Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II Festiwal Szachowy Żarów 2014

Żarów, 18-22.07.2014

Organizator
GLKS Goniec Żarów
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

Sędzia główny
Rafał Siwik - sędzia klasy międzynarodowej (IA)

Terminarz, miejsce rozgrywek

18 lipca, piątek
do godz. 16.00 - przyjmowanie zgłoszeń i potwierdzenie udziału
16.15 - I runda w turnieju główny
19 lipca, sobota
9.00 - II runda w turnieju główny
10.00 - rozpoczęcie turnieju juniorów, rundy I-IV
13.30 - III runda w turnieju głównym
18.00 - turniej błyskawiczny P-5 - 9 rund
20 lipca, niedziela
9.00 - IV runda w turnieju główny, turniej juniorów - rundy V-VII
14.00 - V runda w turnieju głównym
21 lipca, poniedziałek
9.00 - VI runda w turnieju głównym
14.00 - VII runda w turnieju głównym
22 lipca, wtorek
9.00 - VIII runda w turnieju głównym
14.00 - IX runda w turnieju głównym

Miejsce rozgrywek: hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10 A

Grupy turniejowe

Turniej główny – turniej zawodników z rankingiem FIDE i bez rankingu FIDE

Turniej juniorów – turniej dla juniorów do lat 16, z podziałem w klasyfikacji końcowej na grupy wiekowe do lat 10, 12, 14 i 16

System rozgrywek

Turniej główny – system szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry 90 min + 30 s/pos., zgłoszony do FIDE

Turniej juniorów – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 60 min na partię

Turniej błyskawiczny - system szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry 5 min na partię

Wpisowe
Turniej główny – pełnoletni w dniu rozpoczęcia turnieju 90 zł, niepełnoletni 80 zł, zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.
Turniej juniorów – 35 zł.
Turniej błyskawiczny - 20 zł.
Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.

Zawodnicy GLKS Goniec Żarów są zwolnieni z wpisowego. Zawodnicy powyżej 65 lat płacą 50% wpisowego.Wpisowe można wpłacać przelewem na konto lub w dniu turnieju.

Numer konta bankowego:
BZ WBK 22 1090 2369 0000 0001 1543 2827
z dopiskiem „Festiwal" + nazwisko zawodnika, grupa turniejowa
GLKS Goniec Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

Dane do rachunku proszę przesłać emailem: artadamek@wp.pl

Zgłoszenia do turnieju głównego i juniorów do dnia 17 lipca 2014, w dniu turnieju wpisowe wzrasta o 10 zł w każdej grupie.

Zgłoszenie do turneju błyskawiczngo do dnia 18 lipca 2014, w dniu turnieju wpisowe wzrasta o 5 zł w każdej grupie.

Nagrody

Turniej główny
I miejsce – 1.200 zł + puchar
II miejsce – 1.000 zł + puchar
III miejsce – 700 zł + puchar
IV miejsce – 500 zł
V miejsce – 400 zł
VI miejsce – 300 zł
VII miejsce – 250 zł
VIII miejsce – 200 zł
IX miejsce – 150 zł
X miejsce – 100 zł
Nagroda losowana – 100 zł
Nagroda finansowa dla najlepszej nie nagrodzonej kobiety oraz zawodnika do rankingu 1999 oraz 1599.
Wysokość nagród gwarantowana w przypadku udziału min. 65 zawodników.
Od nagród pow. 760 zł pobiera się podatek w wysokości 10%.

Turniej juniorów – nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników (miejsca 1-3) w klasyfikacji dla lat 10, 12, 14 i 16.
Turniej błyskawiczny - co najmniej 10% uczestników zostanie nagrodzonych, całość wpisowego przeznacza się na fundusz nagród.
Pozostałe nagrody zostaną podane przed 2 rundą.

Zgłoszenia
emailem: artadamek@wp.pl lub online formularz na serwisach turniejowych
turniej główny - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_1524/
turniej juniorów - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_1525/
turniej błyskawiczny - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2688/
listownie na adres biura GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów
Artur Adamek, tel. 693931778

Zakwaterowanie, wyżywienie

"ŻAR-MED", ul. Słowackiego 6, 58-130 Żarów w cenie 80 zł od osoby za dobę z pełnym wyżywieniem, tel/fax 74/ 858 03 99, info@zar-med.pl

Istnieje również możliwość noclegów w obiekcie agroturystycznym "Agroturystyka Nad Stawem" w Mrowinach (ok. 500 m od Żarowa), tel. 791-997-103,
http://www.nadstawem-mrowiny.superturystyka.pl

Podczas trwania turnieju czynna będzie kawiarnia znajdująca się na terenie obiektu.

Postanowienia końcowe
We wszystkich turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach
Zawodnik może się spóźnić na rundę 30 min.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
Dla uczestników turnieju udostępnione będą boisko „ORLIK” oraz korty tenisowe znajdujące się w pobliżu miejsca turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021