Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT
MISTRZOSTW STREFY LUBUSKO - DOLNOŚLĄSKIEJ (do 9, 11 i 13 lat) W SZACHACH
LUBNIEWICE, 21 - 27 września 2014 r.

I. Organizator zawodów
- Agencja 64 – Aleksander Czerwoński, na zlecenie Lubuskiego Związku Szachowego

II. Cel zawodów
- wyłonienie zawodników awansujących do finałów Mistrzostw Polski Młodzików do 10 lat i finałów IV
Olimpiady Sportów Umysłowych do 12 i 14 lat.
- popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci i młodzieży
- umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych

III. Termin i miejsce
- 21 - 27 września 2014 r. Centrum Wypoczynkowo – Rekreacyjne STILON w Lubniewicach, ul. Świerczewskiego 18. http://www.centrumstilon.pl/

IV. Program zawodów:
21 września (niedziela) od godz. 14.00 - przyjazd i rejestracja zawodników w biurze zawodów w Centrum W-R STILON w Lubniewicach.
Kolacja w godz. 18.00 – 20.00.
Odprawa techniczna o godz. 20:30 na sali gry.
Zawody odbędą się na dystansie 9 rund, w układzie: 2,1,2,1,2,1.
Rundy ranne o godz. 9.00, popołudniowe o godz. 15.00.
Zakończenie zawodów 30 minut po zakończeniu ostatniej partii.

V. Warunki uczestnictwa
W eliminacjach strefy lubusko – dolnośląskiej prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE – posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych posiadających licencję PZSzach

VI. System rozgrywek:
Zawody będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Szachowego:
http://pzszach.org.pl/userfiles/file/Regulaminy/2014/wytyczne2014.pdf

Awans do rozgrywek finałowych w 2015 roku uzyskują:
 w grupach do 9 lat po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników,
 w pozostałych grupach po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy
 awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju

VII. Tempo gry:
90 minut + 30 sek./pos. na partię dla zawodnika.

VIII. Sędziowanie:
- W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.
- Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
- W zawodach obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisowych przed wykonaniem 30 posunięcia.

IX. FINANSOWANIE:
- Wpisowe do zawodów wynosi 50 zł (zgodnie z uchwałą PZSzach., na skutek braku
dofinansowania MSiT od roku 2014).
- Centrum W-R STILON dysponuje bazą noclegową, która może przyjąć 234 gości. W jej skład wchodzą: 2 budynki hotelowe, 27 domków małych i 6 dużych - 4 osobowych (2 pokoje 2-osobowe)
typu bungalow, z pełnym węzłem sanitarnym i TV.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia w pokojach 2-4 osobowych wynosi:
domki małe – 75 zł x 6 dób = 450 zł
domki duże – 80 zł x 6 dób = 480 zł
pawilon hotelowy II – 85 zł x 6 dób = 510 zł
pawilon hotelowy apartamenty – 120 zł x 6 dób = 720 zł
Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsc w pokojach 1-osobowych, w cenie 35 zł wyższej za osobodzień w stosunku do cen podanych.
O przydziale poszczególnych rodzajów pokojów decyduje kolejność zgłoszeń.

- Koszty zakwaterowania i wyżywienia opłacić można na miejscu lub przelewem na konto:
AGENCJA 64 PLUS ul.Ogińskiego 67/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp. Nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444

X. Zgłoszenia:
Zgłoszenie udziału zawodnika prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: agencja64@gmail.com do dnia 07.09.2014. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat zakwaterowania i wyżywienia zawodników oraz opiekunów.
Telefon kontaktowy 607-806-152

XI. Nagrody:
- Puchary dla trzech najlepszych graczy w każdej z grup, dyplomy i nagrody rzeczowe dla osób awansujących do rozgrywek finałowych w każdej grupie wiekowej.

XII. Inne sprawy organizacyjne
- na terenie ośrodka znajdują się boiska do piłki siatkowej, plażowej, badmintona, plac zabaw dla dzieci. Pełny zakres atrakcji znajduje się na stronie: http://www.centrumstilon.pl/atrakcje
- zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką opiekunów przez cały czas trwania zawodów.
- za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby i jednostki delegujące.
- Centrum Wypoczynkowo – Rekreacyjne STILON w Lubniewicach nie zabezpiecza własnej opieki medycznej. Na terenie Lubniewic - oraz pobliskiego Sulęcina - znajdują się placówki opieki medycznej.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Kierownik zawodów
Aleksander Czerwoński

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021