Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival
(XIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy
im. Mieczysława Najdorfa)

pod honorowym patronatem
Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydenta Warszawy

Warszawa, 14-20 lipca 2014

Turnieje:
A – Open dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2200
B – Open dla zawodników z rankingiem ELO od 1600 do 2199
C – Open dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1600 (w tym bez rankingu ELO)
D – Turniej Nadziei Szachowych (ur. w roku 2004 i później)

Komunikat Organizacyjny

1. Sponsor Tytularny: MetLife

2. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym

3. Festiwal jest częścią ACP Tour.

4. Mecenasi, Sponsorzy, Współorganizatorzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki Sp. z o.o.

5. Partnerzy technologiczni: ATM SA oraz IBM Polska Sp. z o.o.

6. Dyrektor Festiwalu: Maria Macieja mariamacieja@o2.pl tel.: +48-603–391–318
Wicedyrektor Festiwalu: dr Agnieszka Fornal – Urban amplicochess@gmail.com

7. Sędzia główny: FA Paweł Suwarski

8. Obsługa transmisji on-line: dr Michał Rudolf

9. Witryna internetowa: www.poloniachess.pl/najdorf2014

10. Miejsce i termin rozgrywek: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (Sale: Marmurowa i Goethego)

Szczegółowy terminarz (turnieje: A, B, C)

Niedziela 13.07.2014 Przyjazdy zawodników
Poniedziałek 14.07.2014 godz. 17:00 Rozpoczęcie Festiwalu i I runda
Wtorek 15.07.2014 godz. 10:00 II runda
Wtorek 15.07.2014 godz. 17:00 III runda
Środa 16.07.2014 godz. 17:00 IV runda
Czwartek 17.07.2014 godz. 10:00 V runda
Czwartek 17.07.2014 godz. 17:00 VI runda
Piątek 18.07.2014 godz. 17:00 VII runda
Sobota 19.07.2014 godz. 17:00 VIII runda
Niedziela 20.07.2014 godz. 10:00 IX runda
Niedziela 20.07.2014 godz. 15:30 Zakończenie Festiwalu

Szczegółowy terminarz (Turniej D - Nadziei Szachowych)
Poniedziałek 14.07.2014 godz. 17:00 Rozpoczęcie Festiwalu i I runda
Wtorek 15.07.2014 godz. 17:00 II runda
Środa 16.07.2014 godz. 17:00 III runda
Czwartek 17.07.2014 godz. 17:00 IV runda
Piątek 18.07.2014 godz. 17:00 V runda
Sobota 19.07.2014 godz. 17:00 VI runda
Niedziela 20.07.2014 godz. 12:00 VII runda
Niedziela 20.07.2014 godz. 15:30 Zakończenie Festiwalu

11. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno – rankingową):

Turniej A
Dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2200
Wpisowe: 200 PLN (lub 50 euro), w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa
Zwolnieni z wpisowego są:
- arcymistrzowie
- arcymistrzynie
Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.
W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na tytuły GM, IM, WGM, WIM.
Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju A nie więcej niż 4 zawodników z rankingiem ELO od 2100 do 2199.

Turniej B
Dla zawodników z rankingiem ELO od 1600 do 2199
Wpisowe: 120 PLN (lub 30 euro), w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa
Turniej B zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.
W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie i tytuły krajowe.
Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju B nie więcej niż 4 zawodników z rankingiem ELO od 1500 do 1599.

Turniej C
Dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 1600 (w tym bez rankingu ELO)
Wpisowe: 100 PLN (lub 25 euro), w tym opłata klasyfikacyjno – rankingowa
Turniej C zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.
W Turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie krajowe.

Turniej D
Turniej Nadziei Szachowych (dla dzieci urodzonych w roku 2004 i później)
Wpisowe: 50 PLN
W turnieju istnieje możliwość wypełnienia kategorii szachowych: V, IV, III i II.
Prowadzenie zapisu partii jest obowiązkowe.
Kontakt grających dzieci z rodzicami, trenerami lub opiekunami dozwolony jest tylko w obecności sędziego.

12. Warunki uczestnictwa:
a) Zarejestrowanie się na stronie internetowej www.poloniachess.pl/najdorf2014 w terminie do 20.06.2014 lub wysłanie zgłoszenia z podaniem następujących informacji: imię, nazwisko, kraj, data urodzenia, ranking FIDE, ranking PZSzach na adres: amplicochess@gmail.com w terminie do 20.06.2014.
b) Dokonanie opłaty wpisowego w terminie do 20.06.2014 i opłaty za hotel (dotyczy osób korzystających z hotelu organizatorów) w terminie do 20.06.2014:

I) przelewem na konto:
Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,
ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,
bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa
nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)
lub 32 1240 2887 1978 0010 0563 6803 (wpłaty w Euro)
Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.

II) w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki – czwartki w godz. 17:00-19:00
c) Rejestracja zawodników po terminie tj. w dniach 21.06. – 13.07.2014 będzie możliwa wyłącznie po przesłaniu e-maila na adres amplicochess@gmail.com .
d) Zawodnicy zgłoszeni w dniu 14.07.2014 zostaną dopuszczeni do Festiwalu od drugiej rundy, chyba że Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym postanowią inaczej.
e) Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. Koszt wpisowego dla zawodników zgłoszonych po terminie 20.06.2014 wzrasta o 50 zł.

13. System rozgrywek, tempo i przepisy gry:
Turnieje A, B i C rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Obowiązywać będzie tempo gry: 90 min na 40 posunięć + 30 minut do końca partii z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii.

Turniej D rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Obowiązywać będzie tempo gry 1,5 h na partię dla zawodnika.

We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.

Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut przegrywa partię.

Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:
a) Uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik partii był uprzednio uzgodniony. Ocena tego, co jest przekonującym dowodem pozostaje w gestii Sędziego Głównego.
b) W porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich.

14. Weryfikacja uczestnictwa:
Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana
na stronie internetowej www.poloniachess.pl/najdorf2014 .

15. Nagrody:
Fundusz nagród pieniężnych ogółem: 30 000 Euro

oraz upominki o wartości 2000 Euro
W Turnieju A – fundusz 21 350 Euro
W Turnieju B – fundusz 5 900 Euro
W Turnieju C – fundusz 2 750 Euro

Nagrody główne

Turniej A
Turniej B
Turniej C
za miejsce pierwsze
5000 €
600 €
400 €

za miejsce drugie
3000 €
550 €
260 €

za miejsce trzecie
2000 €
500 €
180 €

za miejsce czwarte
1500 €
450 €
160 €

za miejsce piąte
1000 €
400 €
150 €

za miejsce szóste
900 €
350 €
140 €

za miejsce siódme
850 €
300 €
130 €

za miejsce ósme
800 €
250 €
120 €

za miejsce dziewiąte
750 €
200 €
110 €

za miejsce dziesiąte
700 €
180 €
100 €

za miejsce jedenaste
600 €
160 €
90 €

za miejsce dwunaste
500 €
150 €
80 €

za miejsce trzynaste
400 €
140 €
70 €

za miejsce czternaste
300 €
130 €
60 €

za miejsce piętnaste
250 €
120 €
50 €

za miejsce szesnaste
230 €
110 €

za miejsce siedemnaste
210 €
100 €

za miejsce osiemnaste
190 €
90 €

za miejsce dziewiętnaste
170 €
70 €

za miejsce dwudzieste
150 €
50 €

Łącznie
19500 €
4900 €
2100 €

Turniej A - nagrody specjalne - fundusz 1850 €
najlepsza kobieta
I - 500 €, II - 300 €
najlepszy senior ur.1954 lub starszy
I - 200 €, II - 100 €,
najlepszy zawodnik ur. 1994 lub młodszy
I - 100 €, II - 50 €,
najlepszy junior ur.1996 lub młodszy
I - 100 €, II - 50 €,
najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2300
I - 100 €, II - 50 €,
najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2400
I - 100 €, II - 50 €,
najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2500
I - 100 €, II - 50 €,

Turniej B - nagrody specjalne - fundusz 1000 €
najlepsza kobieta
I - 200 €, II - 100 €
najlepszy senior ur.1954 lub starszy
I - 100 €
najlepszy junior ur.1996 lub młodszy
I - 100 €
najlepsza juniorka ur.1996 lub młodsza
I - 100 €
najlepszy junior ur.1998 lub młodszy
I - 100 €
najlepsza juniorka ur.1998 lub młodsza
I - 100 €
najlepszy junior ur.2000 lub młodszy
I - 50 €
najlepsza juniorka ur.2000 lub młodsza
I - 50 €
najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1800
I - 50 €
najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 2000
I - 50 €

Turniej C - nagrody specjalne - fundusz 650 €
najlepsza kobieta
I - 100 €, II - 50 €
najlepszy senior ur.1954 lub starszy
I - 50 €
najlepszy junior ur.1998 lub młodszy
I - 50 €
najlepsza juniorka ur.1998 lub młodsza
I - 50 €
najlepszy junior ur.2000 lub młodszy
I - 50 €
najlepsza juniorka ur.2000 lub młodsza
I - 50 €
najlepszy junior ur.2002 lub młodszy
I - 50 €
najlepsza juniorka ur.2002 lub młodsza
I - 50 €
najlepszy zawodnik bez rankingu ELO
I - 50 €
najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1200
I - 50 €
najlepszy zawodnik o rankingu ELO < 1400
I - 50 €

W Turnieju D – każde dziecko otrzyma pamiątkowy dyplom, a trzech najlepszych zawodników otrzyma prawo do bezpłatnego uczęszczania do Szkółki Szachowej Polonii w roku szkolnym 2014/2015.

Uwagi:
a) Upominki otrzymają wszystkie dzieci do 14 lat uczestniczące w Festiwalu Najdorfa.
b) Nagrody zostaną wypłacone w euro.
c) Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN (równowartość ok. 180 euro) zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
d) Nagrody nie są dzielone.
e) Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje dwie najwyższe, a w przypadku, gdy wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrody w kolejności:

I) za miejsce
II) dla najlepszej juniorki (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)
III) dla najlepszego juniora (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)
IV) dla najlepszego seniora urodzonego w 1954 roku lub wcześniej
V) dla najlepszej kobiety
VI) w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)
f) Nagrody nieodebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Festiwalu przepadają.

16. Warunki specjalne:
a) Bezpłatne zakwaterowanie oraz śniadanie w terminie 13-21.07.2014 w Hotelu IBIS Stare Miasto dla 20 zawodników zaproszonych na koszt organizatora.
b) Obiad i kolacja (lub rekompensata finansowa) w terminie 14-20.07.2014 dla 20 zawodników zaproszonych na koszt organizatora.
c) Zwrot kosztów podróży na podstawie przedłożonych biletów (do 300 €) dla 10 zawodników zaproszonych na koszt organizatora.
d) Warunkiem koniecznym otrzymania warunków specjalnych jest rozegranie wszystkich rund (lub wygranie walkowerem, w przypadku niestawienia się przeciwnika).

17. Informacje o hotelach:
a) Oficjalnym hotelem organizatorów jest Hotel IBIS Stare Miasto (Warszawa, ul. Muranowska 2, www.ibis.com/pl/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-town/index.shtml) - 2,6 km od sali gry.
I) Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 210 PLN (lub 50 euro) brutto dziennie.
II) Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 115 PLN (lub 28 euro) brutto od osoby dziennie.
b) Drugim hotelem organizatorów jest Hotel Atos (Warszawa, ul. Mangalia 1, www.hotelatos.pl/hotel) – 6 km od sali gry.
I) Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 85 PLN (lub 20 euro) brutto od osoby dziennie.
II) Cena zakwaterowania w pokoju trzyosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 65 PLN (lub 16 euro) brutto od osoby dziennie. W pokoju znajdują się trzy oddzielne łóżka.
c) Organizator zapewnia bezpłatny autokar z obu oficjalnych hoteli na salę gry. Powrót z sali gry zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie, gdyż każdy kończy rundę w innym czasie. www.ztm.waw.pl

18. Ubezpieczenie:
Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

19. Postanowienia końcowe:
a) Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.
b) W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).
c) Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).

Dyrektor Festiwalu
/-/ Maria Macieja

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021