Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

„V Integracyjne Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Inwalidów w Szachach” – Łagów Lubuski 2014 r.

CEL.
Wyłonienie mistrzów Województwa Lubuskiego Inwalidów w Szachach na 2014 r. Stowarzyszenia „Idea”.
Realizacja szeroko pojętego procesu rehabilitacji poprzez sport.
Umożliwienie udziału w zawodach osobom starszym oraz niepełnosprawnym.

FINANSOWANIE.
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków PFRON w Zielonej Górze.
Urząd Gminy Łagów Lub. - puchary.
Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” Świebodzin
z 1% podatku od osób fizycznych i odpłatności samych uczestników.

UCZESTNICY TURNIEJU.
W turnieju uczestniczą osoby niepełnosprawne, starsze oraz sprawne do 15% uczestników. O przyjęciu do mistrzostw zadecyduje wysokość rankingu FIDE lub PZSz. W pierwszej kolejności zapewnia się miejsce w liście startowej zawodnikom z Województwa Lubuskiego bez względu na posiadany ranking FIDE lub PZSz, a następnie zawodnikom spoza Woj. Lub. wg kolejności rankingowej FIDE (szachy klasyczne) na dzień 01.09.2014r. Ustala się 32 osobowy limit miejsc w mistrzostwach (z dofinansowaniem przez „Idee”).

KONKURENCJE I SYSTEM ROZGRYWEK.
Turniej klasyczny – system szwajcarski, rozgrywany na dystansie 11 rund z tempem 1 h na partię dla zawodnika. Rozgrywki nie są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. Kojarzenie par komputerowe. Nie obowiązuje prowadzenie zapisu partii.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.
Nagrody rzeczowe oraz do rozlosowania finansowe o łącznej wartości 5.000,- zł + puchary.

MIEJSCE I TERMIN.
Ośrodek Wczasowy „Defka” Grażyna Sztabska 66-220 Łagów Lubuski ul. Chrobrego 13 tel. (68) 3412153 www.defka.com.pl. Termin zawodów 24-29.09.2014 r. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14,00 (w dniu przyjazdu tj. 24 września br.).

WARUNKI UDZIAŁU.
Impreza limitowana dla 32 osób z dofinansowaniem z otrzymanych środków finansowych.
Organizator pobiera odpłatności od 32 osób zakwalifikowanych do udziały w mistrzostwach po 235,- zł
Osoby przyjęte poza limitem (5 miejsc) wpłacają 450,- zł
Odpłatność bez wyżywienia i zakwaterowania po 150,- zł od zawodnika.
Osoby towarzyszące wpłacają 370,- zł. warunek, że będą wolne miejsca w O.W.”Defka”.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy przesłać listem pocztowym na adres: Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” os. Kopernika 99 kod 66-200 Świebodzin lub e-mail:kozicz@poczta.wp.pl w terminie do 15 sierpnia 2014 r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon do kontaktu, aktualny ranking FIDE, datę urodzenia i godzinę prognozowanego przyjazdu do Łagowa Lub. w dniu 24 września 2014 r. Tylko osoby przyjęte do turnieju otrzymają w terminie do 15 września br. listowne ZAPROSZENIE do udziału w turnieju i po tym terminie należy dokonać wpłaty za turniej. Brak potwierdzenia od organizatora oznacza nie przyjęcie osoby zgłoszonej, do udziału w zawodach.

INNE USTALENIA
W przypadku stwierdzenia, iż osoba zgłaszająca się zalega w opłaceniu składek członkowskich łącznie z 2014r. – to takie zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone z przyczyn formalnych. Składkę można wpłacać na konto PCSzN „Idea”:w PKO BP S.A. O/Swiebodzin nr 31 1020 5402 0000 0202 0115 1182.

UWAGI KOŃCOWE
Sprzęt do gry oraz zegary szachowe zapewnia organizator.
W ramach pobytu organizator zapewnia noclegi (pokoje trzyosobowe, dwuosobowe i jednoosobowe) i trzy posiłki dziennie.
Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt lub delegujących podmiotów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
Obowiązki koordynatora turnieju z ramienia PCSzN „Idea” obejmuje Andrzej Kozicz telefon komórkowy nr 603 196 498
Hotel „Defka” posiada bariery architektoniczne. W większość pokoi nie ma toalety i łazienki, które są na korytarzu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego komunikatu i jego ostateczną interpretację Zapraszamy do udziału w turnieju.
Zarząd PCSzN „Idea” Świebodzi

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021