodników turniejów A i B
9:45 wywieszenie list startowych turniejów A i B .
10:00 pierwsza runda grupy A i B.
13:30-14:15 zapisy do turnieju C i odprawa techniczna.
14:30 uroczyste otwarcie festiwalu.
15:00 II runda turniejów A i B, oraz rozpoczęcie turnieju C.
13.07.2014r (niedziela ) godz 10:00 III runda turniejów A i B.
15:00 IV runda turniejów A i B oraz V runda turnieju C
14.07-18.07. 2014r kolejne rundy turniejów A i B od godziny 16:00
18.07.2014 godz.20:30 Uroczyste zakończenie festiwalu.
19.07.2014r (sobota) godz 10:00 turniej błyskawiczny w Gminie Raciechowice
/9 rund, P-5/

NAGRODY
Turniej A – nagroda za I miejsce 1200 zł brutto i puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Marcina Pawlaka, za II miejsce 800 zł, za III miejsce 500 zł, za IV miejsce 400 zł. Nagroda dla najlepszego zawodnika z rankingiem niższym niż 1800 pkt. 200 zł. Nagroda dla najlepszego zawodnika z rankingiem niższym niż 1600 pkt. 100 zł.
Turniej B – nagrody rzeczowe i puchar Starosty Powiatu Myślenickiego Józefa Tomala
Turniej C – nagrody rzeczowe i puchar Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach Andrzeja Topy.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

13.07.2014 r (niedziela) godz.10:00 symultana szachowa w rynku w Dobczycach.
18-20.07 Dni Dobczyc /wg odrębnego programu/.

UWAGI
Uczestnicy Festiwalu ubezpieczają się we własnym zakresie. W turniejach obowiązują aktualne przepisy kodeksu szachowego P Z Szach. Dla zawodników zgłoszonych w terminie organizatorzy zapewniają sprzęt do gry. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w Festiwalu tylko pod opieką dorosłych. Ostateczna interpretacja niniejszego informatora należy do organizatora, który zastrzega sobie również prawo do wniesienia niezbędnych zmian.

DOJAZD DO DOBCZYC
Z Krakowa busami i autobusami FB, Dar Bus oraz busami Travel Bus, Michalus Bus. Dobczyce mają również dobre połączenie z Wieliczką i Myślenicami (Mini Bus).

SPONSORZY
Starostwo Powiatu Myślenickiego, Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Dobczycach, Piekarnia „Złoty Kłos”, Supermarket „JAN”, Rodzina Józefa Dominika, „Rogers”, Piekarnia „Dom Chleba”, Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej „Piwniczanka”

PATRONAT MEDIALNY
DZIENNIK POLSKI.
MIESIĘCZNIK TAPETA.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021