Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


„Przyjacielskie Pogranicze
- Sportowa Kraina Gór Stołowych”
polsko-czeski drużynowy turniej szachowy


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ORGANIZATOR
- Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie
- Region Panda, Rychnov nad Kněžnou.
CEL
Celem projektu jest wzajemne poznanie środowisk sportowych na pograniczu i zapoczątkowanie tradycji wspólnych zawodów.
TERMIN
21.09.2014, potwierdzenie startu 9.30-9.50, godz. 10.00 uroczyste otwarcie i start I rundy.
MIEJSCE
Sala gry: Hala Sportowa w Ścinawce Średniej, ul. Sikorskiego 34.
Ewentualne zakwaterowanie: Ośrodek nad Zalewem w Radkowie.
SYSTEM ROZGRYWEK I GRUPY TURNIEJOWE
Turniej drużynowy systemem szwajcarski na dystansie 7 rund. Turniej zostanie rozegrany w 2 grupach:
- „A” dla drużyn dzieci i młodzieży w wieku do lat 16. (u.1998 i młodsi);
- „B” dla drużyn bez ograniczeń wiekowych.
Drużyna składa się z 4 zawodników mieszkańców tej samej miejscowości, gminy lub członków jednego klubu szachowego. Do drużyny może zgłosić tylko jednego zawodnika rezerwowego, który może grać wyłącznie na 4 szachownicy. Pozostałych zawodników obowiązuje tz. drabinka drużynowa.
TEMPO GRY
Szachy szybkie, 15 minut + 5 sekund na posunięcie od początku partii.
ZASADY KLASYFIKACJI
O kolejności miejsc decyduje suma punktów meczowych zdobytych przez drużynę, następnie suma małych punktów zdobytych przez drużynę i ewentualnie wynik na pierwszej i kolejnych szachownicach.
Punkty meczowe liczone następująco - wygrana 2 punkty, remis 1 punkt.
ZGŁOSZENIA
Drużyny należy zgłaszać do 16.09.2014 r. na adres e-mail: smach@vp.pl
W dniu zawodów niezgłoszone drużyny zostaną dopuszczone do gry tylko w przypadku posiadania wolnego sprzętu i miejsca przez organizatora.
WPISOWE
Turniej bez wpisowego.
PRZEPISY GRY
W turnieju obowiązują przepisy kodeksu szachowego ze zmianami od 1.7.2014r. z wyłączeniem artykułów: A3, B3, G4. Organizator nie posiada depozytu z tego względu, dopuszcza się wnoszenie na salę gry komunikatorów elektronicznych. Używanie ich na sali gry będzie karane. Dopuszcza się spóźnienia na rundę do wyczerpania czasu dla zawodnika. Decyzje sędziego są ostateczne.
NAGRODY
Puchary dla 3 najlepszych drużyn w każdej z grup.
Medale dla podstawowych zawodników 3 najlepszych drużyn w grupie „A”.
Nagrody rzeczowe dla zawodników 10 najlepszych drużyn w grupie „A”.
Drobne upominki dla zawodników 10 najlepszych drużyn w grupie „B”.
INNE USTALENIA
W trakcie turnieju wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na obiad, który finansuje organizator.
Start zawodnika w turnieju oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć do promocji oraz publikowanie danych na stronach internetowych.
Turniej nie będzie zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.
Każde dziecko powinno być pod opieką pełnoletniego opiekuna.
GRAND PRIX ZIEMI KŁODZKIEJ
W przeddzień (tj. 20.09.14 o godz.10.00) odbędzie się turniej indywidualny z cyklu Grand Prix Ziemi Kłodzkiej. Tempo 10 min.+ 5 sek., system szwajcarski 7 rund. Wpisowe 15 złotych, zawodnicy do 18 lat i kobiety zwolnieni z wpisowego.
INFORMACJA DODATKOWA
Szczegółowych informacji o turnieju udziela:
Sławomir Machlowski, tel. +48 503 13 05 15, e-mail: smach@vp.pl;
Informacja o turnieju w języku czeskim:
Jiří Daniel tel. + 420 777 124 775, e-mail: panda.daniel@tiscali.cz

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021